Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Virbagen Omega Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 10milj.enheter Injektionsflaskor 5x(I+II)

3983:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Varunummer: 012031 Apotekets varuid: 12120
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Hund:Minskning av mortalitet, och kliniska tecken på parvoviros (intestinal form) hos hundar från en månads ålder.

  Katt:Behandling av katter infekterade med FeLV och/eller FIV, i icke-slutliga kliniska faser från 9 veckors ålder. I en utförd fältundersökning observerades :

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  VIRBAC SA
  L.I.D. 1ère Avenue – 2065 m
  06516 Carros
  FRANKRIKE

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  VIRBAGEN OMEGA 5 ME respektive 10 ME för hund och katt

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Injektionsflaska innehållande frystorkat pulver


  Aktivt innehållsämne


  5 ME-förpackning:
  Rekombinant felint omega-interferon..........................

  5 ME */flaska

  10 ME-förpackning:
  Rekombinant felint omega-interferon.........................

  10 ME */flaska

  *ME: Miljoner Enheter


  Injektionsflaska innehållande lösningsmedel


  Isoton koksalt­lösning.....................................................

  1 ml

  4. INDIKATION(ER)

  Hund:
  Minskning av mortalitet, och kliniska tecken på parvoviros (intestinal form) hos hundar från en månads ålder.


  Katt:
  Behandling av katter infekterade med FeLV och/eller FIV, i icke-slutliga kliniska faser från 9 veckors ålder. I en utförd fältundersökning observerades :

  • reduktion av kliniska tecken under den symptomatiska fasen (fyra månader),

  • minskad mortalitet:

   • för katter med anemi minskade mortaliteten med cirka 30% efter behandling med interferon. Utan behandling var mortaliteten cirka 60 % vid 4, 6, 9 och 12 månader.

   • för katter utan anemi infekterade av FeLV, minskade mortaliteten med 20 % efter behandling med interferon. Utan behandling var mortaliteten 50%. Mortaliteten fôr katter smittade med FIV var låg (5 %) och påverkades inte av behandlingen.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Hund: vaccination under och efter behandling med VIRBAGEN OMEGA är kontraindicerad tills hunden har tillfrisknat.
  Katt: eftersom vaccination kontraindiceras i den symptomatiska fasen av FeIV/FIV-infektioner har inte effekten av VIRBAGEN OMEGA vid kattvaccination utvärderats.

  6. BIVERKNINGAR

  I vissa fall kan följande övergående kliniska tecken observeras under behandlingen av hund och katt:

  • hypertermi (3-6 timmar efter injektion)

  • kräkningar

  • tunn faeces till mild diarré, endast katter.

  Dessutom kan en lätt minskning av antalet leukocyter, trombocyter och röda blodkroppar och en förhöjning av koncentrationen av alaninaminotransferas observeras. Dessa parametrar återställs inom en vecka efter den sista injektionen.

  • övergående trötthet under behandlingen, endast katter.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund och katt

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Hund: Dosen är 2,5 ME/kg kroppsvikt
  Katt: Dosen är 1 ME/kg kroppsvikt


  Den frystorkade fraktionen skall lösas i 1 ml av medföljande spädningsvätska för att åstadkomma en suspension som innehåller antingen 5 ME eller 10 ME rekombinantinterferon, beroende på vald förpackning.
  Hund: Den färdiga lösningen skall injiceras intravenöst en gång dagligen 3 dagar i rad.
  Katt: Den färdiga lösningen skall injiceras subkutant en gång dagligen 5 dagar i rad. Tre separata femdagarsbehandlingar måste utföras dag 0, dag 14 och dag 60.

  Läkemedlet bör användas omedelbart efter beredning.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Hund och katt: det har visats att fullständig överensstämmelse med den rekommenderade doseringen är nödvändig för att uppnå klinisk nytta.

  Katt: I fall av upprepade behandlingar av kroniska sjukdomar associerade med hepatisk, hjärt- och njursvikt måste motsvarande sjukdom övervakas före administrering av VIRBAGEN OMEGA.

  Vätskebehandling och annan kompletterande stödjande behandling behövs för att förbättra prognosen.
  Läkemedlet ska endast användas med det medföljande lösningsmedlet.

  10. KARENSTID

  Ej relevant

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Förvaras och transporteras vid 4 °C ± 2 ºC.
  Får ej frysas.
  Förvaras i originalförpackningen.
  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation.


  Det finns ingen tillgänglig information om induktionen av långsiktiga biverkningar hos hund och katt, speciellt när det gäller autoimmuna störningar. Sådana biverkningar har beskrivits efter multipel och långvarig administrering av typ I interferon till människa. Därför kan inte fall av autoimmuna störningar hos hund uteslutas och måste balanseras med risken associerad med FeLV/FIV-infektioner.
  Produktens effektivitet på katter med en tumörform av FeLV-infektion eller katter infekterade med FeLV eller koinfekterade med FIV i slutliga faser har inte testats.
  I fall av intravenösadministrering hos katter kan fler biverkningar observeras t.ex. hypertermi, tunn faeces, anorexi, minskat vätskeintag eller kollaps.


  Vid oavsiktlig självinjektion uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel eller avfall från dessa skall hanteras enligt gällande anvisningar.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  19.05.2011. Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på EMAs hemsida http://www.ema.europa.eu

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  België/Belgique/Belgien

  VIRBAC BELGIUM S.A.

  Rue de la station 17

  B-1300 WAVRE

  Tel. : 32 (0) 10 47 06 35

  Luxembourg/Luxemburg

  VIRBAC BELGIUM S.A.

  Rue de la station 17

  B-1300 WAVRE

  Tel. : 32 (0) 10 47 06 35

  Česká republika

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065m – L.I.D.

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Magyarország

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065m – L.I.D.

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Danmark

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065m – L.I.D.

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Malta

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065m – L.I.D.

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Deutschland

  VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

  West Rögen 20

  D-23843 Bad Oldesloe

  Tel: 49 (4531) 805 555

  Nederland

  VIRBAC NEDERLAND BV

  Hermesweg 15

  NL-3771 ND - BARNEVELD

  Tel: 31 (0) 342 427 100

  Eesti

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065m – L.I.D.

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Norge

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065m – L.I.D.

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Ελλάδα

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065m – L.I.D.

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Österreich

  VIRBAC Österreich GmbH

  A-1180 Wien

  Tel : 43 (0) 1 2183426 0

  España

  VIRBAC ESPAÑA S.A.

  ES-8950 Esplugues de Llobregat (Barcelona).

  Tél. : + 34 93 470 79 40

  Polska

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065m – L.I.D.

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  France

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065m – L.I.D.

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Portugal

  VIRBAC DE PORTUGAL

  LABORATÓRIOS LDA

  P-2080-Almeirim

  Tél. : (351) 243.570 500

  Ireland

  C&M Veterinary Distributors Limited

  IE- Limerick

  Tel.: 353 61 314 933

  Slovenija

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065m – L.I.D.

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Ísland

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065m – L.I.D.

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Slovenská republika

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065m – L.I.D.

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Italia

  VIRBAC SRL

  Via dei Gracchi 30

  I-20146 Milano

  Tel: 39 02 48 53 451

  Suomi/Finland

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065m – L.I.D.

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Κύπρος

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065m – L.I.D.

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Sverige

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065m – L.I.D.

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Latvija

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065m – L.I.D.

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  United Kingdom

  VIRBAC Ltd

  UK-Suffolk IP30 9UP

  Tel: 44 (0) 1359 243243

  Lietuva

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065m – L.I.D.

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Република България

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065 m – L.I.D

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  România

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065 m – L.I.D

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.