Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Xagrid® Kapsel, hård 0,5mg Plastburk, 100kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Anagrelid Varunummer: 021999 Apotekets varuid: 18479
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Xagrid är och vad det används för

  Xagrid innehåller den aktiva substansen anagrelid. Xagrid är ett läkemedel som påverkar utvecklingen av trombocyter. Det reducerar antalet trombocyter som produceras av benmärgen och därmed blir antalet trombocyter i blodet mer normalt. Därför används det till att behandla patienter med essentiell trombocytemi.

  Essentiell trombocytemi är ett tillstånd som uppkommer när benmärgen producerar alltför många av de blodceller som kallas trombocyter. Ett stort antal trombocyter i blodet kan ge upphov till allvarliga problem med blodcirkulation och blodproppsbildning.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


  Bipacksedel: Information till användaren

  Xagrid

  0,5 mg hårda kapslar
  anagrelid
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Xagrid är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Xagrid
  3. Hur du tar Xagrid
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Xagrid ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Xagrid är och vad det används för

  Xagrid innehåller den aktiva substansen anagrelid. Xagrid är ett läkemedel som påverkar utvecklingen av trombocyter. Det reducerar antalet trombocyter som produceras av benmärgen och därmed blir antalet trombocyter i blodet mer normalt. Därför används det till att behandla patienter med essentiell trombocytemi.


  Essentiell trombocytemi är ett tillstånd som uppkommer när benmärgen producerar alltför många av de blodceller som kallas trombocyter. Ett stort antal trombocyter i blodet kan ge upphov till allvarliga problem med blodcirkulation och blodproppsbildning.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Xagrid

  Ta inte Xagrid

  • om du är allergisk mot anagrelid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). En allergisk reaktion kan visa sig som utslag, klåda, svullet ansikte eller svullna läppar, eller andnöd;

  • om du har måttliga eller allvarliga leverproblem;

  • om du har måttliga eller allvarliga njurproblem.

  Varningar och försiktighetsmått

  Tala med läkare innan du tar Xagrid:

  • om du har eller tror att du kanske har hjärtproblem;

  • om du föddes med förlängt QT-intervall (ses på EKG, elektrisk registrering av hjärtat) eller om det finns i din familj, eller om du tar andra läkemedel som leder till onormala EKG-förändringar, eller om du har låga nivåer av elektrolyter, till exempel kalium, magnesium eller kalcium (se avsnittet ”Andra läkemedel och Xagrid”);

  • om du har några problem med lever eller njurar.


  Vid samtidig användning av acetylsalicylsyra (en substans som även kallas aspirin och finns i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber och även för att förhindra blodproppar) ökar risken för större blödningar (se avsnittet ”Andra läkemedel och Xagrid”).

  Barn och ungdomar

  Data beträffande användning av Xagrid hos barn och ungdomar är begränsad och detta läkemedel ska därför användas med försiktighet.

  Andra läkemedel och Xagrid

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

  • Läkemedel som kan förändra hjärtrytmen, t.ex. sotalol och amiodaron

  • Fluvoxamin som används för att behandla depression

  • Vissa typer av antibiotika, till exempel enoxacin som används för att behandla infektioner

  • Teofyllin som används för att behandla svår astma och andningsproblem

  • Läkemedel som används för att behandla hjärtsjukdomar, t.ex. milrinon, enoximon, amrinon, olprinon och cilostazol

  • Acetylsalicylsyra (en substans som även kallas aspirin och finns i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber och även för att förhindra blodproppar)

  • Andra läkemedel som används för att behandla tillstånd som påverkar trombocyterna i blodet, t.ex. klopidogrel

  • Orala preventivmedel: Om du får svår diarré under tiden du tar detta läkemedel kan det påverka hur väl det orala preventivmedlet fungerar och användning av ytterligare en preventivmetod rekommenderas (t.ex. kondom). Se instruktionerna i bipacksedeln till det p-piller du tar.


  Xagrid eller dessa läkemedel verkar eventuellt inte på rätt sätt om de tas tillsammans.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Graviditet och amning

  Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Xagrid bör inte tas av gravida kvinnor. Kvinnor som löper risk att bli gravida bör se till att de använder effektiva preventivmedel medan de tar Xagrid. Tala med din läkare om du behöver råd om preventivmedel.


  Tala om för din läkare om du ammar eller om du planerar att amma ditt barn. Xagrid bör inte tas medan du ammar. Du måste sluta amma om du tar Xagrid.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Yrsel har rapporterats av vissa patienter som tar Xagrid. Undvik att köra bil eller använda maskiner om du känner dig yr.

  Xagrid innehåller laktos

  Laktos är ett innehållsämne i detta läkemedel. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du tar Xagrid

  Ta alltid Xagrid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Olika personer kan ta olika mängd Xagrid beroende på sjukdomstillstånd. Din läkare ordinerar den dos som är bäst för dig.


  Den vanliga startdosen av Xagrid är 1 mg. Du tar denna dos som en kapsel med 0,5 mg två gånger per dag i minst en vecka. Därefter kan din läkare antingen öka eller minska antalet kapslar du tar för att hitta den dos som är bäst lämpad för dig och som behandlar ditt tillstånd mest effektivt.


  Kapslarna ska sväljas hela och sköljas ner med vatten; De får inte krossas och innehållet får inte lösas upp i vätska. Du kan ta kapslarna i samband med måltid eller efter en måltid eller på fastande mage. Du bör helst ta kapslarna vid samma tid varje dag.


  Ta inte fler kapslar än din läkare har rekommenderat.


  Din läkare kommer att ta blodprover med regelbundna mellanrum för att kontrollera att läkemedlet verkar effektivt och att din lever och dina njurar fungerar bra.

  Om du har tagit för stor mängd av Xagrid

  Om du har tagit för stor mängd Xagrid, eller om någon annan har tagit av ditt läkemedel, måste du omedelbart tala om det för läkare eller apotekspersonal. Visa dem Xagrid–förpackningen.

  Om du har glömt att ta Xagrid

  Ta dina kapslar så snart du kommer ihåg det. Ta nästa dos på den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Xagrid orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Tala med din läkare om du är orolig.


  Allvarliga biverkningar:

  Mindre vanliga: Hjärtsvikt (tecken på detta är andnöd, bröstsmärta och bensvullnad på grund av vätskeansamling), svåra problem med hjärtfrekvensen eller hjärtrytmen (kammartakykardi, supraventrikulär takykardi eller förmaksflimmer), inflammation i pankreas som ger svår smärta i mage och rygg (pankreatit), blodkräkning eller blodig eller svart avföring, kraftig minskning av mängden blodkroppar som kan orsaka svaghet, blåmärken, blödning eller infektioner (pancytopeni).

  Sällsynta: Njursvikt (liten eller ingen urinering) eller hjärtinfarkt.


  Om du märker någon av dessa biverkningar ska du kontakta läkare omedelbart.


  Mycket vanliga biverkningar: kan påverka fler än 1 av 10 personer

  Huvudvärk.


  Vanliga biverkningar: kan påverka upp till 1 av 10 personer

  Yrsel, trötthet, snabba hjärtslag, oregelbundna eller kraftiga hjärtslag (palpitationer), illamående, diarré, magont, gaser, kräkningar, minskning av antalet röda blodkroppar (anemi), vätskeansamling eller utslag.


  Mindre vanliga biverkningar: kan påverka upp till 1 av 100 personer

  Svaghetskänsla eller sjukdomskänsla, högt blodtryck, oregelbundna hjärtslag, svimning, frossa eller feber, matsmältningsbesvär, aptitlöshet, förstoppning, blåmärken, blödning, svullnad (ödem), viktförlust, muskelvärk, ledsmärta, ryggont, minskad eller förlorad känsel eller domningar, särskilt i huden, onormal känsla eller krypningar och stickningar, sömnlöshet, depression, förvirring, nervositet, muntorrhet, minnesförlust, andfåddhet, näsblod, allvarlig lunginfektion med feber, andnöd, hosta, slembildning, håravfall, kliande hud eller hudmissfärgning, impotens, bröstsmärta, minskat antal blodplättar som ökar risken för blödningar eller blåmärken (trombocytopeni), vätskeansamling runt lungorna eller en ökning av enzymer i levern. Din läkare kan komma att göra ett blodprov som kan visa en ökning av enzymer i din lever.


  Sällsynta biverkningar: kan påverka upp till 1 av 1 000 personer

  Blödande tandkött, viktökning, svår bröstsmärta (kärlkramp), hjärtmuskelsjukdom (tecken på detta är trötthet, bröstsmärta och palpitationer), hjärtförstoring, vätskeansamling runt hjärtat, förlust av koordination, talsvårigheter, torr hud, migrän, synstörningar eller dubbelseende, ringningar i öronen, yrsel när man reser sig upp från sittande eller liggande, ökat behov av att urinera nattetid, smärta, influensaliknande symtom, sömnighet, vidgade blodkärl, inflammation i tjocktarmen (tecken på detta är smärta, illamående och kräkningar), ökat tryck i artärerna i lungorna (tecken på detta är andnöd och läpparna och huden kan få en blåaktig färgton), område med onormal täthet i lungan eller förhöjda kreatininnivåer i blodet som kan vara ett tecken på njurproblem.


  Följande biverkningar har rapporterats men det är inte känt exakt hur ofta de inträffar:

  • potentiellt livshotande, oregelbunden hjärtrytm (torsade de pointes);

  • leverinflammation. Tecken på detta är illamående, kräkningar, klåda, gulfärgning av huden och ögonen och missfärgning av avföring och urin (hepatit);

  • lunginflammation (tecken på detta är feber, hosta, andningssvårigheter och väsande andning som ger ärrbildning på lungorna), (allergisk alveolit, inklusive interstitiell lungsjukdom och pneumonit);

  • njurinflammation (tubulointerstitiell nefrit).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Xagrid ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flasketiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Om din läkare avbryter din behandling med läkemedlet, så bör du inte behålla några kvarblivna kapslar om inte din läkare ber dig att göra det. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är anagrelid. Varje kapsel innehåller 0,5 mg anagrelid (som anagrelidhydroklorid).


  Övriga innehållsämnen är:

  Kapselns innehåll: povidon (E1201); krospovidon; laktos, vattenfri; laktosmonohydrat; cellulosa, mikrokristallin (E460) och magnesiumstearat.


  Kapselns hölje: gelatin och titandioxid (E171).

  Märkbläck: shellack, stark ammoniumlösning, kaliumhydroxid (E525), svart järnoxid (E172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Xagrid levereras som ogenomskinliga, hårda, vita kapslar. De är märkta med ”S 063”.

  Kapslarna tillhandahålls i flaskor med 100 hårda kapslar.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Shire Pharmaceutical Contracts Limited

  Hampshire International Business Park

  Chineham, Basingstoke

  Hampshire

  RG24 8EP

  Storbritannien

  Tel: +44(0) 1256 894000

  Fax: +44(0) 1256 894708

  E-post: medinfoeuceemea@shire.com


  Tillverkare

  Wasdell Packaging Limited

  Units 1, 2, 3, 5, 6, 7 & 8 Euro Way Industrial Estate

  Blagrove

  Swindon

  SN5 8YW

  Storbritannien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  България, Česká Republika, Hrvatska, Latvija, Lietuva, Magyarország, Polska, România, Slovenija, Slovenská republika

  Shire Pharmaceuticals Ltd

  Великобритания, Velká Británie, Lielbritānija, Jungtinė Karalystė, Nagy-Britannia, Wielka Brytania, Marea Britanie, Velika Britanija, Vel’ká Británia

  Teл/Tel: +44(0) 1256 894 000

  email: medinfoeuceemea@shire.com


  België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/Luxemburg/Nederland

  Shire Belgium BVBA

  België/Belgique

  Tél/Tel: +32 2 711 02 30

  email: medinfoeuceemea@shire.com

  Italia

  Shire Italia S.p.A

  Tel: +39 02 655 35 001

  email: medinfoeuceemea@shire.com

  Danmark

  Shire Sweden AB

  Sverige

  Tlf: +46 8 544 964 00

  email: medinfoeuceemea@shire.com

  Kύπρος

  Shire Hellas S.A

  Ελλάδα

  Τηλ: +30 21 69 00 40 00

  email: medinfoeuceemea@shire.com

  Deutschland

  Shire Deutschland GmbH

  Tel: +49 30 206 582 0

  email: medinfoeuceemea@shire.com

  Malta

  Vivian Corporation Ltd

  Tel: +356 21 320338

  email: medinfoeuceemea@shire.com

  Eesti

  Grove Healthcare Baltic UAB
  Lithuania

  Tel: +372 55596234

  email: medinfoeuceemea@shire.com

  Norge

  Shire Sweden AB

  Sverige

  Tlf: +46 8 544 964 00

  email: medinfoeuceemea@shire.com

  Ελλάδα

  Shire Hellas S.A

  Τηλ: +30 21 69 00 40 00

  email: medinfoeuceemea@shire.com

  Österreich

  Shire Austria GmbH

  Tel: +43 1 2051160 – 1051

  email: medinfoeuceemea@shire.com

  España

  Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L.

  Tel: +34 915 500 691

  email: medinfoeuceemea@shire.com

  Portugal

  Shire Pharmaceuticals Portugal Lda

  Tel: +351 213 502 130

  email: medinfoeuceemea@shire.com

  France

  Shire France S.A.

  Tél: +33 1 46 10 90 00

  email: medinfoeuceemea@shire.com

  Suomi/Finland

  Shire Sweden AB

  Ruotsi

  Puh/Tel: +46 8 544 964 00

  email: medinfoeuceemea@shire.com

  Ireland

  Shire Pharmaceuticals Ltd

  United Kingdom

  Tel: 1800 818 016

  email: medinfoeuceemea@shire.com

  Sverige

  Shire Sweden AB

  Tel: +46 8 544 964 00

  email: medinfoeuceemea@shire.com

  Ísland

  Shire Sweden AB

  Svíþjóð

  Sími: +46 8 544 964 00

  email: medinfoeuceemea@shire.com

  United Kingdom

  Shire Pharmaceuticals Ltd

  Tel: 0800 055 6614

  email: medinfoeuceemea@shire.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  11/2015.


  Övriga informationskällor

  Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.


  Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram om detta läkemedel och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.


  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.


  Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram om detta läkemedel och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.


  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.