Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Exspot vet. lösning för hund

715 mg/ml | 6 x 1 ml
389:-
Jämförpris: 64:83/dos
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 arbetsdagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Exspot Verksamt ämne: Permetrin Varunummer: 019643 Apotekets varuid: 11924
 • Mot fästing, loppor, löss och mjällkvalster på hund över 5 kg
 • Droppas på huden. Effekt cirka 4 veckor.
 • Läkemedel för djur
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Förebyggande och behandlande mot fästingar, löss och loppor hos hund.

  Behandling av mjällkvalster (ej förebyggande).

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Intervet International B.V.

  Wim de Körverstraat 35

  NL-5831 AN Boxmeer

  Nederländerna


  Tillverkare:

  Schering-Plough Ltd.

  Harefield, Uxbridge

  Storbritannien

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Exspot vet. 715 mg/ml spot-on lösning

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  1 ml innehåller:

  Aktivt innehållsämne: 715 mg permetrin.

  Hjälpämne: Propylenglykolmonometyleter

  4. INDIKATION(ER)

  Förebyggande och behandlande mot fästingar, löss och loppor hos hund.

  Behandling av mjällkvalster (ej förebyggande).

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte användas vid känd pyretroidöverkänslighet.

  Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

  Skall inte användas till katt.

  6. BIVERKNINGAR

  Överkänslighet mot den aktiva substansen har rapporterats i sällsynta fall. Hudrodnad, klåda eller håravfall har rapporterats. Även neurologiska symptom som muskeldarrningar, kramper och rubbning i samordningen av muskelrörelser har rapporterats. Om biverkningar inträffar skall behandlingen avbrytas och hunden badas och schamponeras.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Hundar 5-15 kg: 1 ml (en dospipett) på huden vid manken mellan bogbladen.

  Hundar över 15 kg: 2 ml (två dospipetter). En dos appliceras på huden vid manken och en dos ovan svansroten.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Sära noggrant på hundens päls så att huden blir åtkomlig. Töm pipettens innehåll direkt på huden genom att pressa ihop pipetten.

  Behandlingen kan vid behov upprepas efter 3-4 veckor, eventuellt tidigare, dock tidigast 7 dagar efter senaste behandlingen.

  Om hunden badats (schamponerats) eller blivit genomblöt efter utförd behandling kan den profylaktiska effekten förkortas. Behandlingen kan upprepas tidigast sju dagar efter senaste behandling.

  Efter behandlingen skall händerna tvättas med tvål och vatten. Undvik direkt kontakt med appliceringsstället under 3-6 timmar efter behandling. Användare som utför många behandlingar, t ex på kennel, bör använda skyddshandskar.

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 30ºC. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet tryckt på förpackningen.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Endast för utvärtes bruk. Ej till hundar eller valpar under 5 kg kroppsvikt.

  Se till att små barn inte tillåts ha långvarig intensiv kontakt, t ex sova, med hunden den första månaden efter behandlingen.


  Exspot vet. får aldrig ges till katt.

  Exspot vet. får aldrig ges till katt i någon dos. Katter kan inte bryta ner permetrin som ingår i Exspot vet.

  För att undvika oavsiktlig kontakt av Exspot vet. måste katter hållas isolerade från behandlade hundar tills dess att appliceringsstället är torrt.

  Det är viktigt att säkerställa att katter inte slickar i sig spot-on-lösningen från behandlade hundar.

  Livshotande förgiftning kan uppkomma. Symtom på förgiftning är kraftiga krampanfall och svårighet att samordna muskelrörelser (ataxi), som kan leda till dödsfall hos katt.

  Som första åtgärd ska katten badas och spot-on-lösningen tvättas bort med milt schampo eller diskmedel. Därefter bör kontakt tas med veterinär.


  Dräktighet och laktation

  Fullständiga undersökningar över användning under dräktighet saknas. Skall därför ej ges till dräktiga tikar. Kan användas till digivande tikar.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Den aktiva substansen är giftig för fisk. Preparatet och tomförpackningar skall därför hanteras så att akvarier och vattendrag inte förorenas.

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015-03-16

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Överdosering

  Hundar som behandlats med 4 gånger rekommenderad dos visade inga symtom på överdosering. Något specifikt motmedel finns inte. Om kraftig överdosering sker skall behandlingen avbrytas och hunden badas och schamponeras.


  Vid oavsiktlig exponering hos katt

  Som första åtgärd ska katten badas och spot-on-lösningen tvättas bort med milt schampo eller diskmedel. Därefter bör kontakt tas med veterinär.

  Information till veterinären:

  Vid kliniska symtom på förgiftning (ökad salivering, darrningar, muskelryckningar/kramper) ska understödjande behandling göras t ex genom tillförsel av vätska och elektrolyter via dropp. Symtom relaterade till nervsystemet ska behandlas med t ex atropin (mot salivering) och diazepam (mot muskeldarrningar och skakningar/kramper). Pentobarbital kan ges om kramper/skakningar återkommer.

  Förbättring sker vanligtvis inom 24-36 timmar efter behandling.


  Endosbehållare med 1 ml spot-on lösning.

  Förpackningsstorlek: 1x1 ml, 2x1 ml, 12x2x1 ml, 6x1 ml och 12x6x1 ml.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  Intervet AB

  Box 6195

  102 33 Stockholm

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.