Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Glycophos® Koncentrat till infusionsvätska, lösning Injektionsflaska, 10x20ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Natriumglycerofosfat Varunummer: 535146 Apotekets varuid: 18839
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD GLYCOPHOS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Glycophos är en koncentrerad tillsatslösning av fosfat och natrium.

  Glycophos används för att tillgodose fosfatbehovet hos vuxna och barn vid intravenös näringstillförsel (dropp).

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  GLYCOPHOS

  koncentrat till infusionsvätska, lösning

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD GLYCOPHOS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU FÅR GLYCOPHOS
  3. HUR DU ANVÄNDER GLYCOPHOS
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR GLYCOPHOS SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD GLYCOPHOS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Glycophos är en koncentrerad tillsatslösning av fosfat och natrium.

  Glycophos används för att tillgodose fosfatbehovet hos vuxna och barn vid intravenös näringstillförsel (dropp).

  2. INNAN DU FÅR GLYCOPHOS

  Använd inte GLYCOPHOS

  • om du har svårt nedsatt njurfunktion

  • om du är i chock

  • om du har vätskebrist.

  Var särskilt försiktig med GLYCOPHOS

  • om du har nedsatt njurfunktion.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller vårdpersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Användning av GLYCOPHOS med mat och dryck

  Effekten av Glycophos påverkas inte av samtidigt födointag.

  Graviditet och amning

  Glycophos medför inga kända risker för fostret vid rekommenderad dosering.


  Glycophos har inga kända effekter på det ammade barnet.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel om du är gravid eller ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Glycophos har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  3. HUR DU ANVÄNDER GLYCOPHOS

  Doseringen av Glycophos är individuell och bestäms av din läkare. Glycophos ges som en intravenös infusion under minst 8 timmar.

  Om du ges för stor mängd av GLYCOPHOS

  Eftersom Glycophos kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska, är det inte troligt att du kommer att få för lite eller för mycket. Om du känner av svåra biverkningar eller tror att du har fått för mycket läkemedel, tala om detta för din läkare omedelbart.

  Om du har glömt att använda GLYCOPHOS

  Om du tror att en dos Glycophos har missats att ges till dig, tala om detta för din läkare omedelbart.

  Om du slutar att använda GLYCOPHOS

  Vården bestäms av läkaren.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Glycophos har inga kända biverkningar.


  Om du trots detta märker några biverkningar kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. HUR GLYCOPHOS SKA FÖRVARAS

  • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Det aktiva innehållsämnet är natriumglycerofosfat.


  1 ml lösning innehåller: Natriumglycerofosfatpentahydrat 306,1 mg motsvarande vattenfri natriumglycerofosfat 216 mg.

  Glycophos innehåller 1 mmol fosfat och 2 mmol natrium per ml.


  Övriga innehållsämnen är; Saltsyra (tillsätts för justering av pH-värdet) och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Glycophos är en klar, färglös vätska som finns i injektionsflaskor av polypropylen.


  Förpackningsstorlek: 10 x 20 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala, Sverige

  Tillverkare

  Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norge


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  I Finland: Fresenius Kabi AB, Gjuterivägen 13 b B, 00380 Helsingfors. Tel. (09) 428 1550. Fax (09) 428 15555.


  I Sverige: Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala, Sverige


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  I Sverige: 2009-08-14

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Skall spädas.

  Tillsatser skall utföras aseptiskt.

  Bruten förpackning: Används omedelbart. Överbliven lösning i bruten förpackning skall kasseras och får inte sparas för senare bruk.

  Färdigberedd lösning: Ur mikrobiologisk synvinkel ska den färdigberedda lösningen användas omedelbart.


  Blandbarhet

  Upp till 120 ml Glycophos och 48 mmol kalcium (som CaCl2) kan sättas till 1000 ml Vamin-Glukos, Vamin 14 g N/l, Vamin 14 g N/l elektrolytfri, Vamin 18 g N/l elektrolytfri eller Vaminolac.

  Upp till 10 ml Glycophos och 10 mmol kalcium (som CaCl2) kan sättas till 1000 ml Glukos 50 mg/ml, 20 ml Glycophos och 20 mmol kalcium kan sättas till 1000 ml Glukos 200 mg/ml eller Glukos 300 mg/ml och upp till 60 ml Glycophos och 24 mmol kalcium till 1000 ml Glukos 500 mg/ml.

  Blandbarhetsdata och uppgifter om fysikalisk stabilitet för ett antal blandningar, för tillsats till ftalatfri påse och för tillsats till TPN-lösningar, finns tillgängliga från tillverkaren på förfrågan.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.