lunixen

Lunixen

Lunixen är ett receptfritt läkemedel som behandlar sömnrubbningar såsom nattliga och tidiga uppvakningar. Lunixen bidrar till att sömnkvaliteten förbättras och att antalet sömnavbrott minskas.Lunixen innehåller vänderot som i kliniska studier har visat sig både förbättra sömnkvalitet och sömnlängd, den har även en bekräftad lugnande effekt. Dosering är 1 tablett till kvällen, tabletten innehåller 500 mg torkat extrakt av vänderot, vilket motsvarar en kliniskt relevant dos för att uppnå önskad effekt.

Hur används Lunixen?

Lunixen är en receptfri enkel tablettbehandling som inleds med 1 tablett 30 - 60 minuter innan läggdags. Vid behov kan en tablett tas även tidigare på kvällen. Oftast har man har sömnrubbningar under en längre tid innan man tar tag i problemet och man kan behöva ge det lite tid innan man får bukt på problemet. Det tar 2–4 veckor innan man uppnår optimal effekt med Lunixen. Lunixen ska tas kontinuerligt för att uppnå bästa effekt och kan användas från 12 år.

Vem får sömnproblem?

Fler än var tredje svensk uppger sig ha någon mån av sömnproblem och det är därmed ett väldigt vanligt problem. Man kan drabbas i alla åldrar och sömnproblemen kan vara antingen övergående eller långvariga. Ibland kan man sova dålig en natt här och där och det är inget att oroa sig för.

Det finns ett flertal förklaringar på varför man drabbas av sömnproblem, det kan vara en stressig period i livet, en bakomliggande sjukdom men även biverkningar från annan medicin. Det är dock viktigt att man identifierar vad orsaken till sömnproblemen är för att kunna åtgärda det.