Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Rotavec Corona vet. Injektionsvätska, emulsion Injektionsflaska 10ml (5doser)

454:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Varunummer: 123286 Apotekets varuid: 6323
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  För aktiv immunisering av dräktiga kor och kvigor för att framkalla antikroppar mot E. coli adhesin F5 (K99) antigen, rotavirus och coronavirus. När kalvar utfodras med kolostrum från vaccinerade kor under de första två till fyra levnadsveckorna, har dessa antikroppar demonstrerat en:

  Start av immunitet: Passivt skydd mot alla aktiva substanser fås när utfodring med kolostrum påbörjas.

  Duration av immunitet: Hos kalvar artificiellt uppfödda med ”poolad” kolostrum, kvarstår skyddet tills utfodringen med kolostrum upphör. Hos naturligt diande kalvar kvarstår skydd mot rotavirus i åtminstone 7 dagar och mot coronavirus i åtminstone 14 dagar.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Intervet International B.V.

  Wim de Körverstraat 35

  NL-5831 Boxmeer, Nederländerna


  Ombud:

  Intervet AB

  Box 6195

  102 33 Stockholm

  Tel. 08-522 216 60


  Tillverkare:

  Burgwedel Biotech GmbH

  Im Langen Felde 5

  D-30938 Burgwedel

  Tyskland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Rotavec Corona vet.injektionsvätska, emulsion för nötkreatur

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER  Per 2 ml dos:

  Aktiva substanser

  Bovint rotavirus, stam UK-Compton, serotyp G6 P5 (inaktiverad)

  1/4 dos av vaccinet stimulerar en virus neutralisering antikroppstiter: ≥7,7 log2/ml (marsvin)

  Bovint coronavirus, stam Mebus (inaktiverad)

  1/20 dos av vaccinet stimulerar en ELISA antikroppstiter: ≥3,41 log10/ml (marsvin).

  E. coli F5 (K99) adhesin

  1/20 dos av vaccinet stimulerar en ELISA antikropp (OD492): > 0,64 (marsvin)

  Adjuvans:

  Lättflytande mineralolja / emulgator

  1,40 ml

  Aluminiumhydroxid

  2,45–3,32 mg

  Hjälpämnen:


  Tiomersal

  0,032–0,069 mg

  Andra innehållsämnen:

  Formaldehyd

  ≤0,34 mg
  4. INDIKATION(ER)

  För aktiv immunisering av dräktiga kor och kvigor för att framkalla antikroppar mot E. coli adhesin F5 (K99) antigen, rotavirus och coronavirus. När kalvar utfodras med kolostrum från vaccinerade kor under de första två till fyra levnadsveckorna, har dessa antikroppar demonstrerat en:

  • reducering av svårighetssgraden av diarré orsakad av E. coli F5 (K99)

  • reducering av incidensen skador orsakade av rotavirus

  • reducering av virusutsöndring från kalvar infekterade med rotavirus eller coronavirus

  Start av immunitet: Passivt skydd mot alla aktiva substanser fås när utfodring med kolostrum påbörjas.

  Duration av immunitet: Hos kalvar artificiellt uppfödda med ”poolad” kolostrum, kvarstår skyddet tills utfodringen med kolostrum upphör. Hos naturligt diande kalvar kvarstår skydd mot rotavirus i åtminstone 7 dagar och mot coronavirus i åtminstone 14 dagar.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Inga.

  6. BIVERKNINGAR

  Ibland kan en mjuk svullnad, upp till 1 cm, observeras på injektionsstället. Denna svullnad resorberas inom 14-21 dagar.

  Ibland kan hypersensitivitetsreaktioner uppträda. Vid sådana fall ska lämplig behandling, så som adrenalin, sättas in direkt.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Nötkreatur (dräktiga kor och kvigor).

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Administration: En 2 ml dos ges genom intramuskulärinjektion. Rekommenderad injektionsplats är på sidan av halsen.

  En engångsinjektion ska ges under dräktigheten mellan 12 och 3 veckor före beräknad kalvning.


  Utfodring med kolostrum: Skydd av kalvarna beror på den fysiska närvaron av antikroppar (från vaccinerade kor) i tarmen under de första 2-3 levnadsveckorna tills kalvarna har utvecklat en egen immunitet. Därför är det väsentligt att försäkra sig om en adekvat utfodring med kolostrum under hela denna perioden för att maximera effekten av vaccinationen. Alla kalvar måste erhålla adekvat kolostrum från sin moder inom 6 timmar efter födelsen. Diande kalvar kommer kontinuerligt att erhålla adekvat kolostrum naturligt genom att dia vaccinerade kor.

  I mjölkkobesättningar ska kolostrum/mjölk från de första 6-8 mjölkningarna från vaccinerade kor ”poolas”. Denna kolostrum kan förvaras under 20oC, men ska användas så snart som möjligt, eftersom nivån av immunoglobuliner kan sjunka till 50% efter förvaring i 28 dagar. När det är möjligt rekommenderas förvaring vid 4 °C. Kalvarna ska utfodras med 2,5 till 3,5 liter per dag (efter kroppsstorlek) av denna kolostrum under de första 2 levnadsveckorna.

  Optimalt resultat erhålls om vaccinationspolicyn omfattar alla kor i besättningen. Detta kommer att säkerhetsställa att infektionsnivån och följande virusutsöndring hos kalvarna hålls på ett minimum och följden blir att det generella smittrycket i besättningen minimeras.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Omskakas väl före användning. Sprutor och kanyler ska steriliseras före användning och injektionen ska ske på en ren och torr hudyta för att undvika risk för förorening.

  10. KARENSTIDER

  Noll dagar.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras och transporteras kallt (2 ºC-8 ºC)

  Får ej frysas

  Ljuskänsligt

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

  Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 8 timmar

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Sjuka djur ska inte vaccineras. Kan användas under dräktighet.

  Mycket strikta försiktighetsmått ska iakttas för att undvika förorening av vaccinet.

  Blanda inte produkten med andra veterinärmedicinska läkemedel .

  Data avseende säkerhet och effekt då detta vaccin används tillsammans med något annat vaccin saknas.

  Beslut om användning av detta vaccin före eller efter andra veterinärmedicinska läkemedel ska tas i varje enskilt fall.

  Vid administrering av en intramuskulärinjektion upp till dubbla rekommenderade dosen, blir reaktionerna inte värre än efter en engångsinjektion.


  Användarvarning

  Till användaren:

  Denna produkt innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om produkten injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret, om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart.

  Vid oavsiktlig injektion med denna produkt, uppsök snabbt läkare - även om endast en väldigt liten mängd injicerats - och ta med bipacksedeln.

  Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.

  Till läkaren:

  Denna produkt innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med denna produkt orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även till förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurginsatser krävs och det kan bli nödvändigt med incision och irrigation av det injicerade området, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller senor i ett finger.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärderna är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015–03–16

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Förpackningsstorlekar: 1x40 ml, 1x10 ml och 10x2 ml

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Kalvdiarré är en komplex sjukdom där rotavirus, coronavirus och E. coliär tre av de viktigaste agens som orsakar diarré hos kalvar de första levnadsveckorna. Vaccinet hjälper till att skydda mot sjukdom orsakad av rotavirus, coronavirus och E. colinär dessa är de enda etiologiska agens. Närvaro av varje enskilt agens kan konfirmeras genom laboratorieundersökning av färsk feces (inte svabbprov) som tas från kalvarna innan någon behandling satts in. Eftersom nivån av det passiva skyddet inducerat genom vaccination inte är absolut, kan coronavirus och rotavirusinfektioner förekomma hos kalvar efter vaccinerade mödrar – men när kalvarna utvecklar sin egen aktiva immunrespons mot dessa virus kommer skydd att utvecklas.

  F5 (K99) antigen möjliggör för E. coliatt fästa vid kalvarnas tarm där bakterier förökar sig snabbt och producerar toxiner som leder till diarré, speciellt under de första levnadsdagarna.

  Specifika antikroppar kan inhiberaE. coliatt fastna på tarmväggen och därmed förhindra deras möjlighet att orsaka sjukdom. E. coli F5 (K99) antigen i Rotavec Corona gynnar produktionen av antikroppar i kolostrum och mjölk.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.