Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Duraphat® Dentalsuspension 22,6mg/ml Tub, 10ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Natriumfluorid Varunummer: 416859 Apotekets varuid: 6873
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD DURAPHAT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Duraphat, som innehåller den aktiva substansen fluorid, är ett läkemedel mot karies (hål) i tänderna.

  Duraphat används för att förebygga karies i tänderna.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Duraphat

  22,6 mg/ml dentalsuspension
  fluorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till tandläkare eller läkare.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta tandläkare eller läkare.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD DURAPHAT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER DURAPHAT
  3. HUR DU ANVÄNDER DURAPHAT
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR DURAPHAT SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD DURAPHAT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Duraphat, som innehåller den aktiva substansen fluorid, är ett läkemedel mot karies (hål) i tänderna.

  Duraphat används för att förebygga karies i tänderna.

  2. INNAN DU ANVÄNDER DURAPHAT

  Använd inte Duraphat

  • om du är allergisk (överkänslig) mot fluorid eller mot något av övriga innehållsämnen i Duraphat (se avsnitt 6)

  • om du har sår i munnen eller inflammation i tandköttet

  • om du har inflammation i munnen (stomatit).

  Var särskilt försiktig med Duraphat

  Applicering av Duraphat till hela tanduppsättningen bör inte ske på tom mage.

  Tuber: Läkemedelsförpackningens material innehåller latex. Kan ge allvarliga allergiska reaktioner.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för tandläkare eller läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Använd inte högdoserade fluoridpreparat såsom geler samma dag som Duraphat appliceras. Användning av fluoridtabletter bör avbrytas under några dagar efter applicering av Duraphat.

  Användning av Duraphat med mat och dryck

  • Se till att du/ditt barn har ätit innan Duraphat appliceras, särskilt om preparatet appliceras på hela tanduppsättningen.

  • Under de fyra timmarna närmast efter appliceringen av Duraphat bör du inte inta fast föda.

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller tandläkare innan du tar något läkemedel.

  På grund av otillräcklig information rekommenderas inte användning av Duraphat under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Duraphat har ingen känd effekt på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.


  3. HUR DU ANVÄNDER DURAPHAT

  Din tandläkare applicerar Duraphat på dina tänder. Dosen anpassas till din typ av tänder (t.ex. mjölktänder eller permanenta tänder) och orsaken till behandlingen.


  Rekommenderade enkeldoser

  • mjölktänder: högst 0,3 ml

  • då patienten har både mjölktänder och permanenta tänder: högst 0,4 ml

  • permanenta tänder: högst 1,0 ml.

  För att förebygga karies upprepas appliceringen i vanliga fall var sjätte månad, men vid behov kan applicering ske oftare (var tredje månad).


  Inom fyra timmar efter behandlingen bör du inte borsta tänderna eller äta mat.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta tandläkare eller läkare.

  Om du har använt för stor mängd av Duraphat

  Det är mycket osannolikt att du skulle få en för stor dos av Duraphat, eftersom tandläkaren applicerar preparatet.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Duraphat orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta omedelbart tandläkare eller läkare och avlägsna suspensionen genom att borsta tänderna och skölja om du får något av följande symtom (angioödem) efter behandling med Duraphat:

  • svullnad av ansikte, tunga, mun eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.


  Följande biverkningar har rapporterats.


  Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter):

  • svullnad i munnen

  • inflammation i munslemhinnan

  • inflammation och sår i tandköttet

  • illamående, kväljningar

  • hudirritation, angioödem med symtom såsom svullnad av ansikte, läppar, tunga, mun eller svalg, ibland med andnings- eller sväljningssvårigheter

  • astmaanfall.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR DURAPHAT SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Förvaras vid högst 25 °C.
  Används före utgångsdatum som anges på tuben och ytterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Tandläkaren kontrollerar att produkten inte har passerat detta datum. Tubens innehåll ska användas inom tre månader efter att den öppnats.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är fluorid. En ml suspension innehåller natriumfluorid motsvarande 22,6 mg fluorid.

  • Övriga innehållsämnen är etanol 96 %, vitt vax (E901), shellack (E904), kolofonium, mastix, sackarinnatrium (E954), hallonessence.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Duraphat dentalsuspension är en brun/gul ogenomskinlig suspension.


  Förpackningsstorlekar
  1 x 10 ml i tuber
  5 x 1,6 ml i ampuller


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Colgate-Palmolive A/S, Parallelvej 16, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark


  Tillverkare
  Pharbil Waltrop GmbH, Im Wirringen 25, D-45731 Waltrop, Tyskland


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2014-10-16

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.