Desloratadin

Desloratadin är en sorts antihistamin som ofta återfinns i mediciner som används för att bekämpa allergiska symptom. På Apotek Hjärtat erbjuder vi ett urval receptfria allergimediciner som innehåller desloratadin, som Desloratadin ABECE och Desloratadine Sandoz. Du kan enkelt och snabbt handla läkemedel med desloratadin online eller i en av våra butiker.

Vad är desloratadin?

När kroppen reagerar överdrivet på ett ämne som egentligen inte är farligt kallas det för allergi. Vid en allergisk reaktion frigörs histamin – ett ämne som orsakar allergiska symtom som till exempel hösnuva, kliande och rinnande ögon eller näsa, samt nysningar. För att bekämpa tillfälliga allergiska reaktioner vid exempelvis pollenallergi, pälsdjursallergi eller gräsallergi används ofta antihistaminer. Desloratadin är en sorts antihistamin som verkar genom att blockera effekterna av histaminet.

Vem kan använda desloratadin?

Desloratadin finns tillgängligt i olika former, och i vårt sortiment finns flera olika receptfria mediciner som innehåller denna substans. De generella riktlinjer som gäller är dock följande:

  • Desloratadin ska inte ges till barn under tolv år. 

  • Om du tar andra läkemedel, även receptfria sådana, bör du informera din läkare innan du påbörjar användningen av desloratadin. 

  • Om du är gravid eller ammar bör du konsultera din läkare eller apotekspersonal innan du använder mediciner med desloratadin. 

När bör man söka sjukvård?

Vanligtvis ger mediciner med desloratadin effekt mot tillfälliga allergiska symtom inom en timme. Om du inte märker någon förbättring av dina besvär efter två veckors användning bör du kontakta din läkare. Om du upplever svårigheter att andas eller har allvarliga allergiska symptom bör du också omedelbart kontakta läkare.