Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

CYSTADANE Oralt pulver 1g/g Plastburk, 180g pulver

Snabbfakta
Verksamt ämne: Betain Varunummer: 108697 Apotekets varuid: 14673
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD CYSTADANE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Metionin finns i vanligt matprotein (tex kött, fisk, mjölk, ost, ägg). Det omvandlas till homocystein som sedan normalt sett omvandlas till cystein under matsmältningen. Homocystinuri är en sjukdom som orsakas av ansamlingen av homocystein som inte omvandlas till cystein och som kännetecknas av proppbildning i venerna, benskörhet, onormala förändringar i skelettet samt kristallinlagringar i ögats lins. Användandet av Cystadane tillsammans med andra behandlingar såsom vitamin B6, vitamin B12, folat och specialkost syftar till att minska de förhöjda nivåerna av homocystein i din kropp.

  Du ska ta Cystadane oralt (via munnen).

  För att mäta upp dosen:

  Blanda den uppmätta pulverdosen med vatten, juice, mjölk, mjölkersättning eller mat tills allting är helt upplöst och intag direkt efter blandning.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Cystadane

  1 g oralt pulver
  Betain vattenfritt

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD CYSTADANE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR CYSTADANE
  3. HUR DU TAR CYSTADANE
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR CYSTADANE SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD CYSTADANE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Cystadane innehåller betain vattenfritt som är avsett för att vara en tilläggsbehandling av homocystinuri, en ärftlig (genetisk) sjukdom där aminosyran metionin inte kan brytas ned helt av kroppen.

  Metionin finns i vanligt matprotein (tex kött, fisk, mjölk, ost, ägg). Det omvandlas till homocystein som sedan normalt sett omvandlas till cystein under matsmältningen. Homocystinuri är en sjukdom som orsakas av ansamlingen av homocystein som inte omvandlas till cystein och som kännetecknas av proppbildning i venerna, benskörhet, onormala förändringar i skelettet samt kristallinlagringar i ögats lins. Användandet av Cystadane tillsammans med andra behandlingar såsom vitamin B6, vitamin B12, folat och specialkost syftar till att minska de förhöjda nivåerna av homocystein i din kropp.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR CYSTADANE

  Ta inte Cystadane

  Om du är allergisk mot betain vattenfritt.

  Varningar och försiktighet

  Om du känner av biverkningar som huvudvärk, kräkningar eller synförändringar, och du är av homocystinuriundertypen som kallas CBS (cystationin-beta-syntasbrist) ska du kontakta din läkare omedelbart, det kan vara tecken på svullnad i hjärnan (cerebralt ödem). I sådana fall kommer din läkare att övervaka metioninnivån i din kropp och eventuellt se över din kost. Du kan komma att behöva avbryta din behandling med Cystadane.

  Om du behandlas med Cystadane och med andra blandningar av aminosyror och om du behöver ta andra mediciner samtidigt, låt det gå 30 minuter mellan intagen (se ”intag av andra läkemedel”).

  Intag av andra läkemedel

  Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Om du tar aminosyreblandningar eller mediciner såsom vigabatrin eller GABA-analoger (läkemedel som används för att behandla epilepsi) ska du tala om detta för din läkare eftersom dessa kan påverka din behandling med Cystadane.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att avgöra om du kan använda detta läkemedel under graviditet och ammning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Cystadane har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  3. HUR DU TAR CYSTADANE

  Användning av det här läkemedlet kommer att ske under överinseende av en läkare med erfarenhet av att behandla patienter med homocystinuri.

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos för vuxna är 6 g per dag uppdelat på 2 doser á 3 g per dag.


  Användning för barn och ungdomar

  För barn under 10 år är den dagliga dosen 100 mg/kg/dag, uppdelat på 2 doser.

  För barn över 10 år är den dagliga dosen 6 g per dag uppdelat på 2 doser á 3 g per dag.


  Du kommer därför att behöva regelbunden blodprovstagning för att bestämma den korrekta dagliga dosen.

  Du ska ta Cystadane oralt (via munnen).

  För att mäta upp dosen:

  • skaka burken lätt innan du öppnar den

  • använd rätt doseringssked:

   • den lilla gröna skeden mäter upp 100 mg av betain vattenfritt pulver;

   • den medelstora blåa skeden mäter upp 150 mg av betain vattenfritt pulver;

   • den stora rosa skeden mäter upp 1 g av betain vattenfritt pulver.

  • ta en rågad sked med pulver från burken

  • dra med baksidan av en kniv över skeden

  • pulvret som är kvar i skeden är en full sked

  • ta rätt antal skedar med pulver från burken


  Blanda den uppmätta pulverdosen med vatten, juice, mjölk, mjölkersättning eller mat tills allting är helt upplöst och intag direkt efter blandning.

  Om du har tagit för stor mängd av Cystadane

  Om du av misstag tar för mycket Cystadane, kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal.

  Om du har glömt att ta Cystadane

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömda doser. Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer på det och fortsätt med nästa dos som planerat.

  Om du slutar att ta Cystadane

  Avbryt inte behandlingen utan att rådfråga läkare. Kontakta läkare eller apotekspersonal innan du avbryter behandlingen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Den vanligaste biverkningen vid intag av Cystadane, vilket förekommer hos fler än 1 av 10 användare (frekvensen är mycket vanlig) är förhöjda nivåer av metionin i blodet.

  Metioninnivån kan vara relaterad till svullnad i hjärnan (cerebralt ödem), vilket förekommer hos färre än 1 av 100 användare (frekvensen är mindre vanlig). Om du har morgonhuvudvärk med kräkningar och/eller synförändringar, ska du omedelbart kontakta din läkare (de kan vara tecken på svullnad i hjärnan).


  Störningar i magtarmkanalen som diarré, illamående, kräkningar, magbesvär, inflammation i tungan och tandsjukdomar är mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare).

  Andra mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare) kan omfatta minskad aptit (anorexi), upprördhet, depression, irritabilitet, personlighetsstörning, sömnstörning, håravfall, nässelfeber, avvikande kroppslukt, bristande kontroll över urinpassagen (urininkontinens).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR CYSTADANE SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25 °C.

  Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

  Efter det att burken öppnats ska produkten användas inom 3 månader.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är betain vattenfritt. 1 g oralt pulver innehåller 1 g betain vattenfritt.

  • Det finns inga övriga innehållsämnen

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Cystadane är ett vitt kristalliskt fritt finfördelat pulver. Det finns tillgängligt i flaskor med barnskyddande förslutningar. Varje burk innehåller 180 g av betain vattenfritt pulver. Tre doseringsskedar medföljer i kartongen för att göra det lättare för dig att mäta upp den dos som din läkare har förskrivit. Tre doseringsskedar (rosa, blå, grön) mäter upp 1 g, 150 mg och 100 mg betain vattenfritt.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Orphan Europe SARL

  Immeuble, Le Wilson”

  70, avenue du Général de Gaulle

  F - 92800 Puteaux

  Frankrike


  Tillverkare

  Orphan Europe SARL

  Immeuble ”Le Wilson”

  70, avenue du Général de Gaulle

  F-92800 Puteaux

  Frankrike


  eller


  Orphan Europe SARL

  Parc d’Activités des Peupliers

  39, rue des Peupliers, Bâtiment K

  F-92000 Nanterre

  Frankrike


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  Belgique/België/Belgien

  Orphan Europe Benelux

  Koning Albert I Iaan 48 bus 3

  BE-1780 Wemmel (Brussels)

  Tél/Tel: +32 2 46101 36


  Lietuva

  Orphan Europe AB

  Isafjordsgatan 30C, plan 3

  S-164 40 Kista

  Švedija

  Tel: + 46 8 545 80 230


  България

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Eberhard-Finckh-Straße 55

  D-89075 Ulm

  Германия

  Tel: +49 731 140 554 0

  Luxembourg/Luxemburg

  Orphan Europe Benelux

  Koning Albert I laan 48 bus 3

  BE-1780 Wemmel(Brussels)

  Belgique/Belgien

  Tél/Tel: +32 2 46101 36


  Česká republika

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Eberhard-Finckh-Straße 55

  D-89075 Ulm

  Německo

  Tel: +49 731 140 554 0


  Magyarország

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Eberhard-Finckh-Straße 55

  D-89075 Ulm

  Németország

  Tel: +49 731 140 554 0


  Danmark

  Orphan Europe AB

  Isafjordsgatan 30C, plan 3

  S-164 40 Kista

  Sverige

  Tlf : +46 8 545 80 230

  Malta

  Orphan Europe SARL

  Immeuble “Le Wilson”

  70, avenue du Général de Gaulle

  F-92800 Puteaux

  Franza

  Tel: +33 1 47 73 64 58


  Deutschland

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Eberhard-Finckh-Straße 55

  D-89075 Ulm

  Tel: +49 731 140 554 0

  Nederland

  Orphan Europe Benelux

  Koning Albert I Iaan 48 bus 3

  BE-1780 Wemmel (Brussels)

  België

  Tel: +32 2 46101 36


  Eesti

  Orphan Europe AB

  Isafjordsgatan 30C, plan 3

  S-164 40 Kista

  Rootsi

  Tel: + 46 8 545 80 230

  Norge

  Orphan Europe AB

  Isafjordsgatan 30C, plan 3

  S-164 40 Kista

  Sverige

  Tlf : +46 8 545 80 230


  Ελλάδα

  Orphan Europe SARL

  Immeuble “Le Wilson”

  70, avenue du Général de Gaulle

  F-92800 Puteaux

  Γαλλία

  Τηλ: +33 1 47 73 64 58


  Österreich

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Eberhard-Finckh-Straße 55

  D-89075 Ulm

  Deutschland

  Tel: +49 731 140 554 0  España

  Orphan Europe, S.L.

  C/ Isla de la Palma, 37, 2a planta

  E-28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid

  Tel: + 34 91 659 28 90


  Polska

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Eberhard-Finckh-Straße 55

  D-89075 Ulm

  Niemcy

  Tel: +49 731 140 554 0


  France

  Orphan Europe SARL

  Immeuble “Le Wilson”

  70, avenue du Général de Gaulle

  F-92800 Puteaux

  Tél: +33 (0)1 47 73 64 58


  Portugal

  Orphan Europe, S.L.

  C/ Isla de la Palma, 37, 2ª planta

  E-28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid

  Espanha

  Tel: + 34 91 659 28 90


  Hrvatska

  Orphan Europe SARL

  Immeuble “Le Wilson”

  70, avenue du Général de Gaulle

  F-92800 Puteaux

  Francuska

  Tél: +33 (0)1 47 73 64 58


  România

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Eberhard-Finckh-Straße 55

  D-89075 Ulm

  Germania

  Tel: +49 731 140 554 0


  Ireland

  Orphan Europe (UK) Ltd.

  Isis House, 43 Station Road

  Henley-on-Thames

  Oxfordshire RG9 1AT – UK

  United Kingdom

  Tel : +44 1491 414333


  Slovenija

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Eberhard-Finckh-Straße 55

  D-89075 Ulm

  Nemčija

  Tel: +49 731 140 554 0


  Ísland

  Orphan Europe AB

  Isafjordsgatan 30C, plan 3

  S-164 40 Kista

  Svíþjóð

  Simi:+46 8 545 80 230  Slovenská republika

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Eberhard-Finckh-Straße 55

  D-89075 Ulm

  Nemecko

  Tel: +49 731 140 554 0

  Italia

  Orphan Europe (Italy) Srl

  Via Marostica, 1

  I-20146 Milano

  Tel: +39 02 487 87 173  Suomi/Finland

  Orphan Europe AB

  Isafjordsgatan 30C, plan 3

  S-164 40 Kista

  Sverige

  Puh/Tel : +46 8 545 80 230


  Κύπρος

  Orphan Europe SARL

  Immeuble “Le Wilson”

  70, avenue du Général de Gaulle

  F – 92800 Puteaux

  Γαλλία

  Τηλ : +33 1 47 73 64 58


  Sverige

  Orphan Europe AB

  Isafjordsgatan 30C, plan 3

  S-164 40 Kista

  Tel : +46 8 545 80 230


  Latvija

  Orphan Europe AB

  Isafjordsgatan 30C, plan 3

  S-164 40 Kista

  Zviedrija

  Tel: + 46 8 545 80 230


  United Kingdom

  Orphan Europe (UK) Ltd.

  Isis House, 43 Station road

  Henley-on-Thames

  Oxfordshire RG9 1AT – UK

  Tel: +44 (0)1491 414333  Denna bipacksedel godkändes senast den

  19 november 2015

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/. liksom länkar till andra hemsidor rörande sällsynta sjukdomar och orphan drugs.

  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/. liksom länkar till andra hemsidor rörande sällsynta sjukdomar och orphan drugs.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.