Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ramipril Krka Tablett 2,5mg Blister, 30tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ramipril Varunummer: 163919 Apotekets varuid: 37802
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD RAMIPRIL KRKA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Ramipril Krka verkar genom att:

  Ramipril som finns i Ramipril Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Hur du ska ta läkemedlet

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Ramipril Krka

  1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tabletter
  ramipril

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD RAMIPRIL KRKA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER RAMIPRIL KRKA
  3. HUR DU ANVÄNDER RAMIPRIL KRKA
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR RAMIPRIL KRKA SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD RAMIPRIL KRKA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Ramipril Krka innehåller ett läkemedel som kallas ramipril. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ACE-hämmare.

  Ramipril Krka verkar genom att:

  • för att behandla högt blodtryck (hypertoni)

  • för att minska risken för hjärtinfarkt eller stroke

  • för att minska eller skjuta upp risken för försämring av njurproblem (oavsett om du har diabetes eller inte)

  • för behandling av hjärtat när det inte kan pumpa runt tillräckligt med blod till resten av kroppen (hjärtsvikt)

  • som behandling efter hjärtinfarkt som komplicerats av hjärtsvikt.


  Ramipril som finns i Ramipril Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. INNAN DU ANVÄNDER RAMIPRIL KRKA

  Använd inte Ramipril Krka

  • om du är allergisk (överkänslig) mot ramipril eller någon annan ACE-hämmare eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • tecken på en allergisk reaktion kan omfatta utslag, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av ditt ansikte, läppar, hals eller tunga.

  • om du någonsin haft en allvarlig allergisk reaktion som kallas ”angioödem”. Tecknen på detta inkluderar klåda, nässelutslag (urtikaria), röda märken på händer, fötter och hals, svullnad av hals och tunga, svullnad kring ögonen och läpparna, svårigheter att andas och svälja.

  • om du genomgår dialys eller någon annan typ av blodfiltrering. Beroende på vilken maskin som används så kan Ramipril Krka möjligen inte vara lämplig för dig.

  • om du har njurproblem som innebär att blodtillförseln till dina njurar är minskad (stenos i njurartären).

  • under de sista 6 månaderna av graviditeten

  • om ditt blodtryck är onormalt lågt eller instabilt. Din läkare kommer att göra denna bedömning.

  • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren

  Var särskilt försiktig med Ramipril Krka

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ramipril Krka:

  • om du har hjärt-, lever- eller njurproblem.

  • om du har förlorat mycket kroppssalter eller kroppsvätska (genom kräkningar, diarré, onormalt mycket svettningar, strängt saltfattig kost, behandling med urindrivande medel under en lång tid eller har genomgått dialys).

  • om du skall genomgå en behandling för att minska din allergi mot geting- eller bistick (hyposensibilisering). om du kommer att få bedövningsmedel. Detta kan ges till dig inför en operation eller tandläkarbehandling. Du kan komma att behöva sluta ta Ramipril Krka en dag före operation; fråga din läkare om råd.

  • om du har höga nivåer av kalium i blodet (visas med blodprov).

  • om du har en bindvävssjukdom som sklerodermi eller SLE (systemisk lupus erythematosus).

  • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

  - en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

  - aliskiren

  Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

  Se även informationen under rubriken ”Använd inte Ramipril Krka”.


  Om du tror att du är gravid (eller kan bli gravid) under behandlingen, kontakta din läkare. Användning av Ramipril Krka rekommenderas inte under de tre första månaderna av graviditeten, och kan om det används efter graviditetens tredje månad orsaka allvarlig skada på spädbarnet (se avsnittet ”Graviditet och amning”).

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana (inklusive naturläkemedel). Detta på grund av att Ramipril Krka kan påverka hur andra läkemedel verkar. Vissa läkemedel kan även påverka hur Ramipril Krka verkar.


  Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan göra så att Ramipril Krka fungerar sämre:

  • läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation (icke-steroida- antiinflammatoriska läkemedel) såsom ibuprofen eller indometacin och acetylsalicylsyra.

  • läkemedel som används vid behandling av lågt blodtryck, chock, hjärtsvikt, astma eller allergier såsom efedrin, noradrenalin eller adrenalin. Din läkare kommer att kontrollera ditt blodtryck.


  Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan öka risken för biverkningar om du tar dem med Ramipril Krka:

  • läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation (icke-steroida- antiinflammatoriska läkemedel) såsom ibuprofen eller indometacin och acetylsalicylsyra

  • läkemedel mot cancer (kemoterapi)

  • läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ såsom ciklosporin

  • diuretika (vattendrivande läkemedel) såsom furosemid

  • läkemedel som kan öka mängden kalium i ditt blod såsom spironolakton, triamteren, amilorid, kaliumsalter och heparin (blodförtunnande)

  • steroider som används vid inflammation såsom prednisolon

  • allopurinol (används för att minska mängden urinsyra i ditt blod)

  • prokainamid (används för hjärtrytmrubbningar).


  Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan påverkas av Ramipril Krka:

  • läkemedel mot diabetes såsom orala glukossänkande läkemedel och insulin. Ramipril Krka kan komma att minska dina blodsockernivåer. Kontrollera dina blodsockernivåer noga medan du tar Ramipril Krka.

  • litium (används vid psykiska sjukdomar). Ramipril Krka kan öka mängden litium i ditt blod. Dina litiumnivåer kommer att behöva kontrolleras noga av din läkare.

  Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Krka.

  Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

  - Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Använd inte Ramipril Krka” och ”Var särskilt försiktig med Ramipril Krka”)

  Användning av Ramipril Krka med mat och dryck

  • Om du dricker alkohol när du tar Ramipril Krka kan du känna dig yr i huvudet. Om du är orolig för hur mycket du kan dricka medan du tar Ramipril Krka, diskutera med din läkare eftersom alkohol kan förstärka effekten av blodtryckssänkande läkemedel.

  • Ramipril Krka kan tas med eller utan mat.

  Ramipril Krka rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder på grund av att säkerhet och effekt för Ramipril Krka ännu inte fastställts hos barn.

  Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Krka.

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Du måste tala om för din läkare om du tror att du är gravid (eller kan bli gravid) under behandlingen. Du bör inte använda Ramipril Krka under de första 12 veckorna i graviditeten, och du får inte använda Ramipril Krka över huvud taget efter den 13:e veckan då användning eventuellt kan skada barnet.

  Om du blir gravid under tiden du använder Ramipril Krka, tala omedelbart med din läkare. Innan planerad graviditet kan läkaren bestämma att läkemedlet ska bytas ut till lämpligare alternativ.

  Du ska inte använda Ramipril Krka under tiden du ammar.

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan då använder något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du kan känna dig sömnig eller yr i huvudet efter att ha tagit Ramipril Krka. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril Krka eller om du tar en högre dos. Om detta händer, kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Ramipril Krka

  Ramipril Krka innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. HUR DU ANVÄNDER RAMIPRIL KRKA

  Behandling av högt blodtryck

  • Vanlig startdos är 1,25 mg eller 2,5 mg en gång dagligen.

  • Din läkare kommer att justera dosen tills ditt blodtryck är under kontroll.

  • Maxdos är 10 mg en gång dagligen.

  • Om du redan tar vattendrivande läkemedel (diuretika) kan din läkare be dig sluta ta eller minska dosen av det vattendrivande läkemedlet innan behandling med Ramipril Krka påbörjas.


  För att minska risken för hjärtinfarkt och stroke

  • Vanlig startdos är 2,5 mg en gång dagligen.

  • Din läkare kan sedan besluta om höjning av denna dos.

  • Vanlig dos är 10 mg en gång dagligen.


  För att minska eller skjuta upp försämring av njurproblem:

  • Din startdos kan vara 1,25 mg eller 2,5 mg en gång dagligen.

  • Din läkare kommer att justera din dos.

  • Vanlig dos är 5 mg eller 10 mg en gång dagligen.


  Behandling av hjärtsvikt

  • Vanlig startdos är 1,25 mg en gång dagligen.

  • Din läkare kommer att justera din dos.

  • Maxdos är 10 mg dagligen. Två doseringstillfällen per dag är att föredra.


  Behandling efter hjärtinfarkt

  • Vanlig startdos är 1,25 mg en gång dagligen eller 2,5 mg två gånger dagligen.

  • Din läkare kommer att justera din dos.

  • Maxdos är 10 mg dagligen. Två doseringstillfällen per dag är att föredra.


  Äldre

  • Din läkare kommer att minska startdosen och justera din behandlig i en långsammare takt.

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Hur du ska ta läkemedlet

  • Tabletterna ska sväljas vid samma tid varje dag.

  • Svälj tabletterna hela med vätska.

  • Krossa eller tugga inte tabletterna.

  Tala om för din läkare eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus snarast. Kör inte till sjukhuset, be någon annan att köra dig eller ring en ambulans. Ta med din läkemedelsförpackning. Detta för att läkaren skall veta vad du tagit.


  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Ramipril Krka

  • Om du har glömt att ta en dos, ta din normala dos vid nästa doseringstillfälle.

  • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  Om du slutar att använda Ramipril Krka

  Fortsätt att ta läkemedlet tills din läkare råder dig att sluta. Sluta inte ta Ramipril Krka bara för att du känner dig bättre. Om du slutar kan din sjukdom komma tillbaka.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta ta Ramipril Krka och uppsök omedelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut sjukvård:

  • Svullnad av ansikte, läppar eller hals vilket gör det svårt att svälja eller andas, men även klåda och utslag. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion på Ramipril Krka.

  • Allvarliga hudreaktioner inklusive utslag, munsår, försämring av hudåkommor, rodnad, blåsor eller hudavlossning (så som Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller erythema multiforme).


  Berätta omedelbart för din läkare om du upplever att du fått:

  • Ökad hjärtfrekvens, oregelbundna eller kraftiga hjärtslag (palpitationer), bröstsmärta, tryck över bröstet eller allvarligare problem inklusive hjärtinfarkt och stroke.

  • Andfåddhet eller hosta. Detta kan vara tecken på lungproblem.

  • Blåmärken som uppkommer lättare än vanligt, förlängd blödningstid, tecken på blödning (t.ex. blödningar i tandköttet), lila fläckar på huden eller ökad infektionskänslighet, ont i halsen och feber, trötthet, svaghet, yrsel eller blek hud. Detta kan vara tecken på blod- eller benmärgsproblem.

  • Kraftig magsmärta som kan kännas hela vägen in till ryggen. Detta kan vara tecken på pankreatit (inflammation i bukspottskörteln).

  • Feber, frossa, trötthet, aptitförlust, magsmärta, illamående, gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot). Detta kan vara tecken på leverproblem såsom hepatit (inflammation i levern) eller andra leverskador.


  Övriga biverkningar inkluderar:

  Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar


  Vanliga

  (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • Huvudvärk eller trötthet

  • Yrsel. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril Krka eller om du börjar ta en högre dos.

  • Svimning, onormalt lågt blodtryck (hypotoni), speciellt när du ställer eller sätter dig upp fort

  • Torr rethosta, bihåleinflammation eller bronkit, andfåddhet

  • Mag-tarmsmärta, diarré, matsmältningsbesvär, illamående eller kräkningar

  • Hudutslag med eller utan svullnad

  • Bröstsmärta

  • Kramp eller muskelsmärta

  • Blodprov som visar på mer kalium än normalt


  Mindre vanliga

  (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • Balansproblem (svindel)

  • Klåda och onormala känsloförnimmelser i huden såsom domnad, stickningar, brännande känsla eller myrkrypningar (parestesi)

  • Förändrad eller förlorad smakupplevelse

  • Sömnstörningar

  • Nedstämdhet, oro, ökad nervositet eller rastlöshet

  • Täppt näsa, andningssvårigheter eller försämring av astma

  • Svullnad i magen som kallas ”intestinalt angioödem” som ger symtom som magsmärta, kräkningar och diarré Halsbränna, förstoppning eller muntorrhet

  • Ökad urinering

  • Ökad svettning

  • Förlorad eller minskad aptit (anorexi)

  • Ökad eller oregelbunden hjärtrytm. Svullna armar och ben. Detta kan vara tecken på att din kropp lagrar mer vatten än vanligt

  • Blodvallningar

  • Dimsyn

  • Ledsmärta

  • Feber

  • Sexuell oförmåga hos män, minskad sexuell lust hos män eller kvinnor

  • Ökat antal av vissa vita blodkroppar (eosinofili) som upptäcks via blodprov

  • Blodprover som visar på förändringar i din leverfunktion, bukspottskörtel eller njurfunktion


  Sällsynta

  (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

  • Darrningar eller förvirring

  • Röd och svullen tunga

  • Allvarlig flagning eller fjällning av huden, kliande knöligt utslag

  • Nagelproblem (t ex löst sittande naglar eller att nageln lossnar från sitt fäste)

  • Hudutslag eller blåmärken

  • Fläckar på huden och kalla lemmar

  • Röda, kliande, svullna eller rinnande ögon

  • Påverkad hörsel och ringningar i öronen

  • Svaghetskänsla

  • Blodprover som visar på en minskning av mängden röda blodkroppar, vita blodkroppar eller blodplättar eller minskning av nivån av hemoglobin


  Mycket sällsynta

  (kan förekomma hos upp till 1 av 10’000 användare)

  • Ökad solkänslighet


  Övriga rapporterade biverkningar:

  Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar.

  • Koncentrationssvårigheter

  • Svullnad av munnen

  • Blodprover som visar på för få blodkroppar i ditt blod

  • Blodprover som visar på mindre natrium i ditt blod än normalt

  • Färgändring av fingrar och tår vid kyla och sedan smärta och krypningar när de värms upp (Raynauds fenomen) Förstorade bröst hos män

  • Förlångsammade eller försämrade reaktioner

  • Brännande känsla

  • Förändring av luktsinnet

  • Håravfall


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket

  Box 26

  SE-751 03 Uppsala

  Webbplats: www.lakemedelsverket.se

  5. HUR RAMIPRIL KRKA SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvaras vid högst 25ºC.

  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är ramipril.

  Varje tablett innehåller 1,25 mg ramipril.

  Varje tablett innehåller 2,5 mg ramipril.

  Varje tablett innehåller 5 mg ramipril.

  Varje tablett innehåller 10 mg ramipril.

  Övriga innehållsämnen är natriumvätekarbonat (E500), laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, pregelatiniserad majsstärkelse och natriumstearylfumarat, gul järnoxid (E172) - endast 2,5 mg och 5 mg tabletter och röd järnoxid (E172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Ramipril Krka 1,25 mg tabletter är vita till vitaktiga avlånga platta tabletter, storlek 8,0 x 4,0 mm.

  Ramipril Krka 2,5 mg tabletter är gula avlånga platta tabletter, storlek 10,0 x 5,00 mm.

  Ramipril Krka 5 mg tabletter är rosa avlånga platta tabletter, storlek 8,8 x 4,4 mm.

  Ramipril Krka 10 mg tabletter är vita till vitaktiga avlånga platta tabletter, storlek 11,0 x 5,5 mm.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

  KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

  Ramipril Krka tabletter tillhandahålls i kartonger med 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabletter i blisterförpackningar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2014–11–19

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.