Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Tylan® vet. Premix till medicinfoder 2% Papperssäck 25kg

Snabbfakta
Verksamt ämne: Tylosin Varunummer: 154666 Apotekets varuid: 11782
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Tylan vet 2% är avsett för inblandning i foder till svin. Tylan vet. hör till gruppen antibiotika.Behandling av inflammation i tarmen, orsakade av tylosinkänsliga mikroorganismer.

  För information om svindysenteri, se avsnitt 12.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  Elanco Animal Health, Eli Lilly Danmark A/S, Lyskær 3E, 2 tv., DK-2730 Herlev, Danmark.


  Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
  Eli Lilly and Company, Speke Operations, Fleming Road, Speke, Liverpool L24 9LN, England.

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  TYLAN vet.2% premix till medicinfoder

  3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  • Det aktiva innehållsämnet är tylosin.

  • Hjälpämnen: isoparaffin, sojakli.

  4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  Tylan vet 2% är avsett för inblandning i foder till svin. Tylan vet. hör till gruppen antibiotika.
  Behandling av inflammation i tarmen, orsakade av tylosinkänsliga mikroorganismer.


  För information om svindysenteri, se avsnitt 12.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Använd inte vid känd överkänslighet mot tylosin.

  6. BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Tylan vet. 2% premix till medicinfoder ha biverkningar.
  Diarré, klåda, rodnad, svullnad vid analöppningen och rektalt framfall har observerats hos svin.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din veterinär eller farmaceut.

  7. DJURSLAG

  Svin.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  100 gram tylosin (5 kg Tylan vet. 2% premix till medicinfoder) per 1000 kg foder i högst 3 veckor.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  -

  10. KARENSTID

  Slakt: Svin 0 dygn.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Förvaras vid högst 30 ºC.
  Uppblandat i svinfoder är hållbarheten ca 6 mån.
  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
  Då det är möjligt ska produkten endast användas baserat på känslighetstest av bakterier som isolerats från djuret. Användning av tylosin som avviker från dessa instruktioner kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot tylosin och kan minska effektiviteten av behandlingen med andra makrolidantibiotika pga potentiell korsresistens.


  För att vara säker på att produkten blir väl blandat i fodret skall pulvret blandas i en liten mängd foder och därefter tillsättas hela fodermängden.


  Svindysenteri

  I europeiska stammar av Brachyspira hyodysenteriae har man funnit en hög frekvens in vitro-resistens, vilket tyder på att produkten inte har tillräcklig effekt mot svindysenteri.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
  Tylosin kan orsaka irritation. Makrolider, såsom Tylosin, kan orsaka överkänslighet (allergi) efter injektion, inhalation, förtäring eller efter kontakt med hud eller ögon. Överkänslighet mot tylosin kan leda till korsreaktioner med andra makrolider och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga och därför ska direktkontakt undvikas. För att undvika exponering under iordningställandet av foder- och läkemedelsblandningen, använd overall, skyddsglasögon, ogenomträngliga handskar och halvmask för engångsbruk. Vid oavsiktlig hudkontakt, skölj noggrant med tvål och vatten. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj ögonen med rikliga mängder rent, rinnande vatten. Hantera inte produkten om du är allergiskt mot dess innehåll. Om du utvecklar symtom efter exponering, som t ex hudutslag, ska du söka medicinsk vård och visa läkaren denna varning. Svullnad av ansikte, läppar och ögon, eller andningssvårigheter är mer allvarliga symtom och kräver brådskande medicinsk vård.


  Dräktighet och digivning:
  Inga negativa effekter har observerats


  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):
  Giva av tylosin sex gånger ökad dos (600 g tylosin per 1000 kg foder) i foder till svin i 28 dagar har inte gett tecken på förgiftning

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt läkemedel lämnas till apotek för destruktion.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015-01-15

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Tylan vet. 2% är förpackat i säckar om 5 eller 25 kg. Säcken innehåller 20 g/kg (2%) tylosin.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.