Användarvillkor för appen

Läs noga igenom dessa användarvillkor innan du använder Apotek Hjärtats app (nedan ”Appen”). Genom användande av Appen godkänner du dessa villkor.

Licens

Förutsatt att du uppfyller dessa villkor och övriga instruktioner som Apotek Hjärtat AB från tid till annan anvisar får du härmed en rätt att nyttja den programvara som Appen består av dvs. en licens.

Alla rättigheter som inte uttryckligen ges till dig behålls av Apotek Hjärtat och det material som ingår i Appen kan vara immaterialrättsligt skyddat och därmed tillhöra Apotek Hjärtat eller tredje part. Dessa villkor ger ingen rätt att använda sådant material.

Tillåten användning

Licensen innebär en rätt att ladda ner, installera och använda Appen på en mobiltelefon, pekplatta eller annan enhet (nedan gemensamt kallade enheter). Du får inte, utöver vad som framgår av tvingande lag, villkor eller av licensvillkor avseende eventuella komponenter som baseras på öppen källkod, försöka kopiera, dekompilera, dekonsturera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa härledda produkter helt eller delvis baserade på programvaran i Appen eller på tjänsterna däri.

Användningen av hela eller delar av Appen kan kräva att du godkänner ytterligare särskilda villkor och/eller registrerar dig i någon form hos Apotek Hjärtat och därigenom godkänner de därmed anvisade villkoren.

Vissa funktioner kan komma att kräva uppkoppling till internet eller andra funktioner hos enheten för att fungera helt eller delvis.

Personuppgifter

Genom användande av Appen kommer Apotek Hjärtat att behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur dessa hanteras och dina rättigheter här.

Notiser

Appen kan användas som en informationskanal varigenom du får notiser av särskild betydelse (t.ex. behov av receptförnyelse). Notiserna baseras på information som lagras i Appen när du loggar in.   För att Appen ska ha denna funktionalitet måste du godkänna att sådana notiser är aktiverade. Möjligheten att ta emot notiser kan regleras i enheten eller i Appen.

Positionering

För att användning av vissa funktioner i Appen krävs att du har aktiverat positionering på din enhet.  Du har möjlighet att stänga av eller på positionering i din enhet. 

Underhåll och begränsningar i Appen

Apotek Hjärtat förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Appen eller åtkomsten till Appen.

Apotek Hjärtat åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Appen.

Övrigt

Dessa villkor gäller tillsvidare. Apotek Hjärtat äger rätt att ändra villkoren för Appen. Sådan ändring träder i kraft trettio dagar efter det att de ändrade villkoren tillgängliggjorts på Appen eller att du informerats om ändringen via ett meddelande därom via Appen eller via någon av de kontaktkanaler som du uppgivit. För det fall du godkänner de nya villkoren alternativt fortsätter att använda Appen anses du ha godkänt de efterträdande villkoren. I annat fall skall du avinstallera Appem från samtliga enheter.

Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av Appen som Apotek Hjärtat tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till Appen, så länge och i den omfattning inte detta omfattas av ett separat avtal.

Kontaktuppgifter

Apotek Hjärtat AB
Org nr 556773-8249
Gatuadress: Kolonnvägen 20
Postadress: 16970 SOLNA
Moms Reg nr: SE556791101001
Tel kundservice: 0771-405 405
e-post kundservice: kundservice@apotekhjartat.se