Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Inovelon Filmdragerad tablett 100mg Blister, 10tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Rufinamid Varunummer: 084860 Apotekets varuid: 15850
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Inovelon är och vad det används för

  Inovelon innehåller läkemedlet rufinamid. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas för antiepileptika och som används för att behandla epilepsi (en sjukdom som yttrar sig i anfall och kramper).

  Inovelon används med andra läkemedel för behandling av epileptiska anfall i samband med Lennox-Gastaut-syndrom hos vuxna, ungdomar och barn över 4 års ålder. Lennox-Gastaut-syndrom är namnet på en allvarlig epilepsiform som kan orsaka upprepade anfall av olika typer.

  Din läkare har skrivit ut Inovelon till dig för att reducera antalet anfall.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Inovelon

  100 mg, 200 mg, 400 mg filmdragerade tabletter

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Inovelon är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Inovelon
  3. Hur du använder Inovelon
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Inovelon ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Inovelon är och vad det används för

  Inovelon innehåller läkemedlet rufinamid. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas för antiepileptika och som används för att behandla epilepsi (en sjukdom som yttrar sig i anfall och kramper).


  Inovelon används med andra läkemedel för behandling av epileptiska anfall i samband med Lennox-Gastaut-syndrom hos vuxna, ungdomar och barn över 4 års ålder. Lennox-Gastaut-syndrom är namnet på en allvarlig epilepsiform som kan orsaka upprepade anfall av olika typer.


  Din läkare har skrivit ut Inovelon till dig för att reducera antalet anfall.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Inovelon

  Ta inte Inovelon


  • om du är allergisk mot rufinamid eller triazolderivat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet


  Tala om för läkare eller apotekspersonal

  • om du har medfött kort QT-syndrom eller om ett sådant syndrom finns i familjen (störning av den elektriska överledningen i hjärtat) eftersom rufinamid kan förvärra det.

  • om du har leverproblem. Det finns begränsad information om användning av rufinamid i denna grupp så din dos av läkemedlet kan behöva ökas långsammare. Om din leversjukdom är allvarlig kan läkaren bestämma att Inovelon inte är lämpligt för dig.

  • om du får hudutslag eller feber. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion. Kontakta läkare omedelbart eftersom detta i enstaka fall kan bli allvarligt.

  • om dina anfall ökar i antal, svårighetsgrad eller varar längre ska du genast kontakta läkare.

  • om du får svårt att gå, gör onormala rörelser eller drabbas av yrsel eller sömnighet ska du informera läkare.


  Rådfråga läkaren också om något av tillstånden som beskrivs ovan har gällt tidigare.

  Barn


  Inovelon ska inte ges till barn under 4 års ålder, då det saknas tillräcklig information om användningen i denna åldersgrupp.

  Andra läkemedel och Inovelon


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Om du tar andra läkemedel som avlägsnas ur kroppen av enzymsystemet CYP3A4 kan du behöva övervakas noggrant i två veckor i början av, eller efter avslutad behandling med rufinamid, eller efter en markant dosändring. Dosen av andra läkemedel kan behöva ändras eftersom de kan få en något minskad effekt när de tas tillsammans med rufinamid.


  Tala om för läkaren om du tar p-piller eller andra hormonella preventivmedel. Inovelon kan göra p-piller och andra hormonella preventivmedel mindre effektiva. Därför rekommenderas det att du använder ytterligare en preventivmetod som är säker och effektiv när du tar Inovelon.


  Tala om för läkaren om du tar det blodförtunnande läkemedlet warfarin. Läkaren kan behöva justera dosen.


  Tala om för läkaren om du tar digoxin (ett läkemedel som används för att behandla hjärtsjukdomar). Läkaren kan behöva justera dosen.


  Om läkaren ordinerar eller rekommenderar ytterligare ett läkemedel för behandling av epilepsi (t.ex. valproat) måste du tala om för honom/henne att du redan tar Inovelon, eftersom dosen då kan behöva justeras.

  Inovelon med mat och dryck


  Se avsnitt 3 “Hur du tar Inovelon” för råd om hur du tar Inovelon med mat och dryck.

  Graviditet och amning


  Om du är kvinna i fertil ålder måste du använda en effektiv preventivmetod under tiden du tar Inovelon.


  Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Du får endast ta Inovelon under graviditeten om läkaren säger att du ska göra det.


  Du bör inte amma medan du tar Inovelon eftersom det är okänt om rufinamid går över i bröstmjölk.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner


  Du kan känna dig dåsig, yr i huvudet och få suddig syn när du tar Inovelon, i synnerhet i början av behandlingen eller när dosen har ökats. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda maskiner.

  Inovelon innehåller laktos


  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkaren innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Inovelon

  Ta alltid Inovelon enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Barn över 4 år som väger mindre än 30 kg (som inte tar valproat)

  Den rekommenderade startdosen är 200 mg per dag som tas i två doser. Dosen justeras för barnet av läkaren och kan ökas med 200 mg varannan dag till en daglig dos om högst 1 000 mg.


  Barn över 4 år som väger mindre än 30 kg (som tar valproat)

  För barn som väger mindre än 30 kg och som tar valproat (ett läkemedel mot epilepsi) är den maximala rekommenderade dagsdosen för Inovelon 600 mg per dag.

  Den rekommenderade startdosen är 200 mg per dag och tas i två doser. Dosen justeras av läkaren och kan höjas med 200 mg i tvådagarsintervaller till den maximala rekommenderade dosen 600 mg per dag.


  Vuxna och barn som väger minst 30 kg

  Vanlig startdos är 400 mg dagligen uppdelat på två doser. Dosen justeras för dig av läkaren och kan ökas med 400 mg varannan dag till en daglig dos på högst 3 200 mg beroende på din vikt.


  Vissa patienter kan svara på en lägre dos och din läkare kan justera dosen beroende på hur du svarar på behandlingen.

  Om du får biverkningar kan din läkare öka dosen i en långsammare takt.


  Inovelon-tabletterna måste tas två gånger dagligen tillsammans med vatten, en gång på morgonen och en gång på kvällen. Inovelon bör tas tillsammans med mat. Om du har svårt för att svälja kan du krossa tabletten, blanda pulvret i ett halvt glas vatten (cirka 100 ml) och dricka det genast.

  Om du har tagit för stor mängd av Inovelon


  Om du har råkat ta mer Inovelon än vad du borde, tala omedelbart om detta för läkare eller apotekspersonal eller kontakta närmaste akutmottagning och ta med dig läkemedlet.

  Om du har glömt att ta Inovelon


  Om du glömt att ta en dos, fortsätt bara att ta läkemedlet på vanligt sätt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du missar mer än en dos, rådfråga läkaren.

  Om du slutar att ta Inovelon


  Om läkaren råder dig att avsluta behandlingen ska du följa hans/hennes anvisningar om gradvis minskning av dosen av Inovelon. På så sätt minskas risken för att anfallen ökar.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan Inovelon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar kan vara mycket allvarliga:


  Hudutslag och/eller feber. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion. Kontakta läkare eller uppsök sjukhus omedelbart.


  Förändringar i typen av anfall du upplever / mer frekvent status epilepticus (anfall som varar länge, upprepade anfall). Kontakta läkare omedelbart.


  Ett litet antal patienter som behandlas med antiepileptika såsom Inovelon har drabbats av tankar på självskada eller självmord. Kontakta läkare omedelbart om du får sådana tankar.


  Du kan få följande biverkningar av detta läkemedel. Tala om för läkaren om du får någon eller några av följande biverkningar:


  Mycket vanliga (fler än 1 av 10 patienter) biverkningar av Inovelon är:


  Yrsel, huvudvärk, illamående, kräkningar, sömnighet och trötthet.


  Vanliga (fler än 1 av 100 patienter) biverkningar av Inovelon är:


  Problem förknippade med nervsystemet, däribland: Gångsvårigheter, onormala rörelser, konvulsioner/anfall, ovanliga ögonrörelser, suddig syn, darrningar.


  Problem förknippade med mag- och tarmkanalen, däribland: Magsmärta, förstoppning, matsmältningsbesvär, lös avföring (diarré), nedsatt eller ändrad aptit, viktnedgång.


  Infektioner: Öroninfektion, influensa, nästäppa, luftvägsinfektion.


  Dessutom har patienter drabbats av: Ångest, sömnlöshet, näsblödningar, akne, hudutslag, ryggsmärta, glesa menstruationer, blåmärken, skallskada (som följd av olycksskada under ett anfall).


  Mindre vanliga (mellan 1 av 100 och 1 av 1000 patienter) biverkningar av Inovelon är:


  Allergiska reaktioner och ökning av leverfunktionsmarkörer (förhöjda leverenzymer).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Inovelon ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 30 ºC.


  Använd inte detta läkemedel om du märker att utseendet på medicinen har förändrats. Lämna tillbaka läkemedlet till apoteket.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  - Den aktiva substansen är rufinamid.

  En 100 mg filmdragerad tablett innehåller 100 mg rufinamid.

  En 200 mg filmdragerad tablett innehåller 200 mg rufinamid.

  En 400 mg filmdragerad tablett innehåller 400 mg rufinamid.


  - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, hypromellos, magnesiumstearat, natriumlaurilsulfat och vattenfri, kolloidal kiseldioxid. Filmdrageringen består av hypromellos, makrogol (8000), titandioxid (E171), talk och röd järnoxid (E172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  • Inovelon 100 mg tabletter är rosa, ovala, något konvexa, filmdragerade tabletter, skårade på båda sidor, präglade ”Є261” på ena sidan och blanka på den andra sidan. De finns i förpackningar om 10, 30, 50, 60 och 100 filmdragerade tabletter.

  • Inovelon 200 mg tabletter är rosa, ovala, något konvexa, filmdragerade tabletter, skårade på båda sidor, präglade ”Є262” på ena sidan och blanka på den andra sidan.

   De finns i förpackningar om 10, 30, 50, 60 och 100 filmdragerade tabletter.

  • Inovelon 400 mg tabletter är rosa, ovala, något konvexa, filmdragerade tabletter, skårade på båda sidor, präglade ”Є263” på ena sidan och blanka på den andra sidan.

   De finns i förpackningar om 10, 30, 50, 60 100 och 200 filmdragerade tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Eisai Ltd., Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9SN, Storbritannien.


  Tillverkare:

  Eisai Manufacturing Ltd., Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9SN, Storbritannien.


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België/Belgique/Belgien

  Eisai Europe Ltd.

  Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04

  Lietuva

  Eisai Ltd.

  Tel: +44 (0) 20 8600 1400

  (Jungtinė Karalystė)

  България

  Eisai Ltd.

  Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

  (Обединеното кралство)

  Luxembourg/Luxemburg

  Eisai Europe Ltd.

  Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04

  (Belgique/Belgien)

  Česká republika

  Eisai GesmbH organizační složka

  Tel: + 420 242 485 839

  Magyarország

  Eisai Ltd.

  Tel.: + 44 (0) 20 8600 1400

  Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)

  Danmark

  Eisai AB

  Tlf: +46 (0) 8 501 01 600

  (Sverige)

  Malta

  Associated Drug Company Ltd

  Tel: + 356 (0) 2277 8000

  Deutschland

  Eisai GesmbH

  Tel: + 49 (0) 696 65 85-0

  Nederland

  Eisai BV.

  Tel: + 31 (0) 900 575 3340

  Eesti

  Eisai Ltd.

  Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

  (Ühendkuningriik)

  Norge

  Eisai AB

  Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

  (Sverige)

  Ελλάδα

  Arriani Pharmaceuticals S.A.

  Τηλ: + 30 210 668 3000

  Österreich

  Eisai GesmbH

  Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

  España

  Eisai Farmacéutica, S.A.

  Tel: +(34) 91 455 94 55

  Polska

  Eisai Ltd.

  Tel.: + 44 (0) 20 8600 1400

  (Wielka Brytania)

  France

  Eisai SAS

  Tél: + (33) 1 47 67 00 05

  Portugal

  Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

  Tel: + 351 21 487 55 40

  Hrvatska

  Eisai Ltd.

  Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

  (Velika Britanija)

  România

  Eisai Ltd.

  Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

  (Marea Britanie)

  Ireland

  Eisai Ltd.

  Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

  (United Kingdom)

  Slovenija

  Eisai Ltd

  Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

  (Velika Britanija)

  Ísland

  Eisai AB

  Sími: + 46 (0) 8 501 01 600

  (Svíþjóð)

  Slovenská republika

  Eisai GesmbH organizační složka

  Tel: + 420 242 485 839

  (Česká republika)

  Italia

  Eisai S.r.l.

  Tel: + 39 02 5181401

  Suomi/Finland

  Eisai AB

  Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

  (Ruotsi/Sverige)

  Κύπρος

  Arriani Pharmaceuticals S.A.

  Τηλ: +30 210 668 3000

  (Ελλάδα)

  Sverige

  Eisai AB

  Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

  Latvija

  Eisai Ltd.

  Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

  (Liebritānija)

  United Kingdom

  Eisai Ltd.

  Tel: + 44 (0) 20 8600 1400


  Denna bipacksedel ändrades senast

  06/2013


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.