Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Hydrokortison CCS Salva 1% Tub, 100g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Hydrokortison Varunummer: 429902 Apotekets varuid: 20649
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Hydrokortison CCS är och vad det används för

  Hydrokortison CCS är en milt verkande hydrokortisonsalva som har inflammationshämmande och klådstillande effekt.

  Hydrokortison CCS används vid lindriga eksem orsakat av t ex tvål, rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett samt vid solsveda.

  Hydrokortison CCS kan, efter läkares ordination, också användas vid klåda i ändtarmen

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Hydrokortison CCS

  10 mg/g salva
  hydrokortison

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Hydrokortison CCS är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison CCS
  3. Hur du använder Hydrokortison CCS
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Hydrokortison CCS ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Hydrokortison CCS är och vad det används för

  Hydrokortison CCS är en milt verkande hydrokortisonsalva som har inflammationshämmande och klådstillande effekt.

  Hydrokortison CCS används vid lindriga eksem orsakat av t ex tvål, rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett samt vid solsveda.

  Hydrokortison CCS kan, efter läkares ordination, också användas vid klåda i ändtarmen

  2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison CCS

  Använd inte Hydrokortison CCS

  • om du är allergisk mot hydrokortison eller något annat innehållsämne i Hydrokortison CCS (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  • Hydrokortison CCS får inte användas i sår eller runt ögonen.

  • Utslag kring munnen (perioral dermatit), rosacea och akne ska inte behandlas med kortison. Om du har en hudinfektion ska du inte använda Hydrokortison CCS om inte infektionen behandlas samtidigt. Rådgör med läkare i dessa fall.

  Andra läkemedel och Hydrokortison CCS

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Hydrokortison CCS kan användas under graviditet och amning, men långvarig användning och användning av stora mängder salva ska undvikas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ingen påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  3. Hur du använder Hydrokortison CCS

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
  Stryk ut ett tunt lager morgon och kväll eller enligt läkares föreskrift.

  Om du använt för stor mängd av Hydrokortison CCS

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. 

  Överdosering förväntas inte då salvan endast ska användas på huden.

  Om du har glömt att använda Hydrokortison CCS

  Stryk på ett tunt lager nästa morgon eller kväll.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Mindre vanliga (färre än 1 av 100 men mer än 1 av 1000 användare): Hudirritation och kontaktallergi i form av ökad klåda, rodnad och irritation.

  Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Hydrokortison CCS ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är hydrokortison 10 mg/g.

  • Övriga innehållsämnen är lättflytande paraffin och vitt vaselin.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Läkemedlets utseende: Vit till gråvit salva

  Förpackningsstorlekar: Tuber med 20 g, 50 g och 100 g.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  CCS Healthcare AB

  Box 10054

  781 10 Borlänge

  Telefon: 0243-781 00

  e-post: safety@ccshc.com


  Tillverkare

  CCS Healthcare AB

  Tunavägen 277 B,

  781 73 Borlänge


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-02-18


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.