Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Hiprex® Oralt pulver i dospåse 1g Kartong, 100dospåsar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Metenamin Varunummer: 005769 Apotekets varuid: 7039
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Hiprex är och vad det används för

  Hiprex är ett urinvägsantiseptikum som förhindrar återfall hos personer med benägenhet för återkommande urinvägsinfektioner.

  Hiprex används också i samband med undersökningar och behandlingar av urinvägarna för att minska infektionsrisken.

  Hiprex ges även till personer som bär urinvägskateter under lång tid.

  Metenaminhippurat som finns i Hiprex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Hiprex

  1 g tablett. 1 g oralt pulver, dospåse.
  metenaminhippurat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Hiprex är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Hiprex
  3. Hur du använder Hiprex
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Hiprex ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Hiprex är och vad det används för

  Hiprex är ett urinvägsantiseptikum som förhindrar återfall hos personer med benägenhet för återkommande urinvägsinfektioner.

  Hiprex används också i samband med undersökningar och behandlingar av urinvägarna för att minska infektionsrisken.

  Hiprex ges även till personer som bär urinvägskateter under lång tid.


  Metenaminhippurat som finns i Hiprex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Hiprex

  Använd inte Hiprex

  De som har nedsatt njurfunktion bör upplysa läkaren om detta innan behandling med Hiprex påbörjas. Detta gäller även om man är kraftigt uttorkad eller har gikt.


  Ta inte Hiprex:

  • om du är allergisk mot metenaminhippurat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Hiprex:

  Om du samtidigt behandlas med sulfonamider (sulfa).

  Hiprex med mat och dryck

  Ingen känd påverkan.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


  Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ingen känd påverkan.


  3. Hur du använder Hiprex

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosering

  Dosen skall bestämmas individuellt av läkare.

  Vanlig dosering för vuxna:

  Tabletter: 1 tablett 2-3 gånger dagligen
  Oralt pulver: 1 dospåse 2-3 gånger dagligen


  Vanlig dosering för barn 6-12 år:

  Tabletter: ½ tablett 2 gånger dagligen


  Vanlig dosering för barn över 12 år:

  Tabletter: 1 tablett 2 gånger dagligen

  Oralt pulver: 1 dospåse 2 gånger dagligen


  Oralt pulver rörs ut i ett glas vatten.

  Om du använt för stor mängd av Hiprex

  De vanligaste symptomen är kräkningar och ev blod i urinen. Drick i så fall rikligt. Om du fått i dig för stor mängd eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Hiprex

  Fortsätt med behandlingen enligt läkarens ordination, ta din normala dos vid nästa doseringstillfälle. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, kräkningar, hudutslag, blåsirritation.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Blod i urinen


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Hiprex ska förvaras

  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatumet som anges på förpackningen.

  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  Hiprex 1 g tablett

  Den aktiva substansen är metenaminhippurat 1 gram per tablett.

  Övriga innehållsämnen är kolloidal kiseldioxid, povidon samt magnesiumstearat.

  Hiprex 1 g oralt pulver, dospåse

  Den aktiva substansen är metenaminhippurat 1 gram per dospåse.

  Övriga innehållsämnen är sackarinnatrium och smakämne (citron).

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Meda AB, Box 906, 170 09 Solna, tel: 08-630 19 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-01-20


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.