Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Top Dent® fluor Dentalgel 0,42%F Plasttub, 250g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Natriumfluorid Varunummer: 382580 Apotekets varuid: 24520
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Top Dent Fluor är och vad det används för

  Top Dent Fluor är ett medel mot hål i tänderna (karies). Det används som förebyggande behandling mot hål i tänderna (karies) eller då tandläkare har bedömt att kariesförekomsten är hög.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Top Dent Fluor Dentalgel

  0,93% natriumfluorid, vilket motsvarar 0,42% fluor

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till tandläkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med tandläkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Top Dent Fluor är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Top Dent Fluor
  3. Hur du använder Top Dent Fluor
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Top Dent Fluor ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Top Dent Fluor är och vad det används för

  Top Dent Fluor är ett medel mot hål i tänderna (karies). Det används som förebyggande behandling mot hål i tänderna (karies) eller då tandläkare har bedömt att kariesförekomsten är hög.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Top Dent Fluor

  Använd inte Top Dent Fluor

  • om du är allergisk mot natriumfluorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Behandlingen ska inte utföras på fastande mage, då eventuell nedsvald gel kan orsaka obehag för patienter med känslig mage. Överskott av gel ska noggrant spottas ut. Samma dag som Top Dent Fluor har applicerats, ska inte andra högkoncentrerade fluorprodukter som t ex fluorlacker användas.

  Andra läkemedel och Top Dent Fluor

  Tala om för tandläkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Top Dent Fluor med mat och dryck

  Du bör inte äta, dricka eller borsta tänderna under de närmaste 30 minuterna efter behandlingen.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn rådfråga tandläkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Det finns inga kända risker med att använd Top Dent Fluor under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ej relevant.


  3. Hur du använder Top Dent Fluor

  Använd alltid detta läkemedel enligt tandläkarens anvisningar. Rådfråga tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Behandlingen utförs 1 gång dagligen.

  Gelen appliceras i skedar, som är specialanpassade för tandbettet. En sked per käke används.

  Gelen appliceras i en tunn sträng (ca 7-11 cm beroende på käkens storlek) så att ca 1/3 av skeden fylls. Normaldosering är 0,5 till 1,5 gram gel för varje sked.


  Du skall sitta i upprätt ställning och bita ihop runt gelskeden i 5 minuter.

  Efter behandlingen är det viktigt att Du spottar ut eventuellt kvarblivna gelrester.

  Gelen bör inte sväljas.

  Du bör inte äta, dricka eller borsta tänderna under de närmaste 30 minuterna efter behandlingen.

  Om du använt för stor mängd av Top Dent Fluor

  Doseringen av gelen bör ej överskridas, eftersom gelen då kan rinna ut över skedens kanter och komma att sväljas ned. Har du känslig mage kan du därmed få obehagskänslor.

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta tandläkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Emaljfluoros (vita fläckar på tänderna):

  Hos barn upp till 12 år kan samtidig tillförsel av andra fluorprodukter ge upphov till lätt emaljfluoros med svagt vita fläckar på kindtänderna.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  I mycket sällsynta fall har svullnad (angioödem) i munhåla/svalg rapporterats efter användning av natriumfluorid i kariesförebyggande syfte.


  Sluta att ta Top Dent Fluor och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Top Dent Fluor ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen i TopDent är 0,93% natriumfluorid, vilket motsvarar 0,42% fluor

  - Övriga innehållsämnen är sackarinnatrium, nipastat (konserveringsmedel), glycerol, Natrosol 25 HX-Pharm, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tub innehållande 100 g eller 250 g.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Pipers väg 2

  Box 906

  170 09 Solna


  Information lämnas av:

  DAB Dental AB

  Finvids väg 8-10

  Box 423

  194 04 Upplands Väsby

  Tel: 08-506 505 00


  Tillverkare

  CCS Healthcare AB

  Tunavägen 277 B

  Box 8075

  781 08 Borlänge

  Tel: 0243-781 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-01-19


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.