Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Mildison Lipid Kräm 1% Aluminiumtub, 100g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Hydrokortison Varunummer: 008196 Apotekets varuid: 6061
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD MILDISON LIPID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Mildison Lipid är ett milt verkande (grupp I) kortisonpreparat för utvärtes bruk i form av en fet kräm.

  Mildison Lipid används för behandling av akuta och kroniska eksem. Mildison Lipid kräm är lämplig vid torra fjällande eksem.

  Mildison Lipid kan även utan läkarordination användas vid lindriga eksem förorsakat av tex tvål, rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett samt vid solsveda.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Mildison Lipid

  1% kräm
  hydrokortison

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD MILDISON LIPID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER MILDISON LIPID
  3. HUR DU ANVÄNDER MILDISON LIPID
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. FÖRVARING AV MILDISON LIPID
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD MILDISON LIPID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Mildison Lipid är ett milt verkande (grupp I) kortisonpreparat för utvärtes bruk i form av en fet kräm.

  Mildison Lipid används för behandling av akuta och kroniska eksem. Mildison Lipid kräm är lämplig vid torra fjällande eksem.

  Mildison Lipid kan även utan läkarordination användas vid lindriga eksem förorsakat av tex tvål, rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett samt vid solsveda.

  2. INNAN DU ANVÄNDER MILDISON LIPID

  Använd inte Mildison Lipid:

  • om du är allergisk (överkänslig) mot hydrokortison eller något av övriga innehållsämnen i

   Mildison Lipid.

  • vid infektioner förorsakade av bakterier, svampar eller parasiter. I dessa fall ska huden även

   behandlas med annat läkemedel. Rådgör med läkare.

  Var särskilt försiktig med Mildison Lipid:

  • undvik beröring av ögonen vid behandling med Mildison Lipid.

  • stora kroppsytor på barn bör inte behandlas.

  Graviditet och amning

  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

  Passerar över i modersmjölk, men påverkan på det ammande barnet är osannolik.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga kända risker.

  Viktig information om några hjälpämnen i Mildison Lipid

  Mildison Lipid innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokal hudreaktion (t.ex. kontakteksem) och propylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  3. HUR DU ANVÄNDER MILDISON LIPID

  -

  Använd alltid Mildison Lipid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Ett tunt lager Mildison Lipid påstrykes de angripna hudområdena 2 gånger dagligen. Efter den första förbättringen kan dosen minskas till 1 gång dagligen eller 2-3 gånger i veckan. Om inte tillståndet förbättrats efter drygt en vecka, kontakta läkare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Mildison Lipid orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): hudirritation och kontaktallergi (med klåda, rodnad och irritation).


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): hudförtunning, utvidgning av små blodkärl i huden, små blödningar i huden, bristningar i huden, akne, inflammation i huden runt munnen, rebound-effekt (sjukdomssymtomen försämras när behandlingen avslutas), pigmentförändringar, hudinflammation och eksem.


  Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): påverkan på binjurebarkens funktion.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. FÖRVARING AV MILDISON LIPID

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25°C


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”Utg. dat.” Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är hydrokortison 10 mg/g.

  • Hjälpämnen är vitt vaselin, lättflytande paraffin, cetostearylalkohol, makrogol 25 cetostearyleter, vattenfri citronsyra (E 330), vattenfritt natriumcitrat (E 331), bensylalkohol, propylparahydroxibensoat (E 216) och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Mildison Lipid är en vit kräm.

  Krämen finns i tuber à 15 g (receptfri), 30 g (receptfri), och 100 g (receptbelagd).

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Astellas Pharma a/s

  Kajakvej 2

  2770 Kastrup

  Danmark

  Tillverkare

  Temmler Italia S.r.l.

  Via Delle Industrie, 2

  20061 Carugate (MI)

  Italien


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


  Astellas Pharma AB

  Box 21046

  200 21 Malmö

  Tel: 040-650 15 00

  E-post: info.se@astellas.com


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2012-10-02

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.