Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Fenylbutazon vet. Oralt pulver i dospåse 1g Dospåse, 100st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Fenylbutazon Varunummer: 114264 Apotekets varuid: 22138
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Fenylbutazon vet. är ett medel som motverkar inflammation och används för behandling av reumatiska och liknande smärtsamma tillstånd i muskulatur, leder och skelett hos häst samt vid svullnads- och inflammationstillstånd hos häst efter operation.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Dechra Veterinary Products A/S

  Mekuvej 9

  DK-7171 Uldum

  Danmark


  Innehavaren av tillverkningstillstånd som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats:

  Dales Pharmaceuticals

  Snaygill Industrial Estate

  Keighley Road

  Skipton

  North Yorkshire

  BD23 2RW

  Storbritannien

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Fenylbutazon vet, 1 g oralt pulver i dospåse till häst. Fenylbutazon

  3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Den aktiva substansen är Fenylbutazon 1 g.

  Övriga innehållsämnena är akacia, gelatin, icke-kolloidal, vattenfri kiseldioxid.

  Gräddvitt pulver.

  Ny sammansättning: Marknadsföringstillstånd för produkten har ändrats till att avse en ny formulering. Produkten är nu en mikroinkapslad granul som formulerats för att maskera den bittra smaken av fenylbutazon. Eftersom fyllnadsmedlet av glukos inte längre krävs, har dospåsens storlek från 5 g till en 1,5 g dospåse.

  4. INDIKATION

  Fenylbutazon vet. är ett medel som motverkar inflammation och används för behandling av reumatiska och liknande smärtsamma tillstånd i muskulatur, leder och skelett hos häst samt vid svullnads- och inflammationstillstånd hos häst efter operation.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Fenylbutazon vet. skall inte användas vid hjärt-, lever- eller njursjukdomar samt vid sjukdomar i blodsystemet.
  Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.
  Avbryt behandlingen ifall djuret utvecklar överkänslighet för produkten.

  6. BIVERKNINGAR

  Irritation i magtarmkanalen, nedsatt aptit och vätskeansamling. Om hästen visar dessa eller andra symtom avbryt behandlingen och kontakta din veterinär.
  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Häst.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

  Den första dagen ges 1 dospåse per 100 kg kroppsvikt och därefter ½ dospåse per 100 kg kroppsvikt dagligen under 1-2 veckor uppdelat på 2-3 dagliga doser.


  Pulvret blandas med kraftfoder eller melass och ges uppdelat på 2-3 dagliga doser. Vid behov kan behandlingen fortsättas under flera veckor.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Utfodring med hö samtidigt med behandling kan fördröja upptaget genom att fenylbutazon binds till fiberkomponenterna i hö och frigörs först i blindtarmen och upptas i grovtarmen.

  10. KARENSTID

  Läkemedlet får endast användas till hästar som förklarats inte vara avsedda för livsmedelsproduktion, i enlighet med 2 kap 7 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning, D9.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Förvaras vid högst 25°C.
  Förvaras på en torr plats.

  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

  Fenylbutazon vet. skall användas före utgångsdatum som finns på förpackningen.

  12. SÄRSKILDA VARNINGAR

  Vid användning av Fenylbutazon vet. till föl och hästar av ponnyras tillrådes försiktighet.

  Biverkningar tycks uppträda oftare hos dessa än hos andra hästraser, troligtvis beroende på en sämre upptagningsförmåga i tarmen som kan medföra irritation i mag-tarmkanal.

  Skall ej användas under senare delen av dräktighet och ej under digivning.

  Tala om för veterinären om hästen använder andra läkemedel.

  Tvätta händarna efter administrering.

  Undvik att få produkten i ögonen, näsan eller munnen.

  Produkten skall hanteras med varsamhet för att minska risken för oavsiktlig förtäring, hudkontakt eller damminandning.

  Om ämnet oavsiktligt kommer i kontakt med huden och ögonen, skall platsen tvättas omedelbart med vatten.

  Vid oavsiktlig förtäring måste du omedelbart söka läkare och visa upp den bipacksedel som medföljde förpackningen.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.
  Tomma läkemedelsförpackningar källsorteras enligt lokala bestämmelser.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  Datum för senaste revidering av bipacksedeln: 2014-02-21

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  Dechra Veterinary Products AB

  Stora Wäsby Orangeriet 3

  194 37 Upplands Väsby

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.