Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Folsyra Evolan Tablett 5mg Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: folsyra vattenfri Varunummer: 049942 Apotekets varuid: 32393
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD FOLSYRA EVOLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Folsyra Evolan innehåller folsyra, ett B-vitamin som krävs för normal blodbildning. I de flesta fall får man tillräcklig mängd folsyra via födan, men vid vissa tillstånd behövs ett extra tillskott. Långvarig brist på folsyra kan yttra sig som en speciell sorts blodbrist. Folsyra Evolan ges för att bota eller förebygga folsyrabrist.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Folsyra Evolan

  5 mg tabletter. Folsyra

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD FOLSYRA EVOLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR FOLSYRA EVOLAN
  3. HUR DU TAR FOLSYRA EVOLAN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR FOLSYRA EVOLAN SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD FOLSYRA EVOLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Folsyra Evolan innehåller folsyra, ett B-vitamin som krävs för normal blodbildning. I de flesta fall får man tillräcklig mängd folsyra via födan, men vid vissa tillstånd behövs ett extra tillskott. Långvarig brist på folsyra kan yttra sig som en speciell sorts blodbrist. Folsyra Evolan ges för att bota eller förebygga folsyrabrist.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR FOLSYRA EVOLAN

  Ta inte Folsyra Evolan

  • om du är överkänslig (allergisk) mot folsyra, eller mot något av övriga innehållsämnen i Folsyra Evolan (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Folsyra Evolan skall inte användas utan läkares ordination, eftersom folsyra kan dölja brist på vitamin B12.

  Andra läkemedel och Folsyra Evolan

  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Det gäller i första hand om du använder vissa läkemedel mot epilepsi, depression eller diabetes, samt kolestyramin (mot höga blodfetter), p-piller och vissa antibiotika. Din läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

  Passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Folsyra Evolan påverkar ej förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Folsyra Evolan innehåller laktosmonohydrat

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. HUR DU TAR FOLSYRA EVOLAN

  Ta alltid Folsyra Evolan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig dygnsdos för vuxna: Vid blodbrist på grund av folsyrabrist ges1 tablett på 5 mg dagligen i två veckor, därefter kan dosen vanligtvis sänkas till 1 tablett på 1 mg dagligen, eventuellt kan högre dos behövas vid kvarstående folsyrabrist. Eftersom det inte finns Folsyra Evolan tabletter med styrkan 1 mg bör en annan produkt väljas vid denna dosering.


  Vanlig dos till barn: Vid folsyrabrist hos barn 10-18 år ges 1 tablett på 1 mg per dag. Eftersom det inte finns Folsyra Evolan tabletter med styrkan 1 mg bör annan produkt väljas i dessa fall.


  Vid förebyggande behandling före och under graviditet skall Folsyra Evolan tas enligt läkares föreskrift.

  Om du har tagit för stor mängd av Folsyra Evolan

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Folsyra Evolan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
  Under behandlingen med Folsyra Evolan kan vissa patienter uppleva oönskade reaktioner (biverkningar).

  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)


  Sällsynta: Klåda, hudutslag, nässelfeber.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR FOLSYRA EVOLAN SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
  Förvaras vid högst 25ºC.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är 5 mg folsyra per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, cellulosapulver¸ talk, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Folsyra Evolan är gula till gulorange, prickiga, runda, plankonvexa tabletter med skåra på ena sidan, diameter 7 mm.
  Tabletten kan delas i två lika stora delar.


  Förpackningsstorlek à 100 tabletter (tryckförpackning) och 1000 tabletter (plastburk).

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  biosyn Arzneimittel GmbH
  Schorndorfer Strasse 32
  70734 Fellbach
  Tyskland


  Information lämnas av
  Evolan Pharma AB
  Box 120
  182 12 Danderyd
  Sverige


  Telefon: 08-544 960 30
  Fax: 08-544 960 49
  E-mail: info@evolan.se


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2014–12–29

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.