Antigentest

Ett antigentest är ett snabbtest som enkelt visar om du har en pågående covid-19-infektion i kroppen. Vid symtom på covid-19 kan du därför ta ett antigentest eller självtest för att se om du har en pågående infektion. Testet kan snabbt och enkelt utföras hemma och du får resultatet inom 30 minuter. Testet är enkelt att utföra och tas med en pinne i näsan eller i svalget, beroende på antigentest. Tillförlitligheten beror bland annat på när i infektionsförloppet testet genomförs. Enligt Folkhälsomyndigheternas rekommendation ska antigentestet genomföras senast den femte dagen med symtom. Hos oss på Apotek Hjärtat kan du köpa antigentest för hemmabruk. Samtliga självtester är kvalitetssäkrade och godkända att användas som självtester.

Antigentest - Hur säkert?

Fördelen med antigentester är att de ger ett snabbt svar, kan användas av många och fånga upp en del av dem som har covid-19 innan de fått symtom. Nackdelen är dock att antigentester inte är lika känsliga som PCR-tester. Att testa med ett antigentest kan därför ses som ett komplement till ett PCR-test och övriga åtgärder för att minska smittspridning. Hos oss kan du köpa Boson antigentest som har en hög specificitet på 99,20% samt hög sensitivitet på 96,77%.

1 produkt

Visar 1 av 1 produkt