Melatan Tablett 5mg Blister, 10tabletter
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Melatan Tablett 5mg Blister, 10tabletter

Webbpris

99:-

Butikspris

129:-
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

  • Snabbfakta

  • Används för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna
  • Melatonin hjälper till att reglera kroppens dag- och nattrytm
  • Från 18 år. Används i högst 4 dagar. Maximal daglig dos är 5 mg. Läs alltid bipacksedel innan användningen
  • Detaljerad produktbeskrivning

  • Melatan innehåller den aktiva substansen melatonin, som tillhör en grupp av naturliga hormoner som tillverkas av kroppen. Melatan används vid korttidsbehandling av jetlag hos vuxna från 18 år. Med jetlag avses de symtom såsom t ex sömnbesvär, som orsakas av tidsskillnaden när man passerar flera tidszoner när man reser öster- eller västerut.
  • Den aktiva substansen är melatonin. Övriga innehållsämnen är: kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, pregelatiniserad stärkelse.

  • Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Rekommenderad dos är en tablett på 3 mg per dag. Behandling inleds vid ankomst till destinationen och används i högst 4 dagar. Om den rekommenderade dosen på 3 mg inte ger tillräcklig lindring av symtom kan en tablett på 5 mg tas i stället för en tablett på 3 mg. Tidpunkten för intagandet av melatonin är viktig. Dosen ska tas vid läggdags (lokal tid). Intag av mat rekommenderas inte 2 timmar före eller 2 timmar efter planerat intag av melatonin. Tabletterna ska sväljas med ett glas vatten. Melatan 5 mg: Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.