Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Echinagard orala droppar

50 ml
84:90
Jämförpris: 1698:-/l
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Echinagard Verksamt ämne: Echinacea purpurea (röd solhatt) ört pressaft (1.7-2.5:1) Varunummer: 232355 Apotekets varuid: 15664
 • Förebygger och lindrar förkylning
 • Stimulerar immunförsvaret
 • Från 12 år. Används inte längre än 10 dagar per behandlingstillfälle.
Växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Echinagard är och vad det används för

  Växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning.

  Endast korttidsbehandling.

  Röd solhatt har rapporterats stimulera immunförsvaret (makrofagernas fagocytos och aktiviteten hos NK-celler).

  En studie på Echinagard orala droppar visade att hos personer med förkylningssymtom bröt förkylningen ut mindre ofta hos dem som fick Echinagard droppar jämfört med de personer som enbart fick overksamma droppar. Förkylningen förkortades med i medeltal 4 dagar.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Echinagard

  Echinagard sugtabletter. Torkad pressaft av röd solhatt.
  Echinagard orala droppar, lösning. Pressaft av röd solhatt.

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Echinagard är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Echinagard
  3. Hur du använder Echinagard
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Echinagard ska förvars
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Echinagard är och vad det används för

  Växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning.


  Endast korttidsbehandling.


  Röd solhatt har rapporterats stimulera immunförsvaret (makrofagernas fagocytos och aktiviteten hos NK-celler).


  En studie på Echinagard orala droppar visade att hos personer med förkylningssymtom bröt förkylningen ut mindre ofta hos dem som fick Echinagard droppar jämfört med de personer som enbart fick overksamma droppar. Förkylningen förkortades med i medeltal 4 dagar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Echinagard

  Använd inte Echinagard

  • om du är allergisk (överkänslig) mot röd solhatt, andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört eller maskros) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

  • om du är allergisk mot jordnötter eller sojabönor då Echinagard, sugtabletter innehåller sojabönslecitin.

  • om du har en pågående systemisk sjukdom (t ex tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros, AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar) eller nedsatt immunförsvar.

  • för behandling av barn under 1 år

  Varningar och försiktighet

  Var särskilt försiktig med Echinagard

  • om symtomen blir värre eller om du får hög feber. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal.

  • om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta att ta Echinagard och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag.

  • Echinagard rekommenderas inte till barn under 12 år då erfarenheten är begränsad.

  Andra läkemedel och Echinagard

  Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.


  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Echinagard.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Då erfarenheten är begränsad kan användning av Echinagard inte rekommenderas under graviditet och amning. Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Echinagard har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

  Echinagard innehåller hjälpämnen

  Echinagard sugtablett innehåller sojabönslecitin. Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot jordnötter eller sojabönor.


  Echinagard orala droppar innehåller 22 volym % etanol (alkohol), dvs upp till 0,4 g per dos motsvarande 10 ml öl eller 4 ml vin per dos.
  Skadligt för personer som lider av alkoholism.
  Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.


  3. Hur du använder Echinagard

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snabbt som möjligt.


  Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:


  Echinagard orala droppar: Rekommenderad dos är 2,5 ml 3 gånger dagligen. Flaskan omskakas innan dosen mäts upp i doseringsbägaren. Lösningen blandas i eller tas tillsammans med t.ex. vatten.


  Echinagard sugtabletter: 1 sugtablett 4-5 gånger dagligen. Sugtabletten kan sugas, tuggas eller sväljas hel med lite vätska.


  Echinagard ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar.

  Användning för barn

  Rekommenderas inte till barn under 12 år och ska inte ges till barn under 1 år.

  Om du har tagit för stor mängd av Echinagard

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rågivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Echinagard orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  För produkter som innehåller Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive nässelfeber och klåda förekomma. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom ansiktssvullnad, andnöd/andningsbesvär och blodtrycksfall rapporterats. Risken för allergiska reaktioner är högre hos atopiker och hos personer med astma eller hösnuva. Det är oklart hur vanliga de ovan nämnda biverkningarna är.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Echinagard ska förvars


  Förvaras vid högst 25ºC.


  När flaskan med Echinagard orala droppar har öppnats är den hållbar i 3 månader.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen, flaskan och blistret efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Echinagard orala droppar:

  1 ml orala droppar:

  • Den aktiva substansen är 800 mg pressaft från ört av Echinacea purpurea (L.) Moench (röd solhatt), motsvarande 1,4–2,0 g färsk ört av röd solhatt

  • Övriga innehållsämnen är etanol och renat vatten.


  Echinagard sugtablett:

  1 sugtablett:

  • Den aktiva substansen är 88,5 mg torkad pressaft från ört av Echinacea purpurea (L.) Moench (röd solhatt), motsvarande ca 3,8 g färsk ört av röd solhatt.

  • Övriga innehållsämnen är glycerol 85 %, gelatin, majsstärkelse, sojabönslecitin, guargummi, vattenfri citronsyra, natriumcyklamat, sackarinnatrium och körsbärsarom.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Echinagard orala droppar:

  Klar, brun lösning med karaktäristisk lukt och smak.


  Echinagard orala droppar framställs av växtmaterial. Det kan därför förekomma att lösningen innehåller partiklar från växtmaterial.


  Echinagard orala droppar finns i förpackningsstorlekar om 50 ml och 100 ml i bruna glasflaskor med vit polypropen skruvkork med droppinsats. Doseringsbägare medföljer.


  Echinagard sugtabletter:

  Bruna, mjuka och sega trekantiga sugtabletter med aromatisk doft och smak.


  Echinagard sugtabletter finns i förpackningsstorlekar om 20 och 40 sugtabletter i tryckförpackningar av hård PVC-folie försluten med PVC-copolymeröverdragen aluminiumfolie.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Sverige


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-10-19


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.