Classic Textile of Sweden

Classic Texitle of Sweden erbjuder hem- och livsstilsprodukter av hög kvalitet. Miljö och sociala frågar har varit viktigt för Classic Texitle of Sweden redan från starten. De vill vara del av en hållbar utveckling, utan att tumma på kvalitet och design.

Classic Textile of Sweden startades 2011 och har lyckats etablera sig snabbt på den svenska marknaden. Under 2013 började även etablering i Finland och Tyskland. Classic Textile of Sweden har ett samarbete med Danesh Home Fashions i Indien och tillsammans arbetar företagen för att utveckla och förbättra tillverkningsmetoderna för att bli mer hållbara, såväl miljömässigt som socialt.

2004 påbörjade en aktiv övergång till miljövänlig infärgning av samtliga garner genom att spillvattnet renas delvis biologisk väg för att sedan återanvändas. Biologiskt innebär detta att koavföring tillsätts till spillvattnet, bakterierna äter upp kemikalierna och sjunker sedan till botten. Detta är en viktig del av arbetet eftersom tillverkningen sker i en del av världen där tillgången på rent vatten inte kan tas för given. Köp produkter från Classic Texitle of Sweden online hos Apotek Hjärtat.