Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Propaline Vet. Sirap 50mg/ml Plastflaska, 30ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Fenylpropanolamin Varunummer: 019118 Apotekets varuid: 16124
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Behandling av urininkontinens på grund av otillräcklig uretral sfinktermekanism hos tikar.

  Effekt har endast påvisats hos ovariohysterektomerade tikar.

  Om veterinären har ordinerat läkemedlet till annan användning, skall veterinärens anvisning följas.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Denna bipacksedel innehåller viktig information om Propaline Vet. Läs den noggrant före användning av läkemedlet. Kontakta Din veterinär eller apoteket, om Du har några frågor.

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Vétoquinol S.A.

  B.P. 189

  Magny-Vernois

  F-70204 Lure Cedex

  Frankrike

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Propaline Vet.Sirap 50 mg/ml Hund

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Vad innehåller läkemedlet?

  1 ml innehåller:

  Fenylpropanolaminhydroklorid 50 mg (motsvarande fenylpropalonamin 40,28 mg)

  Hjälpämne q.s. till 1 ml.

  4. INDIKATION(ER)

  Behandling av urininkontinens på grund av otillräcklig uretral sfinktermekanism hos tikar.

  Effekt har endast påvisats hos ovariohysterektomerade tikar.


  Om veterinären har ordinerat läkemedlet till annan användning, skall veterinärens anvisning följas.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Propaline vet. är inte lämplig för behandling av beteendeorsakad urininkontinens. Ska inte ges till hundar, som behandlas med icke-selektiva monoaminoxidashämmare.

  Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

  6. BIVERKNINGAR

  I samband med kliniska fältundersökningar har det rapporterats om lös avföring, tunn diarré, nedsatt aptit, hjärtrytmstörningar och medvetslöshet. Påverkan av hjärtfrekvens och blodtryck kan förekomma med denna typ av läkemedel. Beroende på hur allvarlig biverkningen var, fortsatte behandlingen.

  Sympatomimetika kan framkalla många olika effekter, varav de flesta liknar resultatet av kraftig stimulation av det sympatiska nervsystemet ( t ex påverkan av hjärtfrekvens och blodtryck).

  Yrsel och rastlöshet har ibland rapporterats. Överkänslighet kan inträffa i mycket sällsynta fall.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna ,bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Den rekommenderade dosen av Propaline Vet. är 1 mg/kg kroppsvikt 3 gånger dagligen i fodret. Detta motsvarar 0,1 ml Propaline Vet. sirap per 5 kg kroppsvikt 3 gånger dagligen.

  Absorptionen av den aktiva substansen sker snabbare om preparatet ges till fastande hundar.


  Om veterinären har ordinerat annan dosering, skall veterinärens anvisning följas.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Inga

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i skydd mot kyla.

  Hållbarhet efter det att inre förpackning öppnats första gången: 3 månader

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

  Fenylpropanolamin, som är ett sympatoimetikum, kan påverka det kardiovaskulära systemet, särskilt blodtryck och hjärtfrekvens, och bör användas med försiktighet till hundar med hjärt-kärlsjukdomar.

  Försiktighet bör iakttagas vid behandling av djur med allvarlig njur- eller leverinsufficiens, diabetes mellitus, hyperadrenokorticism, glaukom, hypertyreoidism eller andra ämnesomsättningsrubbningar. Hos tikar under 1 års ålder bör möjligheten av att anatomiska missbildningar kan bidraga till inkontinens övervägas före behandling.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet för djur

  Fenylpropanolaminhydroklorid är giftigt vid intag i överdos. Oönskade biverkningar kan omfatta yrsel, huvudvärk, illamående, sömnlöshet eller rastlöshet samt förhöjt blodtryck. Stor överdos kan vara dödlig, särskilt för barn.

  För att undvika oavsiktligt intag skall preparatet användas och förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Skruva alltid på locket efter användning.

  Vid oavsiktligt intag sök omedelbart läkarhjälp och visa förpackning och bipacksedel för läkaren.

  Vid hudkontakt, tvätta hudområdet med tvål och vatten. Tvätta händerna efter användning av preparatet.

  Vid stänk i ögat, skölj ögat med rent vatten i 15 minuter och kontakta läkare.


  Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

  Skall inte användas till dräktiga eller digivande tikar.


  Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

  Det bör iakttagas försiktighet vid administrering av Propaline Vet. tillsammans med sympatomimetika, antikolinergika, tricykliska antidepressiva eller selektiva monoaminooxidas-B-hämmare.


  Överdosering

  Hos friska hundar har inga biverkningar observerats med behandling upp till 5 gånger den rekommenderade dosen. Dock kan en överdos av fenylpropanolamin framkalla symptom på ökad stimulering av det sympatiska nervsystemet. Behandlingen är symptomatisk. Adrenerga α-receptorblockerande medel kan behövas vid fall av allvarlig överdosering. Särskilda anvisningar om läkemedel eller doseringar kan dock inte ges.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2009–08–25

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Information lämnas av det svenska ombudet

  Vetoquinol Scandinavia AB

  Box 9

  265 21 Åstorp

  Tel 042-676 03, Fax: 042-676 04

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.