Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Cortavance Kutan spray, lösning 0,584mg/ml Flaska, 76ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Hydrokortisonaceponat Varunummer: 087969 Apotekets varuid: 15734
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  För symptomatisk behandling av inflammatoriska och kliande dermatoser hos hund.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:


  VIRBAC S.A.
  1ère avenue 2065 m L.I.D
  06516 Carros
  Frankrike

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  CORTAVANCE 0,584 mg/ml kutan spray, lösning. För hund

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Hydrokortisonaceponat

  0,584 mg/ml


  Innehåller inga konserveringsmedel.

  4. INDIKATIONER

  För symptomatisk behandling av inflammatoriska och kliande dermatoser hos hund.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte användas på sår.

  6. BIVERKNINGAR

  Övergående lokala reaktioner på applikationsstället (erytem och/eller klåda) kan förekomma i mycket sällsynta fall (färre än 1 på 10000 djur).


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Kutan användning.
  Före användning, skruva pumpen på flaskan.
  Spraya hudytan som skall behandlas från ett avstånd på cirka 10 cm.
  Rekommenderad dos är 1,52 μg hydrokortisonaceponat per cm2 hud per dag. Denna dos erhålls genom två pumpslag över en hudyta motsvarande en kvadrat på 10 cm x 10 cm. Upprepa behandlingen dagligen under 7 dagar i följd. Undvik att spraya i ögonen på djuret. Detta veterinärmedicinska läkemedel är en spray och ska inte masseras in i huden.


  Om längre behandling krävs, skall ansvarig veterinär göra en nytta/risk-bedömning av användning av Cortavance.


  Om ingen förbättring skett inom 7 dagar, skall behandlingen omvärderas av veterinären.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Behandla i välventilerat utrymme.
  Brandfarligt.
  Behandla ej i närheten av eld eller öppen låga. Rök inte under användningen.

  10. KARENSTID

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Inga särskilda förvaringsanvisningar.
  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.
  Hållbarhet för öppnad förpackning: 6 månader.

  12. SÄRSKILDA VARNINGAR

  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

  Vid samtidig mikrobiell sjukdom eller parasitangrepp, bör hunden få adekvat behandling mot detta tillstånd.
  På grund av brist av specifik information bör användning på hundar med Cushings sjukdom ske efter nytta/risk-bedömning.
  Eftersom glukokortikosteroider kan hämma tillväxten, skall användning på unga hundar (under 7 månader gamla) ske efter nytta/risk-bedömning och under förutsättning att hunden kontrolleras regelbundet hos veterinär.
  Vid behandling av tolv hundar med atopisk dermatit genom lokal applicering på huden med rekommenderad behandlingsdos under 28–70 dagar i följd, kunde ingen märkbar effekt på de systemiska kortisolnivåerna påvisas.


  Hela den behandlade kroppsytan skall inte överstiga en yta motsvarande t.ex. behandling av två sidor från ryggraden till bröstkörtlarna inklusive axlar och lår. I annat fall skall användning endast ske efter nytta/risk-bedömning och under förutsättning att hunden kontrolleras regelbundet hos veterinär.


  Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställs under dräktighet och laktation. Den systemiska absorptionen av hydrokortisonaceponat är obetydlig. Därför är det osannolikt att teratogena, foetotoxiska eller maternotoxiska effekter uppstår vid rekommenderad dos till hund. Behandling av dräktiga eller digivande djur skall endast ske i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/risk-bedömning.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

  Vid spill på bar hud, tvätta noggrant med vatten. Tvätta händerna efter användning.
  Undvik kontakt med ögonen. Vid stänk i ögonen, skölj med rikligt med vatten. Om ögonirritation uppstår, sök läkarvård. Vid oavsiktlig förtäring, sök omedelbar läkarvård och visa bipacksedeln eller läkemedelsförpackningen för läkaren.


  Interaktionsstudier saknas och därför rekommenderas att inte samtidigt använda andra topikala preparat på samma hudområde.


  Lösningsmedlet i den här produkten kan fläcka vissa material, däribland målade, fernissade eller på liknande sätt behandlade ytor eller inredning i hemmet. Låt medlet torka in i huden innan djuret tillåts komma i kontakt med sådana material.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  16/08/2013

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Efter lokal administrering ackumuleras och metaboliseras hydrokortisonaceponat i huden (i enlighet med studier på fördelning av radioaktivitet och farmakokinetiska data). Detta leder till att minimala mängder når blodomloppet. På så sätt höjs kvoten mellan önskad lokal anti-inflammatorisk effekt i huden och oönskade systemiska effekter.


  Administrering av hydrokortisonaceponat på skadad hud leder till en snabb minskning av hudrodnad, irritation och klåda, medan generella effekter minimeras.


  Efter topikal applicering av den föreskrivna dosen, men under 2 gånger den rekommenderade behandlingstiden och en kroppsyta motsvarande två sidor, från ryggraden till bröstkörtlarna inklusive axlar och lår, observerades inga systemiska effekter.
  Toleransstudier med 3 och 5 gånger den föreskrivna dosen under 2 gånger den rekommenderade behandlingstiden visade reducerad förmåga att producera kortisol. Effekten var fullständigt reversibel inom 7 till 9 veckor efter avslutad behandling.


  Kartongen innehåller en flaska.


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  België/Belgique/Belgien

  VIRBAC BELGIUM N.V.

  Esperantolaan 4

  B-3001 Leuven

  Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

  Luxembourg/Luxemburg

  VIRBAC BELGIUM N.V.

  Esperantolaan 4

  B-3001 Leuven

  Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

  Česká republika

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065 m – L.I.D

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Magyarország

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065 m – L.I.D

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Danmark

  VIRBAC Danmark A/S

  Profilvej 1

  6000 Kolding

  Tel: 45 75521244

  Malta

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065 m – L.I.D

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Deutschland

  VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

  Rögen 20

  D-23843 Bad Oldesloe

  Tel: 49 (4531) 805 111

  Nederland

  VIRBAC NEDERLAND BV

  Hermesweg 15

  NL-3771 ND-Barneveld

  Tel: 31 (0) 342 427 100

  Eesti

  OÜ ZOOVETVARU

  Uusaru 5

  ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

  Tel: + 372 6 709 006

  Norge

  Virbac Norge

  c/o Premium Pet Products

  Vollaveien 20 A

  0614 Oslo

  Tel: + 45 7552 1244

  Ελλάδα

  VIRBAC HELLAS A.E.

  23 rd Klm National Road Athens-Lamia

  145 65 Agios Stefanos

  Athens

  GREECE

  Österreich

  VIRBAC Österreich GmbH

  Hildebrandgasse 27

  A-1180 Wien

  Tel: 43 (0) 1 21 834 260

  España

  VIRBAC ESPAŇA S.A.

  C/Angel Guimera 179-181

  08950 – Esplugues de Llobregat

  E-Barcelona

  Tel: + 34 93 470 79 40

  Polska

  VIRBAC Sp. o.o.

  ul. Puławska 314

  02-819 Warszawa

  France

  VIRBAC

  13ème rue – L.I.D – BP 27

  F-06517 Carros

  Portugal

  VIRBAC DE Portugal

  LABORATÓRIOS LDA

  Ed13-Piso 1- Esc.3

  Quinta da Beloura

  2710-693 Sintra

  + 351 219 245 020

  Ireland

  C&M Veterinary Distributors Limited

  IE-Limerick

  Tel: 353 61 314 933

  Slovenija

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065 m – L.I.D

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Ísland

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065 m – L.I.D

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Slovenská republika

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065 m – L.I.D

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Italia

  VIRBAC SRL

  Via dei Gracchi 30

  I-20146 Milano

  Tel: 39 02 48 53 541

  Suomi/Finland

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065 m – L.I.D

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  Κύπρος

  Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

  Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca, Cyprus

  (P.O.Box 40261, 6302 Larnaca, Cyprus)

  Tel: + 357 24813333

  Sverige

  Virbac Danmark A/S Filial Sverige,

  c/o Incognito AB,

  Box 1027,

  171 21 Solna

  Tel: + 45 7552 1244

  Latvija

  OÜ ZOOVETVARU

  Uusaru 5

  ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

  Tel: + 372 6 709 006

  United Kingdom

  VIRBAC Ltd

  UK-Suffolk IP30 9 UP

  Tel: 44 (0) 1359 243243

  Lietuva

  OÜ ZOOVETVARU

  Uusaru 5

  ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

  Tel: + 372 6 709 006

  Република България

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065 m – L.I.D

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  România

  VIRBAC S.A.

  1ère avenue 2065 m – L.I.D

  F-06516 Carros

  Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.