Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Pinex jordgubb oral lösning

24 mg/ml | 100 ml

Maxantal per beställning: 5

44:90
Jämförpris: 449:-/l
st
Köp
 • Webblager I lager hos leverantör, levereras om 2-3 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Pinex Verksamt ämne: Paracetamol Varunummer: 056132 Apotekets varuid: 44623
 • Vid tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk
 • Bra för små barn som inte kan svälja tabletter
 • Från 3 månader. Om barn under 3 månader ska behandlas bör man kontakta sjukvården. Ej till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför risk för allvarlig leverskada.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Pinex Jordgubb är och vad det används för

  Pinex Jordgubb innehåller paracetamol som tillhör en grupp läkemedel som kallas analgetika (smärtstillande läkemedel). Pinex Jordgubb används vid mild och måttlig smärta och för att sänka feber.

  Pinex Jordgubb används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor och muskelvärk.

  Paracetamol som finns i Pinex Jordgubb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Pinex Jordgubb

  24 mg/ml oral lösning
  paracetamol
  sorbitol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Pinex Jordgubb är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Pinex Jordgubb
  3. Hur du använder Pinex Jordgubb
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Pinex Jordgubb ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Pinex Jordgubb är och vad det används för

  Pinex Jordgubb innehåller paracetamol som tillhör en grupp läkemedel som kallas analgetika (smärtstillande läkemedel). Pinex Jordgubb används vid mild och måttlig smärta och för att sänka feber.


  Pinex Jordgubb används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor och muskelvärk.


  Paracetamol som finns i Pinex Jordgubb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Pinex Jordgubb

  Använd inte Pinex Jordgubb eller ge inte Pinex Jordgubb till ditt barn

  • om du eller han/hon är allergisk mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Använd inte Pinex Jordgubb utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Pinex Jordgubb tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Pinex Jordgubb.


  Tala med läkare innan användning av Pinex Jordgubb om du eller ditt barn:

  • har en njursjukdom eller leversjukdom (inklusive Gilberts syndrom eller leverinflammation)

  • är uttorkad eller har försämrat näringsstillstånd orsakat av t.ex. anorexi eller felaktig kosthållning.

  • har hemolytisk anemi (onormal nedbrytning av röda blodkroppar)

  • har brist på ett enzym som heter glukos-6-fosfatdehydrogenas

  • tar andra läkemedel som man vet påverkar levern

  • använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol eftersom det kan leda till allvarlig leverskada

  • har astma och är känslig mot acetylsalicylsyra

  Tala med läkare innan Pinex Jordgubb används:

  • Om barnet är svårt medtaget eller har buksmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.

  • Om barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.

  Generellt vid feber hos barn gäller att man bör kontakta läkare i följande situationer:

  • Om barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

  • Om behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

  • Om nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

  Om du använder smärtstillande läkemedel ofta och under lång tid, eftersom det kan orsaka eller förvärra huvudvärk. Du ska då inte öka dosen av smärtstillande läkemedel utan istället kontakta din läkare för rådgivning.


  Varning: Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Ta aldrig mer Pinex Jordgubb än vad som står under doseringsanvisningarna. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Pinex Jordgubb utan att först tala med läkare eller apotekspersonal. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos. Se också avsnitt 3 ”Om du har tagit för stor mängd av Pinex Jordgubb”.

  Andra läkemedel och Pinex Jordgubb

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är speciellt viktigt för:

  • Kloramfenikol (mot infektioner) eftersom paracetamol kan göra så att kloramfenikol stannar kvar under längre tid i kroppen

  • Metoklopramid eller domperidon (mot illamående och kräkningar) eftersom dessa kan förstärka effekten av paracetamol

  • Kolestyramin (för att sänka kolesterolvärdet) och läkemedel som fördröjer magtömningen, eftersom dessa kan försvaga effekten av paracetamol

  • Probenecid (behandling av t.ex. gikt). Dosen av Pinex Jordgubb kan behöva sänkas.

  • Antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel, t.ex. warfarin), om du behöver daglig behandling med Pinex Jordgubb under lång tid.

  • Salicylamid (behandling av feber och lindrig smärta) eftersom det kan fördröja att paracetamol försvinner ur kroppen.

  • Lamotrigin (behandling av epilepsi) eftersom paracetamol kan minska dess effekt.

  • Läkemedel som eventuellt kan skada levern såsom:

   • barbiturater eller karbamazepin (behandling av psykiska sjukdomar och epilepsi)

   • rifampicin (mot bakterieinfektioner)

   • isoniazid(behandling av tuberkulos)

   • fenytoin (behandling av epilepsi)

   • johannesört (Hypericum perforatum) (behandling av depression).

  Paracetamol kan påverka laboratorietester såsom urinsyratester och blodsockertester.

  Pinex Jordgubb med alkohol

  Samtidig användning av Pinex Jordgubb och intag av alkohol ska undvikas.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Pinex Jordgubb kan användas under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare. Pinex Jordgubb kan tas i rekommenderad dos under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Detta avsnitt är inte tillämpligt eftersom Pinex Jordgubb oral lösning är avsett för barn. Vissa biverkningar (såsom yrsel och synstörningar) som dock har rapporterats i sällsynta fall för den aktiva substansen paracetamol kan påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Pinex Jordgubb innehåller sorbitol

  Detta läkemedel innehåller sorbitol (140 mg/ml). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Den orala lösningen kan ha en milt laxerande effekt, särskilt hos barn som får högsta rekommenderade dos. Kalorivärde: 2,6 kcal/g sorbitol.


  Pinex Jordgubb innehåller metabisulfit

  Detta läkemedel innehåller metabisulfit och kan i sällsynta fall ge allvarliga allergiska reaktioner och väsande hosta.


  Pinex Jordgubb innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller ca 0,08 mmol (eller 1,7 mg) natrium per ml oral lösning. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost och som väger minst 25 kg (för doser på 12,5 ml eller mer).


  3. Hur du använder Pinex Jordgubb

  Sväljes.


  Dosering

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Överskrid inte rekommenderad dos. Högre dos än den rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.


  Användning för barn

  Den rekommenderade dygnsdosen paracetamol till barn är:

  • 10-15 mg/kg kroppsvikt var 4:e till 6:e timme, dock högst 4 gånger per dygn.


  Dosen bör främst bestämmas utifrån barnets vikt. Åldersintervallen som anges nedan för respektive viktgrupp tjänar endast som vägledning.

  Kroppsvikt

  Ålder (ca)

  Rekommenderade doser (total dygnsdos)

  5-7 kg

  3-6 mån

  2,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (240 mg)

  7-10 kg

  6 mån-1 år

  3,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (336 mg)

  10-15 kg

  1-3 år

  5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (480 mg)

  15-20 kg

  3-5 år

  7,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (720 mg)

  20-25 kg

  5-7 år

  10 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (960 mg)

  25-30 kg

  7-9 år

  12,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (1200 mg)

  30-40 kg

  9-12 år

  15 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (1440 mg)

  ≥ 40 kg

  ≥ 12 år

  20 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (1920 mg)


  Använd inte Pinex Jordgubb till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

  Ta kontakt med barnavårdscentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas.


  Vid hög feber, tecken på infektion eller ihållande symtom i mer än 2 dagar bör du kontakta läkare.


  Patienter med nedsatt leverfunktion eller njurfunktion

  Använd inte Pinex Jordgubb utan läkares ordination om du har leverskada. Hos patienter med försämrad njurfunktion och hos patienter med Gilberts syndrom bör dosen sänkas eller dosintervallen förlängas. Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion bör intervallet mellan två doser vara minst 8 timmar. Rådfråga läkare.

  Om du använt för stor mängd av Pinex Jordgubb

  Sök omedelbart kontakt med sjukvård vid överdosering, även om du mår bra, eftersom det finns risk för fördröjd allvarlig leverskada. För att undvika leverskada är det viktigt att du får en antidot (motgift) så snart som möjligt. Symtom på leverskada uppträder normalt först efter ett par dagar. Symtom på leverskada kan vara illamående, kräkningar, anorexi (ingen aptit), blekhet och buksmärtor och dessa symtom visar sig vanligtvis inom 24 timmar.

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Om du får något av följande symtom: andningssvårigheter, svullnad av ansikte, tunga eller svalg (allvarlig allergisk reaktion) sluta ta detta läkemedel och kontakta omedelbart läkare.


  Följande biverkningar har även rapporterats:


  Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer:

  • Störningar hos blodplättarna (påverkar blodets förmåga att levra sig), störning i stamcellernas funktion (störningar hos cellerna som bildas i ryggmärgen)

  • Allergiska reaktioner

  • Depression, förvirring, hallucinationer

  • Skakningar, huvudvärk

  • Synstörningar

  • Ödem (onormala vätskeansamlingar under huden)

  • Magsmärtor, blödningar i mage eller tarm, diarré, illamående, kräkningar

  • Störd leverfunktion, leversvikt, gulsot (med symtom som gulnad av hud och ögon), levernekros (leverceller dör)

  • Hudutslag, klåda, svettningar, nässelfeber, röda fläckar på huden, angioödem med följande symtom: svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter

  • Yrsel, sjukdomskänsla, feber, sedering, interaktioner med andra läkemedel

  • Överdosering och förgiftning

  Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer:

  • Förändringar i blodbilden (minskat antal blodplättar, minskat antal vita och röda blodkroppar)

  • Låga nivåer av glukos i blodet

  • Leverskada (skada på levern orsakad av kemiska ämnen)

  • Grumlig urin och njursjukdomar

  Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.


  Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data:

  Erythema multiforme (allergisk reaktion eller infektion i huden), ansamling av vätska i struphuvudet, anafylaktisk chock (allvarlig allergisk reaktion), anemi (minskat antal röda blodkroppar), leverförändringar och hepatit (leverinflammation), njurförändringar (allvarligt försämrad njurfunktion, blod i urinen, svårigheter att kissa), sjukdom i mage eller tarm, svindel.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Pinex Jordgubb ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan. Utgångsdatum är sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är paracetamol. 1 ml innehåller 24 mg paracetamol.

  • Övriga innehållsämnen är: glycerol, sorbitol (flytande, icke-kristalliserad) (E 420), povidon K-30, natriumcitrat, kaliumsorbat, citronsyramonohydrat, natriummetabisulfit (E 223), sackarinnatrium, vatten. Jordgubbssmak: naturliga smakämnen, artificiella smakämnen, propylenglukol, benzylalkohol och natriumcitrat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Pinex Jordgubb oral lösning är en klar till svagt färgad lösning med jordgubbssmak.

  Pinex Jordgubb oral lösning är förpackat i bärnstensfärgade glasflaskor med vitt, barnskyddande skruvlock (HDPE/PP-lock med en integrerad adaptor (PE) till dosmåttet). Varje förpackning innehåller ett dosmått (HPDE/PP).


  Förpackningsstorlekar:

  60 ml eller 100 ml.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Actavis Group PTC ehf.

  Reykjavigurvegur 76-78

  220 Hafnarfjordur

  Island


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-04-26


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.