Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Salofalk Rektalskum 1g/puff Aerosolbehållare, 1x14puffar (1x7doser)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Mesalazin Varunummer: 030165 Apotekets varuid: 32340
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Salofalk rektalskum är och vad det används för

  Salofalk rektalskum innehåller den aktiva substansen mesalazin, en antiinflammatorisk substans som används för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom.

  Salofalk rektalskum används för behandling av:

  - Inflammation i tjocktarm och ändtarm (ulcerös kolit).

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Salofalk rektalskum

  1g /puff
  Mesalazin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Salofalk rektalskum är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Salofalk rektalskum
  3. Hur du använder Salofalk rektalskum
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Salofalk rektalskum ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Salofalk rektalskum är och vad det används för

  Salofalk rektalskum innehåller den aktiva substansen mesalazin, en antiinflammatorisk substans som används för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom.


  Salofalk rektalskum används för behandling av:

  - Inflammation i tjocktarm och ändtarm (ulcerös kolit).

  2. Vad du behöver veta innan du använder Salofalk rektalskum

  Använd inte Salofalk rektalskum

  - Om du är eller har fått berättat att du är allergisk (överkänslig) mot salicylsyra, salicylater såsom Aspirin eller mot något av övriga innehållsämnen i Salofalk rektalskum (se avsnitt 6).

  - Om du har allvarlig lever- och/eller njursjukdom


  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Salofalk rektalskum:

  - Om du sedan tidigare har problem med lungorna, speciellt om du lider avbronkialastma.

  - Om du tidigare har varit överkänslig mot sulfasalazin, en substans som är relaterad till mesalazin.

  - om du har problem med levern.

  - om du har problem med njurarna.


  Ytterligare försiktighetsåtgärder:

  Under behandlingen kan din läkare vilja ha dig under noggrann medicinsk övervakning och du kan behöva ta regelbundna blod- och urinprover.

  Andra läkemedel och Salofalk rektalskum

  Tala om för din läkare om du använder något av de läkemedel som nämns nedan eftersom effekten av dessa läkemedel kan förändras (interaktioner)


  • Vissa medel som påverkar blodets förmåga att levra sig (mediciner mot trombos eller blodförtunnande medel, t.ex. warfarin).

  • Azathioprin, 6-merkaptopurin eller tioguanin (läkemedel som används för behandling av sjukdomar i immunsystemet).


  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel. Det kan trots allt gå bra att använda Salofalk rektalskum och din läkare kan bedöma vad som passar dig.

  Graviditet och amning


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Du ska endast använda Salofalk rektalskum under din graviditet om din läkare säger åt dig att göra det.


  Du ska endast använda Salofalk rektalskum under amning om din läkare säger åt dig att göra det eftersom läkemedlet troligen passerar över i modersmjölken.

  Körförmåga och användning av maskiner


  Salofalk rektalskum ger inga effekter på förmågan att framföra fordon.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Salofalk rektalskum innehåller sulfit, propylenglykol och cetostearylalkohol


  Den här medicinen innehåller sulfit som i sällsynta fall kan orsaka allergiska reaktioner, vilket kan ge upphov till andningsproblem.


  Den här medicinen innehåller propylenglykol, vilket kan orsaka vissa förändringar i blodbilden och lätt till mild hudirritation.


  Den här medicinen innehåller cetostearylalkohol vilket kan orsaka lokal hudirritation (t.ex kontaktdermatit).


  3. Hur du använder Salofalk rektalskum


  Använd alltid Salofalk rektalskum enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Administreringsmetod


  Denna medicin är avsedd för rektal användning, den ska föras in i ändtarmsöppningen. Den är inte avsedd att intas genom munnen. Sväljes ej.


  Dosering


  Dos för vuxna


  Normal dos är 2 puffar en gång dagligen vid sänggående. Om du har svårigheter att behålla den mängden skum, är det också möjligt att administrera i två separata doser: en vid sänggående och den andra under natten eller tidigt på morgonen (efter tömning av den första dosen).

  Tömning av tarmen innan användning av Salofalk rektalskum ger det bästa resultatet.


  Användning för barn


  Salofalk rektalskum skall ej användas till barn, eftersom det bara finns ringa erfarenhet och begränsad dokumentation beträffande effekt hos barn.


  Förberedelser innan användning av skummet
  Förberedelse1

  Förvara och använd Salofalk rektalskum vid rumstemperatur (20 - 30°C; se även avsnitt 5).

  Tryck stadigt på applikatorn på pipen på behållaren. Skaka behållaren i cirka 20 sekunder för att blanda innehållet.

  Förberedelse

  Innan första användningen, avlägsna säkerhetsfliken (plastflik) från undersidan av den kupolformade kåpan.

  Förberedelse3

  Snurra den kupolformade kåpan på ovansidan av behållaren tills skåran på undersidan är i linje med munstycket. Sprayen är nu färdig att användas.


  Användning av skummet
  Användning1

  Placera pekfingret på den kupolformade kåpan och vänd behållaren upp och ner. Notera att behållaren bara fungerar ordentligt när den hålls med kåpan pekandes nedåt.

  Användning2

  För in applikatorn i ändtarmen så långt in som möjligt. Det bästa sättet att göra det på är att placera en fot på en stol eller en pall. För att administrera en dos Salofalk® rektalskum, tryck ner kupolen helt en gång och släpp den sedan långsamt. För att ge en andra puff tryck ner kåpan igen och släpp långsamt. Vänta 10-15 sekunder innan applikatorn borttages eftersom skummet fortfarande expanderar en aning och kan droppa ut ur applikatorn.

  Användning3

  Efter administrering av skummet, tag ur applikatorn och släng den i soporna i den medföljande plastpåsen. Använd en ny applikator vid nästa administrering.

  - Tvätta händerna och försök att inte tömma tarmen förrän nästa morgon.

  - Om du åker till sjukhus eller besöker en läkare berätta att du använder den här medicinen.


  Du skall använda Salofalk rektalskum regelbundet och konsekvent för att uppnå önskad effekt.


  Behandingslängd


  Hur länge du bör använda medicinen beror på ditt sjukdomstillstånd. Din läkare bestämmer hur länge du ska fortsätta med behandlingen. Milda akuta episoder av inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) avtar vanligtvis efter 4-6 veckor. Om långvarig behandling krävs kommer din läkare att förskriva en oral form av mesalazin, t.ex. Salofalk granulat.

  Tala med din läkare om du tycker att effekten av Salofalk rektalskum är för stark eller för svag.


  Om du använt för stor mängd av Salofalk rektalskum


  Kontakta din läkare om du är tveksam så kan han eller hon bestämma vad du ska göra. Om du använder för mycket Salofalk rektalskum, ta din nästa dos enligt förskrivning, använd inte en mindre mängd.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, tel. 09-471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Salofalk rektalskum


  Ta inte en större än normal dos vid nästa doseringstillfälle. Fortsätt behandlingen med den förskrivna dosen.

  Om du slutar att använda Salofalk rektalskum


  Sluta inte att använda detta läkemedel innan du talat med din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan Salofalk rektalskum orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Alla läkemedel kan ge upphov till allergiska reaktioner men allvarliga allergiska reaktioner är mycket sällsynta. Om du får något av följande symtom efter att ha använt detta läkemedel bör du omedelbart kontakta läkare:

  Allergiska hudutslag

  Feber

  Andningssvårigheter


  Om du upplever en markant försämring av ditt allmänna hälsotillstånd, speciellt följt av feber och/eller ömhet i svalg och mun, bör du avbryta behandlingen omedelbart och ta kontakt med läkare. Symtomen kan i mycket sällsynta fall bero på en minskning i antalet vita blodkroppar i ditt blod (ett tillstånd kallad för agranulocytos), vilket kan göra dig mer benägen att utveckla en allvarlig infektion. Ett blodprov kan bekräfta om symtomen beror på läkemedlets effekt på ditt blod.


  Följande biverkningar har också rapporterats av patienter som använder mesalazin:

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Obehagskänsla i magen.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Obehag i ändtarmen, ändtarmsirritation och smärtsamt akut behov av att tömma tarmarna.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Buksmärtor, diarré, gasbesvär (flatulens), illamående, kräkningar.

  • Huvudvärk, yrsel.

  • Bröstsmärta, andfåddhet eller svullna armar och ben på grund av att ditt hjärta påverkas


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • Försämrad njurfunktion, ibland med svullna armar och ben eller ryggsmärta.

  • Allvarlig magsmärta på grund av akut bukspottkörtelinflammation.

  • Andnöd, hosta, väsande andning, lunginfiltrat på röntgen p.g.a. av ett allergiskt och/eller inflammatoriskt lungtillstånd. Allvarlig diarré och magsmärtor på grund av allergisk reaktion till detta läkemedel i tjocktarmen.

  • Hudrodnad eller inflammation.

  • Muskel- och ledvärk.

  • Feber, halsont eller sjukdomskänsla på grund av förändrad blodbild.

  • Gulsot eller magsmärtor p.g.a. leversjukdom eller försämrat gallflöde.

  • Håravfall och utveckling av skallighet.

  • Domningar och stickningar i händer och fötter (perifer neuropati).

  • Övergående minskning i produktion av sädesvätska.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Salofalk rektalskum ska förvaras


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Salofalk rektalskum skall användas före det utgångsdatum som anges på kartongen och behållaren. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Innehålllet i behållaren skall användas inom 12 veckor efter första öppnande.


  Förvaras vid högst 30ºC.

  Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


  Behållaren står under tryck och innehåller 3.75 viktsprocent lättantändligt drivmedel. Skydda mot direkt solljus och temperaturer över 50ºC. Tvinga inte upp, punktera eller bränn tomma behållare, även efter användning. Spraya inte nära öppen eld eller glödande material.


  Medicinen skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  - Den aktiva substansen i Salofalk rektalskum är mesalazin. Varje puff innehåller 1g mesalazin.

  - Övriga innehållsämnen är natriummetabisulfit (E223), dinatriumedetat, cetostearyl alkohol, polysorbat 60, propylenglykol och propan, n-butan, isobutan som drivmedel.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  Salofalk rektalskum är ett vit-gråaktigt till lätt rödaktig-violet krämigt fast skum.


  Salofalk rektalskum finns i förpackningar med 1 spraybehållare och 14 applikatorer och som en buntad förpackning. En buntad förpackning består av fyra förpackningar innehållande 1 spraybehållare och 14 applikatorer vardera. Varje behållare av Salofalk rektalskum innehåller 80 gram skum, vilket räcker till 14 puffar (likvärdigt med 7 doser)


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Dr. Falk Pharma GmbH

  Leinenweberstr. 5

  79108 Freiburg

  Tyskland


  Tel: +49 (0) 761/1514-0

  Fax: +49 (0) 761/1514-321

  E-mail: zentrale@drfalkpharma.de


  Information lämnas av


  Sverige:

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Tel: 08-630 19 00


  Finland:

  Meda Oy

  Vaisalavägen 4

  02130 Esbo

  Tel: 020-720 9550


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnet Salofalk i följande länder Österrike, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien, Grekland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien och Sverige.  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-02-07


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.