Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

ORENCIA Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 250mg Injektionsflaska 1x250mg

3810:05

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Abatacept Varunummer: 086407 Apotekets varuid: 19072
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad ORENCIA är och vad det används för

  ORENCIA innehåller den aktiva substansen abatacept, ett protein som produceras i cellodlingar. ORENCIA minskar immunsystemets angrepp på normal vävnad genom att störa de immunceller (T-lymfocyter) som bidrar till utvecklingen av reumatoid artrit. ORENCIA påverkar selektivt aktiveringen av de T-celler som deltar i immunsystemets inflammatoriska svar.

  ORENCIA används för att behandla reumatoid artrit hos vuxna. Reumatoid artrit är en progressiv kronisk systemisk sjukdom som, lämnad obehandlad, kan få allvarliga konsekvenser, som till exempel ledförstörelse, ökad invaliditet och försämrade möjligheter att utföra vardagliga sysslor. Hos individer med reumatoid artrit angrips normal kroppsvävnad av kroppens eget immunsystem, vilket leder till smärta och svullna leder. Detta kan ge skador på lederna. Alla individer påverkas olika av reumatoid artrit (RA). Hos de flesta tilltar symtomen från lederna gradvis under flera år. Hos vissa kan dock RA snabbt förvärras och hos andra yttrar sig RA endast under en begränsad tid för att sedan förbättras. RA är vanligtvis en kronisk (långvarig) sjukdom, som gradvis förvärras. Detta betyder att även om du genomgår behandling, kan din RA fortsätta att skada dina leder, oavsett om du fortfarande har symtom eller inte. Genom att hitta den bästa behandlingsstrategin för dig, kan man lyckas bromsa upp detta sjukdomsförlopp, vilket kan minska långvarig ledskada, värk och trötthet samt förbättra din totala livskvalitet.

  ORENCIA används för att behandla måttlig till svår aktiv reumatoid artrit då du inte svarat tillräckligt bra på behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel eller med en annan läkemedelsgrupp som kallas “tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare”. Det används i kombination med ett läkemedel som heter metotrexat.

  ORENCIA kan också användas med metotrexat för att behandla högaktiv och progressiv reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat.

  Polyartikuläridiopatiskartrit

  Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit är en långvarig inflammationssjukdom som påverkar en eller flera leder hos barn och ungdomar.

  ORENCIA används hos barn och ungdomar i åldrarna 6 till 17 år efter en annan läkemedelsgrupp som kallas TNF-hämmare. Om du inte svarar tillräckligt bra på dessa läkemedel, kommer du att få ORENCIA tillsammans med metotrexat för att behandla din polyartikulära juvenila idiopatiska artrit.

  ORENCIA används för att:

  - bromsa ledskadan

  - förbättra din fysiska förmåga

  - förbättra tecken och symtom på polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  ORENCIA

  250 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
  abatacept
  natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad ORENCIA är och vad det används för
  2.Vad du behöver veta innan du får ORENCIA
  3. Hur du använder ORENCIA
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur ORENCIA ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad ORENCIA är och vad det används för

  ORENCIA innehåller den aktiva substansen abatacept, ett protein som produceras i cellodlingar. ORENCIA minskar immunsystemets angrepp på normal vävnad genom att störa de immunceller (T-lymfocyter) som bidrar till utvecklingen av reumatoid artrit. ORENCIA påverkar selektivt aktiveringen av de T-celler som deltar i immunsystemets inflammatoriska svar.


  ORENCIA används för att behandla reumatoid artrit hos vuxna. Reumatoid artrit är en progressiv kronisk systemisk sjukdom som, lämnad obehandlad, kan få allvarliga konsekvenser, som till exempel ledförstörelse, ökad invaliditet och försämrade möjligheter att utföra vardagliga sysslor. Hos individer med reumatoid artrit angrips normal kroppsvävnad av kroppens eget immunsystem, vilket leder till smärta och svullna leder. Detta kan ge skador på lederna. Alla individer påverkas olika av reumatoid artrit (RA). Hos de flesta tilltar symtomen från lederna gradvis under flera år. Hos vissa kan dock RA snabbt förvärras och hos andra yttrar sig RA endast under en begränsad tid för att sedan förbättras. RA är vanligtvis en kronisk (långvarig) sjukdom, som gradvis förvärras. Detta betyder att även om du genomgår behandling, kan din RA fortsätta att skada dina leder, oavsett om du fortfarande har symtom eller inte. Genom att hitta den bästa behandlingsstrategin för dig, kan man lyckas bromsa upp detta sjukdomsförlopp, vilket kan minska långvarig ledskada, värk och trötthet samt förbättra din totala livskvalitet.


  ORENCIA används för att behandla måttlig till svår aktiv reumatoid artrit då du inte svarat tillräckligt bra på behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel eller med en annan läkemedelsgrupp som kallas “tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare”. Det används i kombination med ett läkemedel som heter metotrexat.

  ORENCIA kan också användas med metotrexat för att behandla högaktiv och progressiv reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat.


  Polyartikuläridiopatiskartrit

  Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit är en långvarig inflammationssjukdom som påverkar en eller flera leder hos barn och ungdomar.

  ORENCIA används hos barn och ungdomar i åldrarna 6 till 17 år efter en annan läkemedelsgrupp som kallas TNF-hämmare. Om du inte svarar tillräckligt bra på dessa läkemedel, kommer du att få ORENCIA tillsammans med metotrexat för att behandla din polyartikulära juvenila idiopatiska artrit.


  ORENCIA används för att:

  - bromsa ledskadan

  - förbättra din fysiska förmåga

  - förbättra tecken och symtom på polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

  2.Vad du behöver veta innan du får ORENCIA

  Använd inte ORENCIA

  • om du är allergisk mot abatacept eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har en allvarlig eller okontrollerad infektionpåbörja inte behandling med ORENCIA. En infektion gör att du riskerar att få allvarliga biverkningar av ORENCIA.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska:

  • om du upplever allergiska reaktioner som tryck över bröstet, väsande andning, allvarlig yrsel eller ostadighet, svullnader eller hudutslag, meddela genast din läkare.

  • om du har en infektion av något slag, inklusive långvarig eller lokal infektion, om du ofta får infektioner, eller om du har infektionssymtom (t.ex. feber, sjukdomskänsla, tandbesvär)är det viktigt att du talar om det för din läkare. ORENCIA kan försämra kroppens förmåga att bekämpa infektioner och behandlingen kan göra att du blir mer infektionsbenägen eller förvärra befintliga infektioner.

  • om du har haft tuberkulos (tbc) eller har symtom på tuberkulos (ihållande hosta, viktminskning, slöhet, lätt feber), tala om det för din läkare. Innan du får ORENCIA kommer du att undersökas för tuberkulos eller genomgå ett hudtest.

  • om du har virushepatit, tala om det för din läkare. Innan du får ORENCIA kan din läkare komma att undersöka dig för att se om du har hepatit.

  • om du har cancer, din läkare kommer att besluta om du ändå kan få ORENCIA.

  • om du nyligen vaccinerat dig eller planerar att vaccinera dig, berätta det för din läkare. Vissa vaccin ska inte ges samtidigt som behandling med ORENCIA pågår. Kontrollera med din läkare innan du låter dig vaccineras. Det rekommenderas att patienter med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit om möjligt vaccineras enligt rådande riktlinjer för allmän vaccination innan behandling med ORENCIA påbörjas. Vissa vaccinationer kan ge upphov till infektioner orsakade av vaccinet. Om du fick ORENCIA när du var gravid kan ditt barn ha en högre risk för att få en sådan infektion i upp till ungefär 14 veckor efter den sista dosen du fick under graviditeten. Det är viktigt att du talar om för ditt barns läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal om din användning av ORENCIA under graviditeten så att de kan bestämma när ditt barn ska få något vaccin.

  • om du använder en blodglukosmätare för att kontrollera dina blodglukosnivåer. ORENCIA innehåller maltos som är ett slags socker som kan orsaka falskt förhöjda blodglukosvärden med vissa typer av blodglukosmätare. Din läkare kan rekommendera att du använder en annan metod för att mäta dina blodglukosnivåer.


  Din läkare kan även ta blodprov för att undersöka dina blodvärden.


  ORENCIA och äldre människor

  ORENCIA kan användas av personer över 65 års ålder utan dosjustering.


  Barn och ungdomar

  ORENCIA har inte studerats hos patienter under 6 års ålder, varför ORENCIA inte rekommenderas för denna patientgrupp.


  Andra läkemedel och ORENCIA

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  ORENCIA ska inte användas tillsammans med biologiska läkemedel för reumatoid artrit, inklusive TNF-hämmare som adalimumab, etanercept, och infliximab. Det finns inte tillräckligt med data för att rekommendera att det ges samtidigt som anakinra och rituximab.


  ORENCIA kan fås tillsammans med andra läkemedel som vanligen används för att behandla reumatoid artrit, såsom steroider eller smärtstillande medel, inklusive icke-steroida antiinflammatoriska medel såsom ibuprofen eller diklofenak.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något annat läkemedel medan du använder ORENCIA.

  Graviditet och amning

  Effekterna av ORENCIA vid graviditet är inte kända, därför ska du inte få ORENCIA om du är gravid om inte din läkare särskilt rekommenderar det.


  • om du är kvinna och kan bli gravid, måste du använda säkra preventivmedel medan du använder ORENCIA och upp till 14 veckor efter sista dosen. Din läkare kommer att ge dig råd om lämpliga preventivmetoder.

  • om du blir gravid medan du använder ORENCIA, tala om detta för din läkare.


  Om du har fått ORENCIA under graviditeten, kan ditt barn ha en högre risk för att få en infektion. Innan ditt barn får något vaccin är det viktigt att du talar med ditt barns läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal angående din användning av ORENCIA under graviditeten (för mer information se avsnittet om vaccination).


  Det är inte känt om ORENCIA utsöndras i modersmjölk. Du måste avbryta amningen om du behandlas med ORENCIA och inte amma fram till 14 veckor efter sista dosen.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Användning av ORENCIA förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner. Om du blir trött eller känner dig dålig efter att ha fått ORENCIA ska du inte köra bil eller använda maskiner.

  ORENCIA innehåller natrium

  Läkemedlet innehåller 1,5 mmol (eller 34,5 mg) natrium per maxdos på 4 injektionsflaskor (0,375 mmol eller 8,625 mg natrium per injektionsflaska). Detta ska beaktas av patienter med kontrollerat saltintag.


  3. Hur du använder ORENCIA

  Du kommer att få ORENCIA under tillsyn av en erfaren läkare.


  Rekommenderad dos för vuxna

  Den rekommenderade dosen abatacept för vuxna med reumatoid artrit baseras på kroppsvikt:

  Din vikt

  Dos

  Injektionsflaskor

  Mindre än 60 kg

  500 mg

  2

  60 kg - 100 kg

  750 mg

  3

  Mer än 100 kg

  1 000 mg

  4


  Användning för barn och ungdomar

  För barn och ungdomar i åldrarna 6 till 17 år med polyartikulär idiopatisk juvenil artrit som väger mindre än 75 kg, är den rekommenderade dosen abatacept 10 mg/kg. Barn som väger 75 kg eller mer ska följa samma ORENCIA-dosering som vuxna.


  Hur du får ORENCIA

  ORENCIA ges i en ven, vanligtvis i armen, under en 30-minutersperiod. Förfaringssättet kallas infusion. Du kommer att övervakas av sjukvårdspersonal medan ORENCIA infunderas.

  ORENCIA tillhandahålls som ett pulver till koncentrat till infusionsvätska. Detta innebär att innan ORENCIA ges till dig löses det först upp i vatten för injektionsvätskor. Den beredda lösningen späds därefter ytterligare med natriumkloridinjektionsvätska 9 mg/ml (0,9%).


  Hur ofta får du ORENCIA

  ORENCIA ska, efter den första infusionen, ges igen vid 2 och sedan 4 veckor. Därefter ges en dos var 4:e vecka. Din läkare kommer att rådgöra med dig om behandlingens längd och om vilka andra mediciner du kan fortsätta ta medan du behandlas med ORENCIA.

  Om du har fått för stor mängd av ORENCIA

  Om detta inträffar kommer du att övervakas av läkare för eventuella symtom på biverkningar och om nödvändigt kommer symtomen att behandlas.

  Om du inte har fått ORENCIA

  Om du glömmer att ta ORENCIA när det var meningen att du skulle göra det ska du rådfråga din läkare om när du ska ta nästa dos.

  Om du slutar att använda ORENCIA

  Du ska diskutera ett eventuellt beslut att sluta använda ORENCIA med din läkare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De vanligaste biverkningarna med ORENCIA är infektioner i övre luftvägarna (inklusive näs- och halsinfektioner), huvudvärk och illamående, vilka anges i listan nedan. ORENCIA kan ge allvarliga biverkningar som kan kräva behandling.


  Eventuella allvarliga biverkningar inkluderar allvarliga infektioner, maligniteter (cancer) och allergiska reaktioner, vilka anges i listan nedan.


  Tala genast om för din läkare om du märker något av följande:

  • svåra utslag, nässelfeber eller andra tecken på allergisk reaktion

  • svullnad i ansiktet eller svullna händer och fötter

  • svårigheter att andas eller att svälja

  • feber, långvarig hosta, viktminskning, apati


  Tala snarast om för din läkare om du märker något av följande:

  • allmän sjukdomskänsla, tandbesvär, sveda vid vattenkastning, smärtsamma hudutslag, smärtsamma hudblåsor, hosta


  Symtomen som beskrivs ovan, kan vara tecken på biverkningarna som listas nedan, vilka alla har observerats hos vuxna som behandlats med ORENCIA i kliniska prövningar:


  Lista över biverkningar:


  Mycket vanliga (kan drabba fler än 1 av 10 patienter):

  • övre luftvägsinfektioner (inklusive infektioner i näsa och hals).


  Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 patienter):

  • lunginfektion, urinvägsinfektion smärtsamma hudblåsor (herpes), rinit, influensa

  • lågt antal vita blodkroppar

  • huvudvärk, yrsel, domningar

  • ögoninflammation

  • högt blodtryck, ansiktsrodnad

  • hosta

  • buksmärta, diarré, illamående, magbesvär, munsår, kräkningar

  • utslag, håravfall, nässelfeber

  • smärta i armar och ben

  • trötthet, svaghetskänsla

  • avvikande leverfunktionstester.


  Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 patienter):

  • tandinfektion, nagelsvampsinfektion, muskelinfektion, blodinfektion, varbildning under huden

  • njurinfektion

  • hudcancer, hudvårtor

  • lågt antal blodplättar

  • allergiska reaktioner

  • depression, ångest, sömnstörningar

  • migrän

  • torra ögon, synnedsättning

  • hjärtklappning, hög hjärtfrekvens, låg hjärtfrekvens, lågt blodtryck, blodvallningar, blodkärlsinflammation

  • andningssvårigheter, pipande andning, andfåddhet

  • ökad benägenhet för blåmärken, torr hud, psoriasis, hudrodnad, överdriven svettning

  • ledvärk

  • utebliven menstruation, riklig menstruation

  • influensaliknande sjukdom, viktökning, infusionsrelaterade reaktioner.


  Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1000 patienter):

  • tuberkulos

  • infektion i mage eller tarm

  • blodcancer (i de vita blodkropparna), lungcancer

  • stramningskänsla över halsen.


  Barn och ungdomar med polyartikulärjuvenil idiopatisk artrit


  De biverkningar som rapporterats hos barn och ungdomar med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit liknar de som har setts hos vuxna med reumatoid artrit, med följande skillnader:


  Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 patienter): övre luftvägsinfektion (inklusive näs- bihåle- och halsinfektioner), öroninfektion, blod i urinen, feber.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur ORENCIA ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten (EXP), injektionsflaskan (EXP) och på kartongen (Utg.dat). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).


  Förvaras i originalförpackning. Ljuskänsligt.


  Efter beredning och spädning är infusionsvätskan stabil i 24 timmar vid förvaring i kylskåp, men av bakteriologiska skäl ska den användas omedelbart.


  Använd inte ORENCIA om du upptäcker ogenomskinliga partiklar, missfärgningar eller andra främmande partiklar i infusionsvätskan.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är abatacept.

  • Varje injektionsflaska innehåller 250 mg abatacept.

  • Efter beredning innehåller varje ml 25 mg abatacept.

  • Övriga innehållsämnen är maltos, natriumdivätefosfatmonohydrat och natriumklorid (se avsnitt 2 “ORENCIA innehåller natrium”).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  ORENCIA pulver till koncentrat till infusionsvätska tillhandahålls som ett vitt till benvitt pulver som uppträder i fast form eller sönderdelat i bitar.

  ORENCIA finns som enförpackningar med 1 injektionsflaska och 1 silikonfri spruta och flerförpackningar med 2 eller 3 injektionsflaskor och 2 eller 3 silikonfria sprutor (2 eller 3 stycken enförpackningar).


  Det är möjligt att vissa förpackningsstorlekar inte marknadsförs.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

  Uxbridge Business Park

  Sanderson Road

  Uxbridge UB8 1DH

  England


  Tillverkare

  Bristol-Myers Squibb S.R.L.

  Contrada Fontana del Ceraso

  I-03012 Anagni-Frosinone

  Italien


  Swords Laboratories t/a Bristol-Myers Squibb Cruiserath Biologics
  Cruiserath Road, Mulhuddart
  Dublin 15
  Irland

  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  Belgique/België/Belgien

  N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

  Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

  Lietuva

  Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft

  Tel: + 370 5 2790 762

  България

  Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft

  Teл.: + 359 800 12 400

  Luxembourg/Luxemburg

  N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

  Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

  Česká republika

  Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

  Tel: + 420 221 016 111

  Magyarország

  Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft

  Tel.: + 36 1 301 9700

  Danmark

  Bristol-Myers Squibb

  Tlf: + 45 45 93 05 06

  Malta

  BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

  Tel: + 39 06 50 39 61

  Deutschland

  Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

  Tel: + 49 89 121 42

  Nederland

  Bristol-Myers Squibb B.V.

  Tel: + 31 (0)30 300 2222

  Eesti

  Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft

  Tel: + 372 6827 400

  Norge

  Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

  Tlf: + 47 67 55 53 50

  Ελλάδα

  BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

  Τηλ: + 30 210 6074300

  Österreich

  Bristol-Myers Squibb GesmbH

  Tel: + 43 1 60 14 30

  España

  BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.

  Tel: + 34 91 456 53 00

  Polska

  BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.

  Tel.: + 48 22 5796666

  France

  Bristol-Myers Squibb SARL

  Tél: +33 (0)1 58 83 84 96

  Portugal

  Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, S.A.

  Tel: + 351 21 440 70 00

  Hrvatska

  Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

  Tel: +385(1)6311-833

  România

  Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft

  Tel: + 40 (0)21 272 16 00

  Ireland

  Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

  Tel: + 353 (1 800) 749 749

  Slovenija

  Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

  Tel: + 386 1 236 47 00

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: + 354 535 7000

  Slovenská republika

  Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

  Tel: + 421 2 59298411

  Italia

  BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

  Tel: + 39 06 50 39 61

  Suomi/Finland

  Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

  Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

  Κύπρος

  BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E

  Τηλ: + 357 800 92666

  Sverige

  Bristol-Myers Squibb AB

  Tel: + 46 8 704 71 00

  Latvija

  Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft

  Tel: + 371 67 50 21 85

  United Kingdom

  Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

  Tel: + 44 (0800) 731 1736


  Denna bipacksedel ändrades senast

  08/2016


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Beredning och spädning bör utföras i enlighet med gällande regler för god praxis, i synnerhet med avseende på asepsis.


  Dosering: se avsnitt 3 i bipacksedeln ‘Hur du använder ORENCIA’


  Beredning av injektionsflaskor: bered varje injektionsflaska med 10 ml vatten till injektionsvätskor under aseptiska förhållanden med hjälp av den silikonfria sprutan som bifogas varje injektionsflaska och en 18-21 gauge nål. Avlägsna locket från flaskan och torka av flasktoppen med en alkoholservett. För in injektionsnålen i injektionsflaskan genom gummiproppens mitt och rikta strålen med vatten till injektionsvätskor mot injektionsflaskans glasvägg. Använd inte injektionsflaskan om vakuum saknas. Avlägsna sprutan och nålen när 10 ml vatten för injektionsvätskor har injicerats i injektionsflaskan. För att minimera skumbildning i ORENCIA-lösningen ska injektionsflaskan roteras genom att man försiktigt snurrar flaskan tills dess att innehållet är fullständigt upplöst. Skaka inte. Undvik att rotera injektionsflaskan för länge eller för kraftigt. När pulvret är fullständigt upplöst ska injektionsflaskan ventileras med hjälp av en nål för att få bort eventuell skumbildning. Efter beredning ska lösningen vara klar och färglös till svagt gulaktig. Använd inte lösningen om ogenomskinliga partiklar, missfärgning eller andra främmande partiklar observeras.


  Beredning av infusionsvätska: omedelbart efter beredning, spädes koncentratet till 100 ml med natriumklorid injektionsvätska 9 mg/ml (0,9%). Avlägsna från en 100 ml infusionspåse eller infusionsflaska natriumklorid injektionsvätska (0,9%) motsvarande volymen för de beredda ORENCIA-injektionsflaskorna. Tillför långsamt den beredda ORENCIA-lösningen från varje injektionsflaska till infusionspåsen eller infusionsflaskan med hjälp av samma silikonfria spruta för engångsbruk som bifogas varje injektionsflaska. Blanda försiktigt. Slutkoncentrationen av abatacept i infusionspåsen eller infusionsflaskan beror på mängden aktiv substans som tillsätts men kommer inte att vara högre än 10 mg/ml.


  Administration: när beredning och spädning sker under aseptiska förhållanden kan ORENCIA-lösningen för infusionsvätska användas omedelbart eller inom 24 timmar om den förvaras i kylskåp vid 2°C-8°C. Den ska emellertid, av mikrobiologiska skäl, användas omedelbart. Innan den administreras ska ORENCIA-lösningen inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning. Använd inte lösningen om partiklar eller missfärgning upptäcks. Hela mängden fullständigt upplöst ORENCIA-lösning ska administreras under 30-minuter. Den administreras med hjälp av ett infusionsset med ett sterilt, pyrogentfritt filter med låg proteinbindningsgrad (porstorlek 0,2 till 1,2 μm). Spara inte någon del av oanvänd lösning för återanvändning.


  Andra läkemedel: ORENCIA ska inte blandas med andra läkemedel eller infunderas i samma intravenösa infart som andra läkemedel. Inga fysikaliska eller biokemiska kompatibilitetsstudier har utförts för att utvärdera samtidig administrering av ORENCIA och andra läkemedel.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.