Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Fuciderm® vet. Gel Aluminiumtub, 15g

Snabbfakta
Varunummer: 194108 Apotekets varuid: 19230
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Fusidinsyra är ett antibiotikum. Betametasonvalerat, som tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider, har inflammationsdämpande och klådstillande effekt.

  Till behandling av lokal, mild till måttlig akut vätskande hudinflammation ("hot spots").

  Hänsyn bör tas till officiella riktlinjer angående korrekt användning av antibakteriella medel.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning
  Dechra Veterinary Products A/S
  Mekuvej 9
  DK-7171 Uldum
  Danmark


  Tillverkare:
  Dales Pharmaceuticals
  Snaygill Industrial Estate
  Keighley Road
  Skipton, North Yorkshire
  BD23 2Rw, Storbritannien

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Isaderm vet gel för hund. Fusidinsyra 0,5 % och betametason 0,1 % (i form av valerat)

  3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  1 g Isaderm vet gel innehåller:
  Verksamt ämne: Fusidinsyra 5 mg och betametasonvalerat 1 mg.
  Övriga innehållsämnen: Methylparahydroxybensoat (E218), propylparahydroxybensoat (E216), karbomer, polysorbat 80, dimetikon, natriumhydroxid och renat vatten.

  4. INDIKATION(ER)

  Fusidinsyra är ett antibiotikum. Betametasonvalerat, som tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider, har inflammationsdämpande och klådstillande effekt.


  Till behandling av lokal, mild till måttlig akut vätskande hudinflammation ("hot spots").

  Hänsyn bör tas till officiella riktlinjer angående korrekt användning av antibakteriella medel.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte användas till djur som är överkänsliga mot aktiva substanser eller mot hjälpämnen. Får inte användas vid djupa hudinfektioner som blåsor (impetigo), vid infektion i hårsäcken (follikulit), akne eller vid mycket djupa infektioner i huden (djup pyoderma) därför glukocortikoider är kontraindicerade på denna indikation.
  Används ej vid svampinfektioner eller vid Cushings sjukdom.
  Skall inte användas vid omfattande skador infekterade av svamp, virus eller parasiter. Används ej heller på hundar med sårskador.

  6. BIVERKNINGAR

  Lokal användning av steroider kan medföra att huden blir tunnare och kapillärskörhet.
  Överkänslighet är en möjlig biverkning vid behandling med Isaderm vet


  Kortikosteroider kan fördröja läkningsprocessen. Betametason kan absorberas i huden och kan även förorsaka tillfälligt nedsatt funktion av binjurarna om preparatet används på stora kroppsytor eller under längre tid.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

  Rengör det berörda området och klipp bort håret som täcker skadan före applicering av gelen. Gelen stryks på som en tunn film på skadan 2 gånger dagligen i minst 5 dagar. Behandlingsperioden bör inte överstiga 7 dagar.
  Om inte förbättring inträder inom 3 dagar, eller om tillståndet förvärras, skall veterinären kontaktas.
  Har veterinären angivit en annan dosering, är det den doseringen som skall följas.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  -

  10. KARENSTID

  Ej relevant

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter EXP:.

  12. SÄRSKILDA VARNINGAR

  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
  Betametasonvalerat kan absorberas i huden och medföra tillfälligt nedsatt funktion av binjurarna. Vid behandling under längre tid och av stora hudytor liksom användning under ocklusionsförband och vid fall där hunden kan slicka i sig gelen måste risken för systemeffekter beaktas.


  Behandling av småhundar och valpar (under 12 veckor gamla) skall göras med försiktighet.
  Om hunden kliar eller biter sig på berörda områden, kan det vara nödvändigt att använda krage.
  Kontroll av blodsockernivån hos hundar med diabetes skall göras noggrant under behandlingsperioden.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
  Kortikosteroider kan förorsaka hudatrofi, speciellt vid frekvent och intensiv användning (under en period). De kan absorberas och ha skadlig effekt. Fusidinsyra kan utveckla resistenta stammar av stafylokocker på huden hos människa och sällsynta fall av överkänslighetsreaktioner kan uppstå.
  Personen som smörjer läkemedlet på hunden skall använda skyddshandskar för att undvika kontakt med läkemedlet. Undvik kontakt med ögonen.


  Användning under dräktighet och laktation
  Säkerheten hos produkten har inte undersökts hos dräktiga och digivande tikar. Följaktligen ska inte Isaderm vet användas till dräktiga och digivande tikar.


  Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
  Interaktionsstudier är ej utförda. Andra lokalt applicerade preparat skall inte användas samtidigt på samma skada.


  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)
  Överdosering, d.v.s. applicering av gelen fler än två gånger dagligen eller utsträckt behandlingstid ökar risken för kortikosteroida biverkningar, speciellt vid behandling av omfattande skador.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.


  Av miljö- och säkerhetsskäl skall överblivet eller för gammalt läkemedel från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015-01-07

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Aluminium tub 15 g, 10 x 15g och 30 g.


  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  Dechra Veterinary Products AB
  Stora Wäsby Orangeriet 3

  194 37 Upplands Väsby

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.