Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Tamiflu® Kapsel, hård 30mg Blister, 10kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Oseltamivir Varunummer: 106006 Apotekets varuid: 24125
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Tamiflu är och vad det används för

  Tamiflu innehåller oseltamivir som tillhör en grupp läkemedel som kallas neuraminidashämmare. Dessa läkemedel hindrar influensaviruset från att spridas i kroppen. De hjälper på så sätt till att lindra eller förhindra symtomen av influensavirusinfektionen.

  Influensa är en infektion som förorsakas av ett virus. Tecken på influensa innefattar ofta plötslig feber (mer än 37,8 ºC), hosta, snuva, huvudvärk, muskelsmärta, och extrem trötthet. Dessa symtom kan också orsakas av andra infektioner. En riktig influensainfektion uppträder enbart under de årliga epidemierna då influensavirus sprids i samhället. Vid andra perioder än under influensaepidemier är dessa influensaliknande symtom oftast orsakade av andra typer av sjukdomar.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Tamiflu

  30 mg hårda kapslar
  oseltamivir

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Tamiflu är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Tamiflu
  3. Hur du tar Tamiflu
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Tamiflu ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Tamiflu är och vad det används för

  • Tamiflu används för vuxna, ungdomar, barn och spädbarn (inklusive fullgångna nyfödda) för behandling av influensa. Det kan användas om du har influensasymtom och om det är känt att influensavirus sprids i samhället.

  • Tamiflu kan också förskrivas till vuxna, ungdomar, barn och spädbarn över 1 års ålder för att förebygga influensa, från fall till fall – till exempel om du har varit i kontakt med någon som har influensa.

  • Tamiflu kan förskrivas till vuxna, ungdomar, barn och spädbarn (inklusive fullgångna nyfödda) som en förebyggande behandling i undantagsfall – till exempel vid en global influensaepidemi (en influensapandemi) och säsongsbundet influensavaccin inte ger tillräckligt skydd.

  Tamiflu innehåller oseltamivir som tillhör en grupp läkemedel som kallas neuraminidashämmare. Dessa läkemedel hindrar influensaviruset från att spridas i kroppen. De hjälper på så sätt till att lindra eller förhindra symtomen av influensavirusinfektionen.


  Influensa är en infektion som förorsakas av ett virus. Tecken på influensa innefattar ofta plötslig feber (mer än 37,8 ºC), hosta, snuva, huvudvärk, muskelsmärta, och extrem trötthet. Dessa symtom kan också orsakas av andra infektioner. En riktig influensainfektion uppträder enbart under de årliga epidemierna då influensavirus sprids i samhället. Vid andra perioder än under influensaepidemier är dessa influensaliknande symtom oftast orsakade av andra typer av sjukdomar.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Tamiflu

  Ta inte Tamiflu:

  • om du är allergisk (överkänslig) mot oseltamivir eller mot något av övriga innehållsämnen i Tamiflu som anges i avsnitt 6.

  Tala med din läkare om detta gäller dig. Ta inte Tamiflu.

  Varningar och försiktighet:

  Innan du tar Tamiflu bör du informera läkaren

  • om du är allergisk mot andra läkemedel

  • om du har problem med njurarna. I så fall kan din dos behöva justeras.

  • om du har en allvarlig sjukdom som kan kräva omedelbar sjukhusvård

  • om ditt immunförsvar inte fungerar

  • om du har en kronisk hjärtsjukdom eller lungsjukdom.

  Under behandling med Tamiflu, tala omedelbart om för en läkare:

  • om du märker några förändringar i beteende eller humör (neuropsykiatriska händelser), speciellt hos barn och ungdomar. Detta kan vara tecken på sällsynta men allvarliga biverkningar.


  Tamiflu är inte ett influensavaccin
  Tamiflu är inte ett vaccin: det behandlar infektioner eller hindrar influensaviruset att spridas. Ett vaccin ger dig antikroppar mot viruset. Tamiflu påverkar inte effekten av ett influensavaccin och du kan förskrivas både och av din läkare.

  Andra läkemedel och Tamiflu

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.


  Följande läkemedel är särskilt viktiga:

  • clorpropamide (används för att behandla diabetes)

  • metotrexat (används för att behandla t ex ledgångsreumatism)

  • fenylbutazon (används för att behandla smärta och inflammation)

  • probenecid (används för att behandla gikt)

  Graviditet och amning

  Du måste informera din läkare om du är gravid, om du tror du är gravid eller om du försöker bli gravid, så att din läkare kan besluta om Tamiflu är lämpligt för dig.


  Effekterna på ammade barn är inte kända. Du måste informera din läkare om du ammar, så att din läkare kan besluta om Tamiflu är lämpligt för dig.


  Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Tamiflu har ingen effekt på din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.  3. Hur du tar Tamiflu

  Ta detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Ta Tamiflu så snart som möjligt, helst inom två dagar från starten av influensasymtomen.


  Rekommenderade doser


  För behandling av influensa, ta två doser per dag. Vanligen är det praktiskt att ta en dos på morgonen och en på kvällen. Det är viktigt att fullfölja hela behandlingskuren på 5 dagar, även om du börjar må bättre tidigare.


  För att förhindra influensa eller efter att ha utsatts för smittorisk från en infekterad person, ta en dos en gång om dagen i 10 dagar. Det är bäst att ta denna dos på morgonen till frukost.


  Vid speciella situationer så som vid utbredd influensa eller för patienter med ett svagt immunförsvar kan behandlingen fortsätta i upp till 6 eller 12 veckor.


  Den rekommenderade dosen är baserad på patientens kroppsvikt.


  Du måste ta den mängd kapslar eller oral suspension som läkaren förskrivit.


  Vuxna och ungdomar från 13 år

  Kroppsvikt

  Behandling av influensa:

  dosering i 5 dagar

  Förebyggande av influensa:

  dosering i 10 dagar

  40 kg eller mer

  75 mg två gånger dagligen

  75 mg en gång dagligen

  75 mg kan fås av en 30 mg kapsel plus en 45 mg kapsel


  Barn från 1 till 12 år

  Kroppsvikt

  Behandling av influensa:

  dosering i 5 dagar

  Förebyggande av influensa:

  dosering i 10 dagar

  10 till 15 kg

  30 mg två gånger dagligen

  30 mg en gång dagligen

  Mer än 15 kg och upp till 23 kg

  45 mg två gånger dagligen

  45 mg en gång dagligen

  Mer än 23 kg och upp till 40 kg

  60 mg två gånger dagligen

  60 mg en gång dagligen

  Mer än 40 kg

  75 mg två gånger dagligen

  75 mg en gång dagligen

  75 mg kan fås av en 30 mg kapsel plus en 45 mg kapsel


  Spädbarn yngre än 1 år (0 till 12 månader)

  Att ge Tamiflu till spädbarn yngre än 1 år för att förhindra influensa under influensapandemi ska baseras på bedömning av behandlande läkare efter övervägande av den potentiella nyttan av behandling jämfört med den potentiella risken för spädbarnet.

  Kroppsvikt

  Behandling av influensa:

  dosering i 5 dagar

  Förebyggande av influensa:

  dosering i 10 dagar

  3 kg till 10+ kg

  3 mg per kg kroppsvikt, två gånger dagligen

  3 mg per kg,

  en gång dagligen

  mg per kg = mg för varje kilo av spädbarnets kroppsvikt. Till exempel:
  Om ett 6 månaders gammalt spädbarn väger 8 kg, är dosen

  8 kg x 3 mg per kg = 24 mg  Administreringssätt
  Svälj kapslarna hela med vatten. Dela eller tugga inte på kapslarna.


  Tamiflu kan tas med eller utan mat, men att ta det tillsammans med mat kan minska risken för illamående eller kräkningar.


  De som har svårt att svälja kapslar kan använda ett flytande läkemedel, Tamiflu oralsuspension. Om du behöver Tamiflu oral suspension men det inte finns tillgängligt på ditt apotek, kan du bereda en Tamiflu-lösning av dessa kapslar. För instruktioner, se Bereda Tamiflu-lösning i hemmet.

  Om du har tagit för stor mängd Tamiflu

  Sluta ta Tamiflu och kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart.
  I de flesta fall av överdosering har inga biverkningar rapporterats. När biverkningar har rapporterats har de liknat de som rapporterats vid normala doser, som visas i avsnitt 4.
  Överdosering har rapporterats oftare när Tamiflu gavs till barn än till vuxna och ungdomar. Försiktighet ska iakttas vid beredning av Tamiflu lösning till barn och vid administrering av Tamiflu kapslar eller Tamiflu lösning till barn.


  Om du glömt att ta Tamiflu

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel.

  Om du slutar att ta Tamiflu

  Inga biverkningar uppstår när du slutar ta Tamiflu. Men om du slutar ta Tamiflu tidigare än din läkare rekommenderat, kan dina influensasymtom återkomma. Fullfölj alltid hela behandlingskuren som din läkare har förskrivit.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Flera av biverkningarna som listas nedan kan också orsakas av influensa.


  Följande allvarliga biverkningar har i sällsynta fall rapporterats sedan marknadsintroduktion av oseltamivir:

  • Anafylaktiska och anafylaktoida reaktioner: allvarliga allergiska reaktioner, med svullnad i ansikte och hud, kliande utslag, lågt blodtryck och andningssvårigheter

  • Leversjukdom (akut hepatit, störning av leverfunktionen och gulsot): gulfärgning av huden och ögonvitan, förändring av färg på avföringen, beteendeförändringar

  • Angioneurotiskt ödem: plötslig och kraftig svullnad av huden främst i området runt huvud och hals, inkluderande ögon och tunga, med svårigheter att andas

  • Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys: komplicerad, möjligen livshotande allergisk reaktion, allvarlig inflammation av yttre och eventuellt den inre delen av huden, initialt med feber, halsont och trötthet, hudutslag, vilket leder till blåsor, fjällning, avlossning av större områden av huden, eventuella andningssvårigheter och lågt blodtryck

  • Gastrointestinal blödning: långvarig blödning från tjocktarmen eller blod vid upphostning

  • Neuropsykiatriska störningar, såsom beskrivs nedan.

  Om du märker något av dessa symtom, se till att genast få medicinsk hjälp.


  De vanligast (mycket vanliga och vanliga) rapporterade biverkningarna av Tamiflu är illamående, kräkningar, magont, orolig mage, huvudvärk och smärta. Dessa biverkningar inträffar vanligen efter den första dosen av läkemedlet och slutar vanligen då behandlingen fortsätter. Frekvensen av dessa biverkningar minskar om läkemedlet tas tillsammans med mat.


  Sällsynta men allvarliga biverkningar: se till att genast få medicinsk hjälp
  (kan drabba upp till 1 av 1000 personer)

  Under behandling med Tamiflu har sällsynta biverkningar rapporterats som inkluderar:

  • Kramper och förvirringstillstånd, inkluderande förändrad medvetandenivå

  • Förvirring, onormalt beteende

  • Vanföreställningar, hallucinationer, upprördhet, orolighet, mardrömmar
   Dessa har huvudsakligen rapporterats bland barn och ungdomar och började ofta plötsligt och försvann sedan snabbt. Ett fåtal fall resulterade i självskador, några med dödlig utgång. Sådana neuropsykiatriska symtom har också rapporterats hos patienter med influensa som inte tagit Tamiflu.

  • Patienter, speciellt barn och ungdomar, ska övervakas noggrant för beteendeförändringar som beskrivs ovan.

  Om du märker några av dessa symtom, speciellt hos yngre personer, se till att genast få medicinsk hjälp.


  Vuxna och ungdomar från 13 år
  Mycket vanliga biverkningar

  (kan drabba fler än 1 av 10 personer)

  •Huvudvärk

  •Illamående.


  Vanliga biverkningar

  (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

  •Bronkit

  •Virusmunsår

  •Hosta

  •Yrsel

  •Feber

  •Smärta

  •Smärta i armar och ben

  •Rinnande näsa

  •Sömnsvårigheter

  •Halsont

  •Magvärk

  •Trötthet

  •Fyllnadskänsla i övre delen av buken

  •Övre luftvägsinfektion (inflammation i näsa, hals och bihålor)

  •Magbesvär

  •Kräkning.


  Mindre vanliga biverkningar

  (kan drabba upp till 1 av 100 personer)

  •Allergiska reaktioner

  •Förändrad medvetandegrad

  •Kramp

  •Förändrad hjärtrytm

  •Milda till allvarliga leverfunktionssjukdomar

  •Hudreaktioner (inflammation i huden, röda och kliande utslag, fjällande hud).


  Sällsynta biverkningar

  (kan drabba upp till 1 av 1000 personer)

  •Trombocytopeni (lågt antal blodplättar)

  •Synförändringar.


  Barn från 1 till 12 år
  Mycket vanliga biverkningar

  (kan drabba fler än 1 av 10 personer)

  •Hosta

  •Nästäppa

  •Kräkning.


  Vanliga biverkningar

  (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

  •Konjunktivit (röda ögon och flytning eller smärta i ögat)

  •Öroninflammation och andra öronsjukdomar

  •Huvudvärk

  •Illamående

  •Rinnande näsa

  •Magvärk

  •Fyllnadskänsla i övre delen av buken

  •Magbesvär.


  Mindre vanliga biverkningar

  (kan drabba upp till 1 av 100 personer)

  •Inflammation i huden

  •Påverkan på trumhinnan.


  Spädbarn yngre än 1 år
  De rapporterade biverkningarna hos spädbarn från 0 till 12 månaders ålder är huvudsakligen jämförbara med biverkningarna som rapporterats för äldre barn (från 1 års ålder). Dessutom har diarré och blöjutslag rapporterats.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Men,

  •om du eller ditt barn kräks upprepade gånger, eller

  •om influensasymtomen blir värre eller febern kvarstår

  Kontakta läkare så fort som möjligt.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Tamiflu ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg dat och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25 °C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Varje hård kapsel innehåller oseltamivir motsvarande 30 mg oseltamivir.

  • Övriga innehållsämnen är:
   kapselinnehåll: pregelatiniserad stärkelse, talk, povidon, kroskarmellosnatrium och natriumstearylfumarat
   kapselhölje: gelatin, gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172) och titandioxid (E171)
   tryckfärg: shellak (E904), titandioxid (E171) och FD och C Blå 2 (indigokarmin, E132).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Den 30 mg hårda kapseln består av en ljust gul ogenomskinlig underdel präglad med "ROCHE" och en ljust gul ogenomskinlig överdel präglad med "30 mg". Tryckfärgen är blå.


  Tamiflu 30 mg hårda kapslar finns tillgängliga som blisterförpackningar med 10 kapslar.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Roche Registration Limited
  6 Falcon Way
  Shire Park
  Welwyn Garden City
  AL7 1TW
  Storbritannien


  Roche Pharma AG
  Emil-Barell-Str. 1,
  79639 Grenzach-Wyhlen
  Tyskland


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  België/Belgique/Belgien

  N.V. Roche S.A.

  Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

  Lietuva

  UAB “Roche Lietuva”

  Tel: +370 5 2546799

  България

  Рош България ЕООД

  Тел: +359 2 818 44 44

  Luxembourg/Luxemburg

  (Voir/siehe Belgique/Belgien)

  Česká republika

  Roche s. r. o.

  Tel: +420 - 2 20382111

  Magyarország

  Roche (Magyarország) Kft.

  Tel: +36 - 23 446 800

  Danmark

  Roche a/s

  Tlf: +45 - 36 39 99 99

  Malta

  (ara Renju Unit)

  Deutschland

  Roche Pharma AG

  Tel: +49 (0) 7624 140

  Nederland

  Roche Nederland B.V.

  Tel: +31 (0) 348 438050

  Eesti

  Roche Eesti OÜ

  Tel: + 372 - 6 177 380

  Norge

  Roche Norge AS

  Tlf: +47 - 22 78 90 00

  Ελλάδα

  Roche (Hellas) A.E.

  Τηλ: +30 210 61 66 100

  Österreich

  Roche Austria GmbH

  Tel: +43 (0) 1 27739

  España

  Roche Farma S.A.

  Tel: +34 - 91 324 81 00

  Polska

  Roche Polska Sp.z o.o.

  Tel: +48 - 22 608 18 88

  France

  Roche

  Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

  Portugal

  Roche Farmacêutica Química, Lda

  Tel: +351 - 21 425 70 00

  Hrvatska

  Roche d.o.o

  Tel: +385 1 4722 333

  România

  Roche România S.R.L.

  Tel: +40 21 206 47 01

  Ireland

  Roche Products (Ireland) Ltd.

  Tel: +353 (0) 1 469 0700

  Slovenija

  Roche farmacevtska družba d.o.o.

  Tel: +386 - 1 360 26 00

  Ísland

  Roche a/s

  c/o Icepharma hf

  Sími: +354 540 8000

  Slovenská republika

  Roche Slovensko, s.r.o.

  Tel: +421 - 2 52638201

  Italia

  Roche S.p.A.

  Tel: +39 - 039 2471

  Suomi/Finland

  Roche Oy

  Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

  Kύπρος

  Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

  Τηλ: +357 - 22 76 62 76

  Sverige

  Roche AB

  Tel: +46 (0) 8 726 1200

  Latvija

  Roche Latvija SIA

  Tel: +371 - 6 7039831

  United Kingdom

  Roche Products Ltd.

  Tel: +44 (0) 1707 366000


  Denna bipacksedel ändrades senast

  april 2016


  Övriga informationskällor

  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida: http://www.ema.europa.eu

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.