Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Zaditen ögondroppar lösning i endosbehållare

0,25 mg/ml | 60 x 0,4 ml
444:-
Jämförpris: 18500:-/l
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Zaditen Verksamt ämne: Ketotifen Varunummer: 150162 Apotekets varuid: 21159
 • Används vid behandling av ögonbesvär vid pollenallergi
 • Utan konserveringsmedel
 • Från 3 år
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Zaditen är och vad det används för

  Zaditen innehåller den aktiva substansen ketotifen som är ett antiallergiskt medel. Zaditen används vid behandling av ögonbesvär vid pollenallergi.  

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom några dagar.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Zaditen

  0,25 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare.
  Ketotifen

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom några dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Zaditen är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Zaditen
  3. Hur du använder Zaditen
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Zaditen ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Zaditen är och vad det används för

  Zaditen innehåller den aktiva substansen ketotifen som är ett antiallergiskt medel. Zaditen används vid behandling av ögonbesvär vid pollenallergi.  

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom några dagar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Zaditen

  Använd inte Zaditen

  Om du är allergisk (överkänslig) mot ketotifen eller mot något av övriga innehållsämnen i Zaditen (anges i avsnitt 6).

  Andra läkemedel och Zaditen

  Om du använder andra ögondroppar, bör du vänta 5 minuter mellan de två medicineringarna.


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt om du tar läkemedel som används mot:

  • depression

  • allergi (t.ex. antihistaminer)

  Användning av Zaditen med mat och dryck

  Det är möjligt att Zaditen kan öka effekten av alkohol.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Zaditen kan användas vid amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Om du upplever dimsyn eller trötthet efter att ha tagit Zaditen, bör du vänta tills dessa symtom har avklingat, innan du kör bil eller använder maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Zaditen

  Använd alltid Zaditen enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig dos för vuxna, äldre och barn från och med 3 års ålder är, en droppe i vardera ögat två gånger dagligen (morgon och kväll).


  En behållare räcker till båda ögonen.


  Bruksanvisning

  1. Tvätta händerna.

  2. Öppna blisterförpackningen/skyddspåsen och tag fram kartan med endosbehållarna.

  3. Riv loss en behållare (bild 1).

  4. Lägg tillbaka de resterande endosbehållarna i blistret/skyddspåsen och stäng noggrant genom att vika kanten och lägga tillbaka blistret/skyddspåsen i förpackningen.

  5. Öppna endosbehållaren genom att vrida av vingen (bild 2). Rör inte toppen av behållaren.

  6. Böj huvudet bakåt (bild 3).

  7. Dra det undre ögonlocket nedåt med ett finger och tag behållaren i den andra handen (bild 4). Tryck på behållaren så, att en droppe faller ner i ögat.

  8. Slut ögat och tryck en fingertopp mot ögonvrån i ca. 1-2 minuter. Detta förhindrar att droppen rinner ner i svalget genom tårkanalen (bild 5). En större del av droppen blir då kvar i ögat. Upprepa steg 6-8 med det andra ögat om det behövs.

  9. Endosbehållaren skall kasseras efter användning.

  SDU


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  Om du har använt för stor mängd av Zaditen

  Det finns ingen risk om du råkar få några droppar Zaditen i munnen. Inte heller skall du vara orolig om mer än en droppe råkar droppas i ett öga. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Zaditen

  Om du har glömt att ta dina ögondroppar, ta då dessa så snart som möjligt och gå därefter tillbaka till din vanliga dosering.

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Zaditen orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar har rapporterats.


  Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

  • ögonirritation eller ögonsmärta

  • inflammation i ögat

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  • dimsyn vid applicering av ögondropparna i ögat

  • torra ögon

  • ögonlocksförändringar

  • inflammation i ögats ytskikt

  • ökat ljuskänslighet i ögonen

  • synlig blödning under ögats yta

  • huvudvärk

  • dåsighet

  • hudutslag (som även kan klia)

  • eksem (kliande, röda, brännande utslag)

  • muntorrhet

  • allergisk reaktion (inklusive svullnad av ansikte och ögonlock) och försämring av befintliga allergiska tillstånd som astma och eksem


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Zaditen ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25ºC.

  Efter att blistret/skyddspåsen öppnats kan endosbehållarna förvaras i 3 månader i ytterkartongen eller 1 månad utanför denna.

  Endosbehållarna är inte sterila i sig, men innehållet är sterilt tills behållaren öppnats.

  Innehållet måste användas omedelbart efter att endosbehållaren har öppnats och endosbehållaren kastas efter användandet.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och endosbehållare efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är ketotifen. Varje ml innehåller 0,345 mg ketotifenfumarat motsvarande 0,25 mg ketotifen.

  • Övriga innehållsämnen är glycerol (E 422), natriumhydroxid (E 524), vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Zaditen ögondroppar är en klar lösning, färglös till svagt gul. En endosbehållare innehåller 0,4 ml.

  En kartong kan innehålla 5, 10, 20, 30, 50 eller 60 endosbehållare.

  Inte alla förpackningsstorlekar kommer att marknadsföras.

  Innehavaren av godkännande för försäljning

  Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrike


  Tillverkare:

  Excelvision, 27 rue de la Lombardière, 07100 Annonay, Frankrike


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-12-04


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.