Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Norocarp Tablett 50mg Tryckförpackning, 20tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Carprofen Varunummer: 022268 Apotekets varuid: 21101
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Behandling av inflammatoriska och smärtsamma tillstånd i muskulatur, leder och skelett samt uppföljande behandling av smärta efter operation, hos hund.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Norbrook Laboratories Limited

  Station Works

  Camlough Road

  NEWRY

  Co. Down, BT35 6JP

  Nordirland och Storbritannien


  Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

  Norbrook Laboratories Limited

  105 Armagh Road

  Newry

  County Down

  BT35 6PU

  Nordirland,och Storbritannien

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Norocarp 100 mg tabletter till hund, karprofen

  DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  En gul rund tablett med 8 mm diameter, stansad med ”100” på ena sidan och en brytskåra på andra sidan.

  Aktiv substans

  Karprofen 100 mg

  Hjälpämnen

  Tartrazin (E102) 1,2 mg


  En tablett kan delas i två lika stora halvor

  ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  Behandling av inflammatoriska och smärtsamma tillstånd i muskulatur, leder och skelett samt uppföljande behandling av smärta efter operation, hos hund.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte användas till katt.

  Skall inte användas till dräktiga eller lakterande tikar.

  Skall inte användas till valpar yngre än 4 månader.

  Skall inte användas till djur med känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

  Skall inte användas till hundar som lider av hjärt-, lever- eller njursjukdom eller där det föreligger risk för gastrointestinalulceration eller blödning eller där bloddyskrasi misstänks föreligga.

  6. BIVERKNINGAR

  Typiska biverkningar av NSAID som kräkningar, lös avföring/diarré, fekalt ockult blod, avsaknad av aptit och letargi har rapporterats. Biverkningarna uppträder som regel under första behandlingsveckan och är som regel övergående och upphör när behandlingen avbryts. I sällsynta fall kan biverkningarna vara allvarliga eller fatala.

  Om biverkningar uppträder bör behandlingen avbrytas och veterinär konsulteras.

  Som vid användning av andra NSAID föreligger en viss risk för biverkningar i form av njurskador eller idiosynkratisk hepatit.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund.

  DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  För oraladministrering.

  4 mg karprofen per kg kroppsvikt per dag.

  En initialdos av 4 mg karprofen per kg kroppsvikt som engångsdos eller delad i två lika doser. Den dagliga dosen kan reduceras beroende på klinisk respons.

  Durationen av behandlingen är avhängigt klinisk respons. Vid långtidsbehandling bör regelbunden undersökning av veterinär ske.

  I syfte att förlänga den analgetiska och anti-inflammatoriska effekten kan post-operativ parenteral behandling med karprofen följas upp med Norocarp vet tabletter vid dosering 4 mg per kg kroppsvikt per dag upp till 5 dagar.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Överskrid inte rekommenderad dosering.

  Lägg tillbaka halverade tabletter i originalförpackningen och använd dessa vid nästa doseringstillfälle.

  Halverade tabletter som blir över efter sista doseringstillfället skall kasseras.

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25 °C

  Förvaras torrt

  Ljuskänsligt


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blisterförpackningen {utg.dat }

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Användning till äldre hundar kan medföra ökad risk.

  Om sådan användning inte kan undvikas bör beaktas att behandling av sådana djur kan kräva reduceraddos och noggrann klinisk övervakning.

  Undvik behandling av dehydrerade, hypoproteinemiska, hypovolemiska eller hypotensiva hundar eftersom det föreligger en potentiell risk för ökad njurtoxicitet.

  NSAID kan orsaka inhibering av fagocytos och därför bör vid behandling av inflammationer förknippade med infektion samtidig antimikrobiell behandling övervägas.

  Använd inte samtidigt andra NSAID eller glukocortikosteroider eller inom 24 timmar. Vissa NSAID preparat kan bindas höggradigt till plasmaproteiner och konkurrera med andra höggradigt bindande substanser, vilket i sin tur kan medföra toxiska effekter.

  Samtidig behandling med potentiellt nefrotoxiska läkemedel bör undvikas.

  Säkerheten för detta veterinärmedicinska läkemedel har inte fastställts för användande under dräktighet eller laktation. Använs ej till dräktiga eller lakterande tikar.

  Överskrid inte angiven dosering. Det finns ingen specifik antidot för överdosering av karprofen utan generellt understödjande terapi, i likhet med vad som allmänt praktiseras vid överdosering av NSAID, bör sättas in.


  Varning till användaren:

  Vid oavsiktlig självmedicinering/intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

  Tvätta händerna efter hantering av produkten.


  SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar..

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2011-06-21 (Norocarp tabletter 20 och 50 mg). 2015-10-21 (Norocarp tabletter 100 mg).

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  N-vet AB
  Uppsala Science Park
  751 83 Uppsala
  Tel: 018-57 24 03


  Burkar av polypropen med polyetenlock:

  20 mg: 100 och 500 tabletter

  50 mg: 100 och 500 tabletter


  Blister av PVC/aluminium

  20 mg: 10, 20 och 100 tabletter

  50 mg: 10, 20, 100 och 500 tabletter


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.