Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Hycamtin Kapsel, hård 0,25mg Blister, 10kapslar

2159:69

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Topotekan Varunummer: 126385 Apotekets varuid: 21642
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Hycamtin är och vad det används för

  Hycamtin hjälper till att förstöra tumörer.

  Hycamtin används för att behandla:

  Din läkare kommer tillsammans med dig avgöra om Hycamtin-behandling är bättre än ytterligare behandling med den kemoterapi du behandlades med från början.

  Hycamtin hjälper till att förstöra tumörer.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Hycamtin

  0,25 mg, 1 mg hårda kapslar. Topotecan

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Hycamtin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Hycamtin
  3. Hur du tar Hycamtin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Hycamtin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Hycamtin är och vad det används för

  Hycamtin hjälper till att förstöra tumörer.


  Hycamtin används för att behandla:

  • småcellig lungcancersom återkommit efter kemoterapi.


  Din läkare kommer tillsammans med dig avgöra om Hycamtin-behandling är bättre än ytterligare behandling med den kemoterapi du behandlades med från början.

  Hycamtin hjälper till att förstöra tumörer.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Hycamtin

  Ta inte Hycamtin

  • om du är allergisk (överkänslig) mot topotecan eller något av övriga innehållsämnen i Hycamtin.

  • om du ammar.

  • om dina blodvärden är för låga. Din läkare kommer då att informera dig utifrån testresultaten av ditt senaste blodprov.

  Berätta för din läkare om något av detta stämmer in på dig.

  Var särskilt försiktig med Hycamtin

  Innan du påbörjar behandlingen måste din läkare få veta:

  • om du har några njur- eller leverproblem. Din Hycamtin-dos måste då kanske justeras.

  • om du är gravid eller planerar att bli gravid.

  • om du är man och planerar att skaffa barn.

  Hycamtin kan skada fostret under eller strax efter behandlingen. Du måste använda en effektiv preventivmetod. Fråga din läkare om råd.

  Berätta för din läkare om något av detta gäller dig.

  Andra läkemedel och Hycamtin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta inkluderar naturläkemedel och läkemedel du köpt utan recept.


  Det kan finnas en högre risk än normalt att du får biverkningar om du också behandlas med cyklosporin A. Du kommer att övervakas noggrant medan du tar dessa båda läkemedel.


  Kom ihåg att tala om för din läkare om du börjar ta något annat läkemedel under tiden du använder Hycamtin.

  Hycamtin med mat och dryck

  Det finns ingen känd interaktion mellan Hycamtin och alkohol, men du ska kontrollera med din läkare om det är lämpligt att dricka alkohol.

  Hycamtin kapslar kan tas med eller utan mat.

  Kapseln (kapslarna) måste sväljas hel(a) och får inte tuggas, krossas eller delas.

  Graviditet och amning

  Hycamtin rekommenderas inte till gravida kvinnor. Det kan skada ett foster under eller strax efter behandlingen. Du ska använda en effektiv preventivmedelsmetod. Fråga din läkare om råd. Försök inte att bli gravid, eller om du är man, bli far till ett barn förrän din läkare säger att det är säkert att bli det.


  Manliga patienter som önskar skaffa ett barn ska fråga sin läkare om råd för familjeplanering eller behandling. Om graviditet inträffar under behandlingen måste du omedelbart berätta det för din läkare.


  Amma inte om du behandlas med Hycamtin. Börja inte amma igen förrän din läkare talar om för dig att det är riskfritt att amma.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Hycamtin kan göra att man känner sig trött.

  Om du känner dig trött eller svag, kör inte bil och använd inte maskiner.

  Viktig information om något innehållsämne i Hycamtin

  Detta läkemedel innehåller spår av etanol (alkohol).


  3. Hur du tar Hycamtin

  Ta alltid Hycamtin exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Den Hycamtin dos (och antal kapslar) du får bestäms av din läkare och baseras på:

  • storleken av din kroppsyta (uppmätt som kvadratmeter)

  • resultaten från de blodprover som tagits innan behandlingen

  • vilken sjukdom som behandlas.

  Det ordinerade antalet kapslar ska sväljas hela en gång dagligen i 5 dagar.

  Hycamtin kapslar får inte öppnas eller krossas. Om kapslarna punkteras eller läcker ska du omedelbart tvätta händerna noga med tvål och vatten. Om du får det i ögonen, spola dem omedelbart med svag vattenstråle i minst 15 minuter. Kontakta läkare/vårdinrättning efter ögonkontakt eller om du får en hudreaktion.


  Att ta ut en kapsel

  Kapslarna tillhandahålls i speciella förpackningar för att förhindra att barn tar ut dem.


  1. Ta loss en blisterficka: riv längs den perforerade linjen för att ta loss en blisterficka från kartan.

  hycamtin_1

  2. Dra av ytterhöljet: börja vid den färgade fliken, lyft upp och dra längs blisterfickan.

  hycamtin_2

  3. Tryck ut kapseln: tryck försiktigt ena änden av kapseln genom foliehöljet.

  hycamtin_3

  Om du har tagit för stor mängd av Hycamtin

  Rådfråga omedelbart läkare eller apotekspersonal om du har tagit för många kapslar eller om ett barn av misstag har tagit medicinen.

  Om du har glömt att ta Hycamtin

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos i vanlig tid.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Hycamtin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Allvarliga biverkningar: berätta för din läkare

  Dessa mycket vanliga biverkningar kan inträffa hos fler än 1 av 10 personer som behandlas med Hycamtin:

  • Tecken på infektion: Hycamtin kan minska antalet vita blodkroppar och minska din motståndskraft mot infektioner. Detta kan leda till livshotande tillstånd. Symtomen omfattar:

   • feber

   • kraftig försämring av ditt allmäntillstånd

   • lokala symtom som ont i halsen eller svårigheter att urinera (till exempel en brännande känsla när du urinerar, vilket kan bero på en urinvägsinfektion)

  • Diarré. Det kan vara allvarligt. Om du får mer än 3 diarréepisoder per dygn ska du kontakta din läkare omedelbart.

  • Ibland kan svår buksmärta, feber och eventuellt diarré (i sällsynta fall blodig) vara

   tecken på inflammation i tarmarna (kolit).


  Denna sällsynta biverkning kan inträffa hos upp till 1 av 1000 personer som behandlas med Hycamtin:

  • Lunginflammation (interstitiell lungsjukdom): Du löper störst risk att drabbas om du har en existerande lungsjukdom, fått strålbehandling av dina lungor, eller om du tidigare har tagit mediciner som orsakat skador på lungorna. Tecken på detta kan vara:

   • andningssvårigheter

   • hosta

   • feber.


  Kontakta omedelbart din läkare om du får symtom på något av dessa tillstånd eftersom det kan vara nödvändigt att bli inlagd på sjukhus.


  Mycket vanliga biverkningar

  Dessa kan inträffa hos fler än 1 av 10 personer som behandlas med Hycamtin.

  • Känsla av allmän svaghet och trötthet (tillfällig anemi (blodbrist)). I vissa fall kan du behöva en blodtransfusion

  • Lättare att få blåmärken och blödningar, beroende på en minskning av antalet koagulerande celler i blodet. Detta kan leda till större blödningar från relativt små sår såsom små skärsår. I sällsynta fall kan detta leda till allvarliga blödningar (hemorragi). Tala med din läkare för att få råd om hur du kan minimera risken för blödning

  • Viktminskning och aptitlöshet (anorexi), trötthet, svaghet

  • Illamående, kräkning

  • Håravfall.


  Vanliga biverkningar

  Dessa kan inträffa hos upp till 1 av 10 personer som behandlas med Hycamtin:

  • Allergiska eller överkänslighetsreaktioner (inkluderande hudutslag)

  • Inflammation och sår i munnen, på tungan eller tandköttet

  • Feber

  • Magvärk, förstoppning, dålig matsmältning

  • Allmän känsla av obehag

  • Hudklåda.


  Mindre vanliga biverkningar

  Dessa kan inträffa hos upp till 1 av 100 personer som behandlas med Hycamtin:

  • Gulaktig hud.


  Sällsynta biverkningar

  Dessa kan inträffa hos upp till 1 av 1 000 personer som behandlas med Hycamtin:

  • Allvarliga allergiska eller anafylaktiska reaktioner.

  • Svullnad på grund av vätskeansamling (angioödem).

  • Kliande hudutslag (eller nässelfeber).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Hycamtin ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen.


  Förvaras i kylskåp (2ºC–8ºC).


  Förvara blisterkartan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


  Får ej frysas.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  • Den aktiva substansen är topotecan. Varje kapsel innehåller topotecanhydroklorid motsvarande 0,25 mg eller 1 mg topotecan.

  • Övriga innehållsämnen är: Hydrogenerad vegetabilisk olja, glycerylmonostearat, gelatin, titandioxid (E171) och endast för 1 mg kapslar, röd järnoxid (E172). Kapslarna är tryckta med svart bläck som innehåller svart järnoxid (E172), shellack, vattenfri etanol, propylenglykol, isopropylalkohol, butanol, koncentrerad ammoniaklösning och kaliumhydroxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  Hycamtin 0,25 mg kapslar är ogenomskinliga, vita till gulvita och märkta med ” Hycamtin” och ”0,25 mg”.


  Hycamtin 1 mg kapslar är rosa och märkta med ” Hycamtin” och ”1 mg”.


  Hycamtin finns i förpackningar med 10 kapslar om 0,25 mg eller 1 mg topotecan.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Novartis Europharm Limited

  Frimley Business Park

  Camberley GU16 7SR

  Storbritannien


  Tillverkare: GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, Strada Provinciale Asolana 90, 43056 San Polo di Torrile, Parma, Italien.


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


  België/Belgique/Belgien

  Novartis Pharma N.V.

  Tél/Tel: +32 2 246 16 11

  Lietuva

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +370 5 269 16 50

  България

  Novartis Pharma Services Inc.

  Тел: +359 2 489 98 28

  Luxembourg/Luxemburg

  Novartis Pharma N.V.

  Tél/Tel: +32 2 246 16 11

  Česká republika

  Novartis s.r.o.

  Tel: +420 225 775 111

  Magyarország

  Novartis Hungária Kft. Pharma

  Tel.: +36 1 457 65 00

  Danmark

  Novartis Healthcare A/S

  Tlf: +45 39 16 84 00

  Malta

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +356 2122 2872

  Deutschland

  Novartis Pharma GmbH

  Tel: +49 911 273 0

  Nederland

  Novartis Pharma B.V.

  Tel: +31 26 37 82 555

  Eesti

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +372 66 30 810

  Norge

  Novartis Norge AS

  Tlf: +47 23 05 20 00

  Ελλάδα

  Novartis (Hellas) A.E.B.E.

  Τηλ: +30 210 281 17 12

  Österreich

  Novartis Pharma GmbH

  Tel: +43 1 86 6570

  España

  Novartis Farmacéutica, S.A.

  Tel: +34 93 306 42 00

  Polska

  Novartis Poland Sp. z o.o.

  Tel.: +48 22 375 4888

  France

  Novartis Pharma S.A.S.

  Tél: +33 1 55 47 66 00

  Portugal

  Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

  Tel: +351 21 000 8600

  Hrvatska

  Novartis Hrvatska d.o.o.

  Tel. +385 1 6274 220

  România

  Novartis Pharma Services Romania SRL

  Tel: +40 21 31299 01

  Ireland

  Novartis Ireland Limited

  Tel: +353 1 260 12 55

  Slovenija

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +386 1 300 75 50

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000

  Slovenská republika

  Novartis Slovakia s.r.o.

  Tel: +421 2 5542 5439

  Italia

  Novartis Farma S.p.A.

  Tel: +39 02 96 54 1

  Suomi/Finland

  Novartis Finland Oy

  Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

  Κύπρος

  Novartis Pharma Services Inc.

  Τηλ: +357 22 690 690

  Sverige

  Novartis Sverige AB

  Tel: +46 8 732 32 00

  Latvija

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +371 67 887 070

  United Kingdom

  Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

  Tel: +44 1276 698370


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-04-24. Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.