Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Lasix® Retard Depotkapsel, hård 60mg Tryckförpackning, 100x1kapslar (endos)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Furosemid Varunummer: 074279 Apotekets varuid: 12509
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Vätskeansamling i kroppen (ödem) samt vid högt blodtryck.

 • Dosering

  Doseringsanvisningar

  Dosen bestäms av läkaren som anpassar den för dig. Normaldos för vuxna är 1 kapsel à 30 mg eller 1 kapsel à 60 mg dagligen, som vanligtvis tages som engångsdos på morgonen.Kapslarna bör sväljas hela och med minst ett halvt glas vätska.

  Bruksanvisning för plaströrPlaströret öppnas lättast om man klämmer mitt på röret. Sätt tummen under den räfflade kanten på lockets sida och för locket uppåt med en mjuk rörelse. Om locket inte lossnar direkt, flytta tummen något åt sidan och försök igen. (Om man tar tag i locket och drar kraftigt uppåt kan röret vara svårt att öppna).

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Lasix Retard

  hård depotkapsel, 30 mg och 60 mg

  Användarinformation

  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med en annan dosering än vad som anges i denna bipacksedel. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på förpackningen.

  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med en annan dosering än vad som anges i denna bipacksedel. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på förpackningen.

  Vad innehåller Lasix Retard?

  En tablett innehåller:
  Verksamt innehållsämne: furosemid 30 mg eller 60 mg
  Övriga innehållsämnen: sackaros, majsstärkelse, povidon, talk, schellack, stearinsyra, aluminiumoxidhydrat, gelatin och färgämnen (gul järnoxid E172, indigokarmin E132, titandioxid E171).

  Hur verkar Lasix Retard?

  Lasix Retard är ett urindrivande medel, ett diuretikum, som används vid vätskeansamling i kroppens vävnader (ödem) samt vid högt blodtryck. Lasix Retard hämmar njurarnas förmåga att återuppta vatten och salt, vilket leder till en ökad utsöndring av urin. Därmed minskar eller försvinner ödemen.

  Innehavare av försäljningstillstånd

  sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma, Sverige

  Information lämnas av

  Användningsområde

  Vätskeansamling i kroppen (ödem) samt vid högt blodtryck.

  När skall Lasix Retard inte användas?

  Vid svår lever- eller njursjukdom. Tidigare känd överkänslighet mot furosemid eller liknande ämnen så kallade sulfonamider samt överkänslighet mot något av övriga innehållsämnen.

  Att tänka på innan och när Lasix Retard används

  Om du står på strikt saltfattig kost bör denna undvikas under behandlingen.
  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin eftersom den innehåller sackaros.
  Lasix Retard kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

  Graviditet

  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Lasix Retard under graviditet.

  Amning

  Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför ej Lasix Retard under amning annat än på bestämd ordination från läkare. Ammande mödrar bör vara observanta på att mjölkmängden kan minska.

  Trafikvarning

  Av vissa biverkningar (t ex kraftigt blodtrycksfall) kan vakenhetsgrad och reaktionstid förändras i sådan utsträckning att man ej på ett säkert sätt kan framföra motorfordon eller hantera maskiner.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Vad ska du undvika när du använder Lasix Retard?

  Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


  Följande läkemedel bör undvikas vid samtidig behandling med Lasix Retard:

  • gentamicin (används vid infektioner)

  • kloralhydrat (ett sorts sömnmedel)

  • risperidon (används bl a vid schizofreni)

  • läkemedel kända för negativ påverkan på hörseln såsom vissa antibiotika (aminoglykosider) och vätskedrivande medel (etakrynsyra)


  Följande läkemedel kan tas tillsammans med Lasix Retard men kan behöva dosanpassas:

  • ACE-hämmare och angiotensin II-receptor blockerare (används vid bl a högt blodtryck)

  • läkemedel mot högt blodtryck

  • digitalisglykosider och andra läkemedel som påverkar hjärtats rytm

  • litium (används vid manodepressiv sjukdom)

  • inflammationsdämpande och smärtstillande medel av NSAID-typ såsom ibumetin och acetylsalisylsyra

  • läkemedel som är kända för negativ påverkan på njurarna

  • cefalosporiner (används vid infektioner)

  • sotalol (används vid bl a högt blodtryck)

  • cisplatin (används vid cancer)

  • sukralfat (används vid magsår)

  • fenytoin (används vid epilepsi)

  • ciklosporin A (används vid organtransplantation)

  • metotrexat (används vid bl a cancer)

  • läkemedel mot diabetes

  • adrenalin (används bl a i bedövningsmedel och vid överkänslighetsreaktioner)

  • noradrenalin (mot lågt blodtryck)

  • curare-liknande muskelavslappnande medel

  • teofyllin (används vid astma)

  • kortikosteroider (används bl a vid inflammationer)

  • karbenoxolon (används vid magsår)

  • stora mängder lakrits

  • långvarig användning av laxermedel

  Doseringsanvisningar

  Dosen bestäms av läkaren som anpassar den för dig.
  Normaldos för vuxna är 1 kapsel à 30 mg eller 1 kapsel à 60 mg dagligen, som vanligtvis tages som engångsdos på morgonen.
  Kapslarna bör sväljas hela och med minst ett halvt glas vätska.


  Bruksanvisning för plaströr
  Plaströret öppnas lättast om man klämmer mitt på röret. Sätt tummen under den räfflade kanten på lockets sida och för locket uppåt med en mjuk rörelse. Om locket inte lossnar direkt, flytta tummen något åt sidan och försök igen. (Om man tar tag i locket och drar kraftigt uppåt kan röret vara svårt att öppna).


  Sätt tummen under den räfflade kanten på lockets sida och för locket uppåt med en mjuk rörelse.

  Vad ska man göra om man tagit för stor dos?

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller giftinformationscentralen (tel 112).

  Biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Lasix Retard orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (fler än 1 av 10):

  • Rubbningar i kroppens saltbalans eller uttorkning, framför allt hos äldre. Upptäcks med hjälp av blodprov. Kan ge symtom som t ex trötthet, huvudvärk och yrsel.

  • Minskad blodvolym framförallt hos äldre, upptäcks med hjälp av ett blodprov.

  • Ökat blodkreatininvärde, vilket kan vara ett tecken på försämrad njurfunktion. Upptäcks med hjälp av blodprov.

  • Ökade halter av triglycerider i blodet (blodfetter) som kan öka risken för åderförfettning/ge en ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar. Upptäcks med hjälp av blodprov.


  Vanliga (fler än 1 av 100):

  • Förhöjd urinsyrahalt i blodet, vilket kan leda till gikt. Gikt kan upplevas som ömma och svullna leder.

  • Ökat blodkolesterol (blodfetter) som kan öka risken för åderförfettning/ge en ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar. Upptäcks med hjälp av blodprov.

  • Ökad urinvolym.

  • Koncentrering av blodet, d.v.s. minskad mängd vätska i blodet, vilket ger ökad koncentration av blodets komponenter och kan öka risken för blodproppsbildning. Upptäcks via blodprov. Kan uppkomma på grund av för kraftig urindrivande effekt. Hjärnpåverkan hos användare med försämrad leverfunktion.


  Mindre vanliga (fler än 1 av 1000):

  • Illamående.

  • Hörselnedsättning.

  • Minskat antal blodplättar (trombocyter), vilket kan ge blåmärken och blödningar.

  • Hudreaktioner såsom klåda, nässelutslag, blåsor, fjällning, rodnad och inflammation i huden, små blödningar i hud och slemhinnor. Känslighet för solljus.

  • Försämrad glukostolerans, vilket visar sig som förhöjda blodsockervärden. Risk för utveckling av diabetes (sockersjuka).


  Sällsynta (färre än 1 av 1000):

  • Kräkning.

  • Diarré.

  • Inflammation i blodkärl. Symtomen beror på var kärlet/kärlen sitter.

  • Njurinflammation, vilken kan ge symtom i form av feber och smärta.

  • Öronsus.

  • Allvarliga allergiska reaktioner som kan leda till allergisk chock med symtom såsom hudutslag, svullnad, feber, andningssvårigheter och blodtrycksfall (symtom som yrsel och svimning). Kontakta genast sjukvårdspersonal genom att ringa 112.

  • Onormala känselförnimmelser, t ex myrkrypningar, stickningar och ”sockerdrickskänsla”.

  • Lågt antal vita blodkroppar, vilket ger en ökad risk för infektioner.

  • Feber.


  Mycket sällsynta (färre än 1 av 10000):

  • Akut inflammation i bukspottskörteln, vilket t ex kan upplevas som smärta i olika grad i övre magtrakten eller mellan skulderbladen, kräkningar och feber.

  • Höga leverenzymvärden som upptäcks med hjälp av blodprov.

  • Gallvägshinder, vilket kan ge symtom såsom smärta, illamående och kräkningar.

  • Påverkan på blodbilden, t ex agranulocytos (se ”Att tänka på innan och när Lasix Retard används) och blodbrist.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data):

  • Högt pH i blodet, vilket kan ge mycket allvarliga tillstånd såsom syrebrist i blodet.

  • Brist på kalcium eller magnesium, vilket upptäcks med hjälp av blodprov. Kan ge ökad risk för benskörhet.

  • Ökad halt urea i blodet, vilket upptäcks med hjälp av blodprov.

  • Giktattacker.

  • Blodpropp.

  • Ökade halter av natrium och klorid i urinen, vilket upptäcks med hjälp av blodprov.

  • Svårighet att kissa.

  • Försämrad njurfunktion.

  • Hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga).

  • Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning).


  Vid misstanke om biverkan, kontakta läkare.
  Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  Förvaring och hållbarhet

  Förvaras oåtkomligt för barn. Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.
  Förvaras vid högst 30ºC.
  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  Senaste revision.

  2012-11-06

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.