Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Fluconazole B. Braun Infusionsvätska, lösning 2mg/ml Plastflaska, 20x100ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Flukonazol Varunummer: 036028 Apotekets varuid: 15481
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Fluconazole B. Braun är och vad det används för

  Fluconazole B. Braun tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.

  Fluconazole B. Braun används för att behandla infektioner som orsakas av svamp och kan också användas för att förebygga att man får en svampinfektion. Den vanligaste orsaken till svampinfektioner är en jästsvamp vid namn Candida.

  Vuxna

  Du kan få denna medicin av läkare för behandling av följande svampinfektioner:

  Du kan också få Fluconazole B. Braun för att:

  Barn och ungdomar (0 till 17 år)

  Du kan få denna medicin av din läkare för behandling av följande typer av svampinfektioner:

  Du kan också få Fluconazole B. Braun för att:

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Fluconazole B. Braun

  2 mg/ml infusionsvätska, lösning
  flukonazol
  natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Fluconazole B. Braun är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du ges Fluconazole B. Braun
  3. Hur du ges Fluconazole B. Braun
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Fluconazole B. Braun ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Fluconazole B. Braun är och vad det används för

  Fluconazole B. Braun tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.


  Fluconazole B. Braun används för att behandla infektioner som orsakas av svamp och kan också användas för att förebygga att man får en svampinfektion. Den vanligaste orsaken till svampinfektioner är en jästsvamp vid namn Candida.


  Vuxna

  Du kan få denna medicin av läkare för behandling av följande svampinfektioner:

  • hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker – en svampinfektion i hjärnan

  • koccidioidomykos – en lungsjukdom

  • infektioner orsakade av Candida och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna

  • oral torsk - svampinfektion som påverkar slemhinnan i mun, svalg och kan ge munömhet vid användning av tandprotes.


  Du kan också få Fluconazole B. Braun för att:

  • förhindra att en hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer.

  • förhindra att en svampinfektion i munnen eller svalget återkommer.

  • förhindra att du får infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar).


  Barn och ungdomar (0 till 17 år)

  Du kan få denna medicin av din läkare för behandling av följande typer av svampinfektioner:

  • oral torsk – infektion som påverkar slemhinnan i mun och svalg

  • infektioner orsakade av Candida och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna

  • hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker – en svampinfektion i hjärnan.


  Du kan också få Fluconazole B. Braun för att:

  • förhindra att du får infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

  • förhindra att en hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer.

  2. Vad du behöver veta innan du ges Fluconazole B. Braun

  Använd inte Fluconazole B. Braun om du

  • är allergisk mot flukonazol, andra läkemedel du har tagit för att behandla en svampinfektion eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas

  • om du tar astemizol eller terfenadin (antihistaminer för behandling av allergier)

  • om du tar cisaprid (mot magbesvär)

  • om du tar pimozid (används för behandling av psykiska besvär)

  • om du tar kinidin (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

  • om du tar erytromycin (antibiotikum för behandling av infektioner).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du ges Fluconazole B. Braun

  • om du har lever- eller njurproblem

  • om du har någon hjärtsjukdom, t.ex. oregelbunden hjärtrytm

  • om du har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet

  • om du utvecklar allvarliga hudreaktioner (klåda, rodnad av huden eller svårigheter att andas)

  • om du utvecklar tecken på binjurebarkinsufficiens (kronisk eller långvarig trötthet, muskelsvaghet, minskad aptit, viktminskning, buksmärta). Binjurebarkinsufficiens innebär att binjurarna inte producerar tillräckligt av vissa steroidhormoner såsom kortisol.

  Andra läkemedel och Fluconazole B. Braun

  Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Informera läkare omedelbart om du tar astemizol, terfenadin (ett antihistamin för behandling av allergi) eller cisaprid (används mot magbesvär) eller pimozid (används för behandling av psykiska besvär) eller kinidin (används för att behandla oregelbunden hjärtrytm) eller erytromycin (ett antibiotikum för behandling av infektioner) då dessa inte ska tas tillsammans med Fluconazole B. Braun (se avsnitt ”Använd inte Fluconazole B. Braun”).


  Det finns några mediciner som kan påverkas av eller påverka Fluconazole B. Braun.
  Berätta för din läkare om du tar någon av följande mediciner:


  • rifampicin, rifabutin eller azitromycin (antibiotika mot infektioner)

  • alfentanil, fentanyl (används som bedövningsmedel)

  • amiodaron (används för behandling av hjärtrytmrubbningar)

  • amitriptylin, nortriptylin (används för behandling mot depression)

  • amfotericin B, vorikonazol (mot svampinfektioner)

  • blodförtunnande läkemedel för att förhindra blodkroppar (t. ex. warfarin)

  • bensodiazepiner (t.ex. midazolam, triazolam) som används mot sömnlöshet eller ångest

  • karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi)

  • nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin, verapamil, hydroklortiazid (vätskedrivande läkemedel) eller losartan (mot högt blodtryck)

  • ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (används efter transplantationer)

  • cyklofosfamid, vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer

  • halofantrin (mot malaria)

  • statiner (t.ex. atorvastatin, simvastatin och fluvastatin) som används för att sänka kolesterolhalten i blodet

  • metadon (mot smärta)

  • celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID)

  • p-piller

  • prednison (steroid)

  • zidovudin (även kallat AZT) eller sakvinavir (används vid behandling av HIV)

  • läkemedel mot diabetes såsom klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid

  • teofyllin (mot astma)

  • A-vitamin (näringstillskott)

  • ivakaftor (används för att behandla cystisk fibros).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

  Du ska inte ta flukonazol om du är gravid om inte din läkare sagt till dig att göra det.

  Du kan fortsätta att amma efter att du tagit en enda dos flukonazol upp till 200 mg.

  Du ska inte amma om du tar upprepade doser av flukonazol.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid bilkörning och när du använder maskiner bör du tänka på att du kan drabbas av yrsel eller krampanfall under behandlingen.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Fluconazole B. Braun innehåller natrium

  Fluconazole B. Braun innehåller 3,54 mg natrium per ml.
  Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig diet.


  3. Hur du ges Fluconazole B. Braun

  Detta läkemedel kommer att ges till dig av läkare eller sjuksköterska som en långsam injektion (infusion) i en ven. Fluconazole B. Braun tillhandahålls som en lösning och kommer inte att spädas ytterligare. Det finns mer information för sjukvårdspersonal i avsnittet sist i bipacksedeln.


  Rekommenderad dos

  I tabellen nedan visas de rekommenderade doserna för olika infektioner. Rådfråga din läkare eller sjuksköterska om du är osäker på varför du får Fluconazole B. Braun.


  Vuxna

  Infektion

  Dos

  För att behandla hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker

  400 mg den första dagen, därefter 200 mg till 400 mg en gång dagligen under 6 till 8 veckor eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

  För att förhindra att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker kommer tillbaka

  200 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

  För att behandla koccidioidomykos

  200 mg till 400 mg en gång dagligen från 11 månader upp till 24 månader eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

  För att behandla invärtes svampinfektioner som orsakats av Candida

  800 mg den första dagen, därefter 400 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

  För att behandla svampinfektioner som påverkar slemhinnan i mun och svalg och kan ge munömhet vid användning av tandprotes

  200 mg till 400 mg den första dagen, därefter 100 mg till 200 mg tills läkaren säger att du kan sluta

  För att behandla svampinfektion i munnen (torsk) –dosen beror på exakt var infektionen sitter

  50 mg till 400 mg en gång dagligen under 7 till 30 dagar tills läkaren säger att du kan sluta

  För att förebygga svampinfektioner som påverkar slemhinnan i mun och svalg

  100 mg till 200 mg en gång dagligen eller 200 mg tre gånger per vecka så länge du löper risk att få en infektion

  För att förhindra att du får svampinfektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

  200 mg till 400 mg en gång dagligen så länge du löper risk att få en infektion


  Ungdomar mellan 12 och 17 år
  Använd dosen som läkaren ordinerar (enligt rekommendationerna för antingen vuxna eller barn).


  Barn upp till 11 år
  Den maximala dosen för barn är 400 mg dagligen.


  Dosen baseras på barnets vikt i kg.

  Infektion

  Daglig dos

  Oral torsk och halsinfektioner som orsakats av Candida – dos och behandlingslängd beror på hur svår infektionen är och var den sitter

  3 mg per kg kroppsvikt (6 mg per kg kroppsvikt kan ges den första dagen)

  Hjärnhinneinflammation som orsakats av kryptokocker eller invärtes svampinfektioner som orsakats av Candida

  6 mg till 12 mg per kg kroppsvikt

  För att förhindra att barnet får en svampinfektion orsakad av Candida (om barnet har försvagat immunsystem)

  3 mg till 12 mg per kg kroppsvikt


  Barn mellan 0 och 4 veckor


  Barn mellan 3 och 4 veckor:
  Samma dos som ovan men dosen ges varannan dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt varannan dag (med 48 timmars mellanrum).


  Barn yngre än 2 veckor:
  Samma dos som ovan men dosen ges var tredje dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt var tredje dag (med 72 timmars mellanrum).


  Äldre
  Den vanliga dosen för vuxna kan användas såvida du inte har njurproblem.


  Patienter med njurproblem


  Din läkare kan ändra dosen beroende på din njurfunktion.


  Om du ges för stor mängd av Fluconazole B. Braun

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtomen på en möjlig överdos kan vara att du börjar höra, se, känna och tänka saker som inte är på riktigt (hallucinationer och paranoida beteenden).

  Om en dos av Fluconazole B. Braun glömts

  Då du kommer att få detta läkemedel under noggrann medicinsk övervakning är det inte troligt att en dos missas. Prata med din läkare eller apotekspersonal om du tror att en dos har missats.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Några personer utvecklar allergiska reaktioner, även om det är sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer). Om du får något av följande symtom ska du genast kontakta din läkare.


  • plötslig pipande andning, svårigheter att andas eller trång känsla i bröstet

  • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

  • klåda över hela kroppen, hudrodnad eller kliande, röda fläckar

  • hudutslag

  • svåra hudreaktioner, t.ex. ett utslag med blåsbildning (detta kan påverka mun och tunga).


  Fluconazole B. Braun kan påverka din lever. Tecken på leverpåverkan inkluderar:

  • trötthet

  • minskad aptit

  • kräkningar

  • gulaktig hud eller gulaktiga ögonvitor (gulsot).


  Om något av detta inträffar, sluta ta Fluconazole B. Braun och kontakta din läkare omedelbart.


  Andra biverkningar:


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • huvudvärk

  • obehagskänsla i magen, diarré, illamående, kräkningar

  • förhöjda levervärden

  • hudutslag.


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • minskad mängd röda blodkroppar vilket kan leda till blek hud och orsaka svaghet och andfåddhet

  • minskad aptit

  • sömnsvårigheter, dåsighet

  • krampanfall, yrsel, snurrande känsla, myrkrypningar, stickningar eller domningar, smakförändringar

  • förstoppning, matsmältningsbesvär, gasspänningar, muntorrhet

  • muskelsmärta

  • leverskador och gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

  • strimmor i huden, blåsbildning (nässelutslag), klåda, svettningar

  • trötthet, allmän olustkänsla, feber.


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • minskat antal vita blodkroppar som hjälper till att försvara kroppen mot infektioner och minskat antal blodkroppar som hjälper till att stoppa blödningar

  • röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar, andra förändringar i blodkropparna

  • förändringar i blodets kemiska sammansättning (förhöjda blodkolesterol- och blodfettvärden)

  • skakningar

  • sänkt halt av kalium i blodet

  • onormalt elektrokardiogram (EKG), förändringar i puls eller hjärtrytm

  • leversvikt

  • allergiska reaktioner (ibland allvarliga), däribland utredda utslag med blåsbildning och flagande hud, svåra hudreaktioner och svullnad av läppar och ansikte

  • håravfall.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Fluconazole B. Braun ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25 °C.


  Får ej frysas.


  Detta läkemedel måste användas omedelbart efter öppnandet av förpackningen.


  Endast klara lösningar utan några synliga partiklar skall användas. Använd inte om flaskan är skadad.


  Flaskorna är enbart avsedda för engångsbruk. Kassera efter engångsbruk. Kassera överbliven lösning.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är flukonazol. Varje ml innehåller 2 mg flukonazol.

  • Övriga innehållsämnen är natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Fluconazole B. Braun är en klar, färglös lösning som innehåller de ovan nämnda ämnena i vatten.


  Flaskor av polyeten innehållande 50 ml, 100 ml eller 200 ml
  Förpackningsstorlekar: 10, 20 eller 50 flaskor


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  B. Braun Melsungen AG
  Carl-Braun-Strasse 1
  34212 Melsungen, Tyskland


  Postadress:
  34209 Melsungen, Tyskland


  Tel: +49-5661-71-0
  Fax: +49-5661-71-45 67


  Tillverkare:
  B. Braun Medical S.A.
  Carretera de Terrassa, 121
  08191 Rubí (Barcelona)
  Spanien


  Information lämnas av:


  B. Braun Medical AB
  Box 110
  182 12 Danderyd


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


  Österrike, Tyskland, Luxemburg

  Fluconazol B. Braun 2 mg/ml Infusionslösung

  Belgien

  Fluconazole B. Braun 2 mg/ml oplossing voor infusie

  Tjeckien

  Fluconazole B. Braun 2 mg/ml

  Danmark

  Fluconazol ”B. Braun”

  Finland

  Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infuusioneste, liuos

  Grekland

  Fluconazole B. Braun 2 mg/ml διάλυμα προς έγχυση

  Ungern

  Fluconazole B. Braun 2 mg/ml oldatos infúzió

  Irland, Storbritannien

  Fluconazole 2 mg/ml solution for infusion

  Italien

  Fluconazolo B. Braun 2 mg/ml soluzione per infusione

  Nederländerna

  Fluconazol B. Braun 2 mg/ml oplossing voor infusie

  Norge

  Fluconazol B. Braun infusjonsvæske, oppløsning

  Polen

  Fluconazole B. Braun 2 mg/ml, roztwór do infuzji

  Portugal

  Fluconazol B. Braun solução para perfusão

  Slovakien

  Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok

  Slovenien

  Flukonazol B. Braun 2 mg/ml raztopina za infudiranje

  Spanien

  Fluconazol B. Braun 2 mg/ml solución para perfusión EFG

  Sverige

  Fluconazole B. Braun  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-05-10


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Intravenös infusion ska administreras vid en hastighet som inte överstiger 10 ml/minut. Fluconazole B. Braun är formulerad i en 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning för infusion, vardera 200 mg (100 ml) flaska innehåller 15 mmol av vardera Na+ och Cl-. Eftersom Fluconazole B. Braun är tillgänglig i en utspädd lösning med natriumklorid, ska infusionshastigheten övervägas hos patienter med ett kontrollerat natrium- eller vätskeintag.


  Fluconazole B. Braun 2 mg/ml är kompatibel med följande lösningar:
  a) Glukos 200 mg/ml infusionsvätska, lösning (om tillgänglig)
  b) Ringer infusionsvätska, lösning
  c) Hartmanns lösning, Ringer-Laktat lösning (om tillgänglig)
  d) Kaliumklorid 20 mEq/l i glukoslösning 50 mg/ml (om tillgänglig)
  e) Natriumbikarbonat 84 mg/ml (8,4 %) infusionsvätska, lösning (om tillgänglig)
  g) Natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvätska, lösning
  h) Sterofundin ISO/Ringerfundin infusionsvätska, lösning (om tillgänglig)


  Flukonazol kan infunderas genom en befintlig infart med en av de ovan listade vätskorna. Även om inga specifika inkompatibiliteter har noterats, är blandning med andra läkemedel innan infusion inte att rekommendera.


  Lösningen för infusion är endast för engångsbruk.


  Hållbarhet efter första öppnande av förpackningen:

  Detta läkemedel måste användas omedelbart efter öppnandet av förpackningen.


  Hållbarhet efter spädning enligt anvisningar

  Kemisk och fysisk stabilitet vid blandning med lösningar listade ovan har visats för 72 timmar vid 25 ºC.


  Ur en mikrobiologisk synvinkel, ska den spädda lösningen användas omedelbart. Om lösningen ej används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstid och förvaringsförhållanden före användningen, vilket normalt inte ska överskrida 24 timmar vid 2 till 8 ºC, om inte spädningen har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


  Spädning ska ske under aseptiska förhållanden. Lösningen ska inspekteras visuellt för partiklar och missfärgningar före administrering. Lösningen ska endast användas om lösningen är klar och fri från partiklar.


  Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.


  Se produktresumén för fullständig information om detta läkemedel.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.