Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Fluconazol HEXAL Kapsel, hård 200mg Tryckförpackning, 28kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Flukonazol Varunummer: 014699 Apotekets varuid: 14972
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Fluconazol Hexal är och vad det används för

  Fluconazol Hexal tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.

  Fluconazol Hexal används för att behandla infektioner som orsakas av svamp, och kan också användas för att förebygga att man får en svampinfektion. Den vanligaste orsaken till svampinfektioner är en jästsvamp vid namn Candida.

  Vuxna

  Du kan få denna medicin av läkare för behandling av följande svampinfektioner:

  - Hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker - svampinfektion i hjärnan

  - Koccidioidomykoser - en lungsjukdom

  - Infektioner orsakade av Candida och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna.

  - Svampinfektion i munnen som påverkar slemhinnan i mun, svalg och kan ge inflammation i munslemhinnan vid användning av tandprotes

  - Svampinfektion i slida eller på penis (genital svampinfektion)

  - Hudinfektioner - t.ex. fotsvamp, ringorm, ljumsksvamp, nagelinfektion

  Du kan också få Fluconazol Hexal för att:

  - förebygga att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer.

  - förebygga att svampinfektion i munnen återkommer.

  - förebygga återkommande svampinfektion i slidan

  - förebygga infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

  Barn och ungdomar (0 till 17 år)

  Du kan få denna medicin av din läkare för att behandla dessa typer av svampinfektioner:

  - Svampinfektion i munnen – infektion som påverkar slemhinnan i mun och svalg

  - Infektioner orsakade av Candida och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna.

  - Hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker - svampinfektion i hjärnan

  Du kan också få Fluconazol Hexal för att:

  - förebygga infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

  - förebygga att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer

  Flukonazol som finns i Fluconazol Hexal kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Fluconazol Hexal

  50 mg, 100 mg, 150 mg och 200 mg hårda kapslar
  flukonazol
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Fluconazol Hexal är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Fluconazol Hexal
  3. Hur du använder Fluconazol Hexal
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Fluconazol Hexal ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Fluconazol Hexal är och vad det används för

  Fluconazol Hexal tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.


  Fluconazol Hexal används för att behandla infektioner som orsakas av svamp, och kan också användas för att förebygga att man får en svampinfektion. Den vanligaste orsaken till svampinfektioner är en jästsvamp vid namn Candida.


  Vuxna

  Du kan få denna medicin av läkare för behandling av följande svampinfektioner:

  - Hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker - svampinfektion i hjärnan

  - Koccidioidomykoser - en lungsjukdom

  - Infektioner orsakade av Candida och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna.

  - Svampinfektion i munnen som påverkar slemhinnan i mun, svalg och kan ge inflammation i munslemhinnan vid användning av tandprotes

  - Svampinfektion i slida eller på penis (genital svampinfektion)

  - Hudinfektioner - t.ex. fotsvamp, ringorm, ljumsksvamp, nagelinfektion


  Du kan också få Fluconazol Hexal för att:

  - förebygga att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer.

  - förebygga att svampinfektion i munnen återkommer.

  - förebygga återkommande svampinfektion i slidan

  - förebygga infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)


  Barn och ungdomar (0 till 17 år)

  Du kan få denna medicin av din läkare för att behandla dessa typer av svampinfektioner:

  - Svampinfektion i munnen – infektion som påverkar slemhinnan i mun och svalg

  - Infektioner orsakade av Candida och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna.

  - Hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker - svampinfektion i hjärnan

  Du kan också få Fluconazol Hexal för att:

  - förebygga infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

  - förebygga att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer

  Flukonazol som finns i Fluconazol Hexal kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Fluconazol Hexal

  Använd inte Fluconazol Hexal

  Fluconazol Hexal 50 mg, 100 mg, 150 mg:

  - är allergisk mot flukonazol, mot andra läkemedel du har tagit för att behandla en svampinfektion eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas.


  Fluconazol Hexal 200 mg:

  - är allergisk mot flukonazol, mot andra läkemedel du har tagit för att behandla en svampinfektion, mot nykockin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas.

  - tar astemizol eller terfenadin (antihistamin för behandling av allergier)

  - tar cisaprid (mot magbesvär)

  - tar pimozid (används för behandling av psykiska besvär)

  - tar kinidin (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

  - tar erytromycin (antibiotikum för behandling av infektioner).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar Fluconazol Hexal om du:

  - har lever- eller njurproblem

  - har någon hjärtsjukdom, t.ex. oregelbunden hjärtrytm

  - har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet

  - utvecklar allvarliga hudreaktioner (klåda, rodnad av huden eller svårigheter att andas).

  Andra läkemedel och Fluconazol Hexal

  Informera din läkare omedelbart om du tar astemizol, terfenadin (ett antihistamin för behandling av allergi) eller cisaprid (mot magbesvär) eller pimozid (används för behandling av psykiska besvär) eller kinidin (används för att behandla oregelbunden hjärtrytm) eller erytromycin (ett antibiotikum för behandling av infektioner) då dessa inte ska tas tillsammans med Fluconazol Hexal (se avsnitt ”Använd inte Fluconazol Hexal om du”).


  Det finns några mediciner som kan påverkas av eller påverka Fluconazol Hexal.

  Berätta för din läkare om du tar någon av följande mediciner:

  - rifampicin, rifabutin (antibiotika mot infektioner)

  - alfentanil, fentanyl (används som bedövningsmedel)

  - amitriptylin, nortriptylin (används för behandling av depression)

  - amfotericin B, vorikonazol (mot svampinfektion)

  - blodförtunnande läkemedel (t. ex. warfarin) för att förhindra blodproppar

  - bensodiazepiner (t. ex. midazolam, triazolam) som används mot sömnlöshet eller ångest

  - karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi)

  - nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin eller losartan (mot högt blodtryck)

  - ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (används efter transplantationer)

  - cyklosfosfamid, vinkaalkaloider (t. ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer

  - halofantrin (mot malaria)

  - statiner (atorvastatin, simvastatin och fluvastatin) som används för att sänka kolesterolhalten i blodet

  - metadon (mot smärta)

  - celecoxib, fluribiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID)

  - p-piller

  - prednison (steroid)

  - zidovudin (även kallat AZT) eller sakvinavir (används vid behandling av HIV)

  - läkemedel mot diabetes såsom klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid

  - teofyllin (mot astma)

  - A-vitamin (näringstillskott)


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Fluconazol Hexal med mat, dryck och alkohol

  Läkemedlet kan tas oberoende av måltid.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

  Du bör inte ta Fluconazol Hexal om du är gravid eller ammar om inte din läkare sagt till dig att göra det.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid bilkörning och när du använder maskiner bör du tänka på att du kan drabbas av yrsel eller krampanfall under behandlingen.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Fluconazol Hexal innehåller laktos

  Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du börjar använda denna medicin.

  Ytterligare information gällande Fluconazol Hexal 200 mg:

  Detta läkemedel innehåller det röda färgämnet nykockin (E124). Kan ge allergiska reaktioner.


  3. Hur du använder Fluconazol Hexal

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Svälj kapseln hel med ett glas vatten. Du bör ta kapslarna vid samma tidpunkt varje dag.

  I tabellen nedan visas de vanliga doserna för olika infektioner:

  Vuxna


  Infektion

  Dos

  För att behandla hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker

  400 mg den första dagen, därefter 200 mg till 400 mg en gång dagligen under 6 till 8 veckor eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

  För att förebygga hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker

  200 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

  För att behandla koccidioidomykos

  200 mg till 400 mg en gång dagligen från 11 månader upp till 24 månader eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

  För att behandla invärtes svampinfektioner som orsakats av Candida

  800 mg den första dagen, därefter 400 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

  Svampinfektion i munnen som påverkar slemhinnan i mun, svalg och kan ge inflammation i munslemhinnan vid användning av tandprotes

  200 mg till 400 mg den första dagen, därefter 100 mg till 200 mg tills läkaren säger att du kan sluta

  För att behandla svampinfektion i munnen – dosen beror på var infektionen sitter

  50 mg till 400 mg en gång dagligen under 7 till 30 dagar tills läkaren säger att du kan sluta

  För att förebygga svampinfektioner som påverkar slemhinnan i mun och svalg

  100 mg till 200 mg en gång dagligen eller 200 mg tre gånger per vecka så länge du löper risk att få en infektion

  För att behandla genital svampinfektion

  150 mg som engångsdos

  För att förebygga återkommande svampinfektion i slidan

  150 mg var tredje dag i totalt 3 doser (dag 1, 4 och 7) och sedan en gång per vecka i 6 månder så länge du löper risk att få en infektion

  För att behandla svampinfektioner på hud och naglar

  Beroende på ställe för infektionen 50 mg en gång dagligen, 150 mg en gång per vecka, 300 till 400 mg en gång i veckan i 1 till 4 veckor (upp till 6 veckor vid fotsvamp, vid behandling av nagelinfektion tills den infekterade nageln har ersatts)

  För att förebygga infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

  200 mg till 400 mg en gång dagligen så länge du löper risk att få en infektion


  Äldre

  Den vanliga dosen för vuxna kan användas såvida du inte har njurproblem.


  Patienter med njurproblem

  Din läkare kan ändra dosen beroende på din njurfunktion.

  Användning för barn och ungdomar

  Ungdomar mellan 12 och 17 år

  Använd dosen som läkaren ordinerar (enligt rekommendationerna för antingen vuxna eller barn).


  Barn upp till 11 år

  Den maximala dosen för barn är 400 mg dagligen.

  Dosen baseras på barnets vikt i kg.


  Infektion

  Daglig dos

  Svampinfektioner i munnen och halsinfektioner som orsakats av Candida – dos och behandlingslängd beror på hur svår infektionen är och var den sitter

  3 mg per kg kroppsvikt (6 mg per kg kroppsvikt kan ges den första dagen)

  Hjärnhinneinflammation som orsakats av kryptokocker eller invärtes svampinfektioner som orsakats av Candida

  6 mg till 12 mg per kg kroppsvikt

  För att förebygga att barnet får infektioner orsakade av Candida (om barnet har försvagat immunförsvar)

  3 mg till 12 mg per kg kroppsvikt


  Barn mellan 0 och 4 veckor


  Barn mellan 3 och 4 veckor:

  Samma dos som ovan ges varannan dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt varannan dag (48 timmar).

  Barn yngre än 2 veckor:

  Samma dos som ovan ges var tredje dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt var tredje dag (72 timmar).


  Läkaren kan ordinera andra doser än de som anges här. Använd alltid Fluconazol Hexal enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Om du använt för stor mängd av Fluconazol Hexal

  Du kan må dåligt om du tar för många kapslar på en gång.

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Symtomen på en möjlig överdos kan vara att du börja höra, se, känna och tänka saker som inte är på riktigt (hallucinationer och paranoida beteenden). Behandling av symtomen och magsköljning kan behövas vid överdosering..

  Om du har glömt att använda Fluconazol Hexal

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen. Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är dags för nästa dos ska du inte ta den glömda dosen.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Några personer utvecklar allergiska reaktioner, även om det är sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner. Om du får några av följande symtom ska du genast kontaktaläkare.

  - plötslig pipande andning, svårigheter att andas eller en trång känsla i bröstet

  - svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

  - klåda över hela kroppen, hudrodnad eller kliande, röda fläckar

  - hudutslag

  - svåra hudreaktioner, t.ex. ett utslag med blåsbildning (detta kan påverka mun och tunga).


  Fluconazol Hexal kan påverka din lever. Tecken på leverpråverkan inkluderar:

  - trötthet

  - minskad aptit

  - kräkningar

  - gulaktig hud eller gulaktiga ögonvitor (gulsot).


  Om något av detta inträffar, sluta ta Fluconazol Hexal och kontakta din läkare omedelbart.


  Andra biverkningar

  Vanliga biverkningar som drabbar mellan 1 till 10 användare av 100:

  - huvudvärk

  - obehagskänsla i magen, diarré, illamående, kräkningar

  - förhöjda levervärden

  - hudutslag


  Mindre vanliga biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 1 000:

  - minskad mängd röda blodkroppar vilket kan leda till blek hud och orsaka svaghet och andfåddhet

  - minskad aptit

  - sömnsvårigheter, dåsighet

  - krampanfall, yrsel, snurrande känsla, myrkrypningar, stickningar eller domningar, smakförändringar

  - förstoppning, matsmältningsbesvär, gasspänningar, muntorrhet

  - muskelsmärta

  - leverskador och gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

  - strimmor i huden, blåsbildning (nässelutslag), klåda, svettningar

  - trötthet, allmän olustkänsla, feber


  Sällsynta biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 10 000:

  - minskat antal vita blodkroppar som hjälper till att försvara kroppen mot infektioner och minskat antal blodkroppar som hjälper till att stoppa blödningar

  - röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar eller andra förändringar i blodet

  - förhöjda blodkolesterol- och blodfettvärden

  - sänkt halt av kalium i blodet

  - skakningar

  - onormalt EKG, förändringar i puls eller hjärtrytm

  - leversvikt

  - allergiska reaktioner (ibland allvarliga), däribland utbredda utslag med blåsbildning och flagande hud, svåra hudreaktioner och svullnad av läppar eller ansikte

  - håravfall


  Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  5. Hur Fluconazol Hexal ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på blisterkartan efter EXP.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Förvaras vid högst 30°C.

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är flukonazol

  En hård kapsel innehåller 50, 100, 150 eller 200 mg flukonazol.

  • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, gelatin, majsstärkelse, magnesiumstearat, natriumlaurylsulfat, kolloid vattenfri kiseldioxid, titandioxid (E171).


  Dessutom för Fluconaxol Hexal 50, 100, 200 mg:

  Indigokarmin (E132)


  Dessutom för Fluconazol Hexal 200 mg:

  Nykockin (E124)


  Tryckfärg: shellak, svart järnoxid (E172), propylenglykol

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Fluconazol Hexal 50 mg: ljusblå och vita hårda kapslar.

  Kapslarna är förpackade i blisterkartor av PVC/aluminiumfolie i en kartong.

  Förpackningarna innehåller 3, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98, 98x1 och 100 hårda kapslar.


  Fluconazol Hexal 100 mg: blå och vita hårda kapslar.

  Kapslarna är förpackade i blisterkartor av PVC/aluminiumfolie i en kartong.

  Förpackningarna innehåller 7, 10, 20, 28, 50 och 100 hårda kapslar.


  Fluconazol Hexal 150 mg: vita hårda kapslar.

  Kapslarna är förpackade i blisterkartor av PVC/aluminiumfolie i en kartong.

  Förpackningarna innehåller 1, 2, 4 och 6 hårda kapslar.


  Fluconazol Hexal 200 mg: vinröda och vita hårda kapslar.

  Kapslarna är förpackade i blisterkartor av PVC/aluminiumfolie i en kartong.

  Förpackningarna innehåller 7, 10, 20, 28, 50 och 100 hårda kapslar.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


  Tillverkare

  Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2012-08-16


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.