Villkor för livechatt

Allmänt om Chatten

Chatten är ett meddelandeprogram där du som kund hos oss kan ställa frågor och få hjälp med dina ärenden på ett smidigt sätt.

Efter att en chattsession har påbörjats kommer den att vara aktiv tills du loggar ut, stänger webbläsaren/fliken eller rensar sessionskakor, dock som längst i 24 timmar. Sessionen avslutas inte av att du minimerar chattfönstret.

Behandling av personuppgifter

Chatt utan att logga in

Om du öppnar Chatten utan att logga in först kommer din identitet inte att vara känd för Apotek Hjärtats kundservice, under förutsättning att du inte själv väljer att skriva personuppgifter i Chatten som går att koppla till dig. Vi kan hjälpa dig med vissa grundläggande frågor i oinloggat läge, men för frågor kopplade till ett visst köp, receptuttag eller annat ärende behöver vi försäkra oss om att du är rätt person. Den du chattar med kan därför i vissa fall komma att be dig att logga in för att fortsätta chatta (se nedan under ”Chatt i inloggat läge”).

Chatt i inloggat läge

Om du öppnar Chatten när du är inloggad, eller om du loggar in som kund efter att ha påbörjat en chattsession, kommer ditt för-och efternamn samt personnummer att delas med Apotek Hjärtats kundservice för att kunna verifiera din identitet.

I den mån du anger personuppgifter i Chatten som inte är nödvändiga för att hantera ett ärende anses du samtycka till att de personuppgifterna behandlas under chattsessionen. Personuppgifter som inte anses som nödvändiga raderas efter avslutad chattsession. Personuppgifter som du själv anger i Chatten kan komma att bevaras av oss efter avslutad chattsession om vi bedömer att de är nödvändiga för att hantera ditt ärende (läs mer nedan).

För att kunna hjälpa dig med ditt ärende kan Apotek Hjärtats kundservice komma att ta del av exempelvis din köpinformation, uppgifter om uttagna recept m.m. om din fråga rör ett ärende som kräver det. För hantering av sådan information som Apotek Hjärtat redan har tillgång till sedan tidigare eller som tillkommer av relevans i ärendet under en chattsession gäller det som anges i vår integritetspolicy, under respektive rubrik på sidan om kontakt med kundservice. Där hittar du exempelvis information om laglig grund och bevarandetider för olika typer av ärenden.

På denna sida kan du läsa om vilka rättigheter du har gällande dina personuppgifter.

Övriga villkor

Du är skyldig att använda Chatten i enlighet med dessa villkor och för det avsedda syftet.

I den mån du använder Chatten i inloggat läge ansvarar du för att du är den behörigt inloggade kunden och inte endast utger dig för att vara denne.

Användning av Chatten sker helt på din risk och Chatten tillhandahålls i befintligt skick och i mån av tillgänglighet.

Du får inte, utöver vad som framgår av tvingande lag, villkor eller licensvillkor avseende eventuella komponenter som baseras på öppen källkod, kopiera, dekompilera, dekonsturera,  avkryptera, modifiera koden eller skapa härledda produkter helt eller delvis baserade på programvaran i Chatten.

För att komma åt och använda Chatten måste du vara ansluten till internet. Du ansvarar för att ha en nätverksanslutning och använda lämplig teknisk utrustning för att ansluta till Chatten vid varje tillfälle. Teknisk support tillhandahålls efter bästa förmåga av vår Kundservice, som du kan nå genom att ringa till 0771-405 405.

Apotek Hjärtat förbehåller sig rätten att omedelbart neka dig tillgång till Chatten om du bryter mot villkoren för Chatten.

Apotek Hjärtat kan komma att göra ändringar i dessa villkor. Du bör därför läsa villkoren på nytt varje gång innan du startar en chattsession. Senaste uppdateringen gjordes 2022-09-05.