Hjärtats handdesinfektion 85% Oparymerad 150 ml

Hjärtats handdesinfektion 85% Oparymerad 150 ml

Webbpris

33:-

Butikspris

35:90

Fåtal i lager

Om produkten

  • Snabbfakta

  • Handdesinfektion som är effektiv mot bakterier och virus
  • Återfuktar och motverkar uttorkning
  • Oparfymerad
  • Detaljerad produktbeskrivning

  • Hjärtats handdesinfektion 85% Oparfymerad med 85% volym alkohol som är effektiv mot bakterier, jästsvampar, höljeförsedda virus inklusive coronavirus samt vissa nakna virus som murine norovirus (calicivirus/vinterkräksjuka). Den innehåller glycerin som återfuktar huden och motverkar uttorkning. Klibbar inte efter avdunstning. 150 ml. Produkten uppfyller kraven för EN 1500, EN 14476, EN 13727 och EN 13624.
  • Verksamma ämnen: 679 g/kg Etanol 131 g/kg Propan-2-ol

  • Dosering: Använd på torra händer. Ta minst 3 ml motsvarar minst 2 pumptryck) och gnid in noggrant i händerna i minst 30 sek. Gnid tills händerna är torra. FARA. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp.