Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Rimadyl® Bovis vet. Injektionsvätska, lösning 50mg/ml Injektionsflaska, 50ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Carprofen Varunummer: 014920 Apotekets varuid: 9441
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Rimadyl Bovis vet. är indicerat för att i kombination med antibiotikabehandling lindra de kliniska tecknen vid akutinfektiös luftvägsinfektion och akut juverinflammation hos nötkreatur.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Zoetis Finland Oy

  Tietokuja 4

  00330 Helsinki

  Finland


  Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

  Bela-Pharm GmbH & Co. KG

  Lohner Str. 19

  49377 Vechta

  Tyskland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Rimadyl Bovis vet.lösning 50 mg/ml injektionsvätska

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Aktivt innehållsämne: Karprofen 50 mg/ml.

  Hjälpämnen: Etanol 0,1 ml/ml, bensylalkohol 10 mg/ml.

  4. INDIKATION(ER)

  Rimadyl Bovis vet. är indicerat för att i kombination med antibiotikabehandling lindra de kliniska tecknen vid akutinfektiös luftvägsinfektion och akut juverinflammation hos nötkreatur.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  • Används inte till djur med hjärt-, lever- eller njursjukdomar.

  • Används inte till djur med sår eller blödning i mag-tarmkanalen.

  • Används inte vid tecken på sjukliga förändringar i blodbilden.

  • Används inte vid känd överkanslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

  • Specifika studier på dräktiga nötkreatur saknas . Produkten får därför endast användas till dräktiga djur efter att en veterinär gjort en bedömning om lämpligheten.

  6. BIVERKNINGAR

  Studier på nötkreatur har visat att en övergående, lokal reaktion kan uppstå på injektionsstället. Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Nötkreatur.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Rekommenderad dos är 1,4 mg karprofen per kg kroppsvikt (motsvarande 1ml/35 kg) som en engångsdos. Ges i kombination med lämplig antibiotikaterapi.

  Injektionen ges intravenöst eller subkutant som en engångsdos.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

  Vid behandling av grupper av djur, använd en uppdragningskanyl för att undvika att proppen perforeras för många gånger. Proppen får perforeras högst 20 gånger .

  10. KARENSTIDER

  Kött och slaktbiprodukter: 21 dagar.

  Mjölk: Noll timmar.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras vid högst 30º C.

  Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Hållbarhet efter det att injektionsflaskan brutits: 28 dagar.


  När innerförpackningen har öppnats första gången, ska det datum då all kvarvarande produkt ska kasseras beräknas med hjälp av hållbarheten för öppnad förpackning som anges i denna bipacksedel. Tidpunkten då produkten inte längre kan användas ska anges på avsedd plats på etiketten.


  Förvaras utom syn- och räckhåll for barn.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Undvik att behandla uttorkade djur eller djur med låg blod/vätskevolym eller lågt blodtryck, då det finns en eventuell risk för ökad njurtoxicitet. Samtidig medicinering med eventuellt njurtoxiska läkemedel bör undvikas.


  Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.


  Andra NSAID-preparat ska ej ges samtidigt eller inom 24 timmar.


  NSAID-behandling kan påverka mag-tarmsystemet samt orsaka nedsatt njurfunktion, och vätsketerapi ska därför övervägas, särskilt vid behandling av akut juverinflammation.


  I likhet med andra NSAID-läkemedel bör karprofen inte administreras samtidigt som andra veterinärmedicinska läkemedel i NSAID-klassen eller glukokortikoider.

  NSAID-läkemedel är höggradigt bundna till plasmaproteiner och kan konkurrera med andra höggradigt proteinbundna läkemedel, vilket kan medföra toxiska effekter vid samtidig administrering.


  Vid kliniska studier på nötkreatur har fyra grupper antibiotika använts (makrolider, tetracykliner, cefalosporiner och penicilliner) utan några problem med interaktioner.


  I kliniska studier har inga negativa effekter rapporterats vid doser upp till 5 gånger den rekommenderade dosen vid intravenös eller subkutaninjektion.


  Det finns ingen specifik antidot mot karprofen. Generell understödjande behandling, som används vid överdosering av NSAID-läkemedel, bör ges.


  I likhet med andra NSAID-läkemedel har karprofen i laboratoriestudier visat sig ha en fotosensibiliserande potential och därför bör hudkontakt undvikas. Om produkten ändå skulle komma på huden, tvätta omgående de berörda områdena.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall ska bortskaffas enligt gällande anvisningar.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2014-02-03

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  För djur.


  Rimadyl Bovis vet. finns tillgängligt i pappkartonger som innehåller en 50 ml, 100 ml eller 250 ml flerdos injektionsflaska av bärnstensfärgat glas (typ I), med klorbutylgummipropp och aluminiumförsegling.

  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  Orion Pharma Animal Health

  Box 520

  SE-192 05 Sollentuna

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.