Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Cepetor® vet. Injektionsvätska, lösning 1mg/ml Glasflaska, 5x10ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Medetomidin Varunummer: 087905 Apotekets varuid: 19815
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Hund och katt:Sedering för att underlätta handhavande av djuret. Premedicinering inför generell anestesi.

  Katt:I kombination med ketamin för generell anestesi vid mindre kirurgiska ingrepp med kort duration.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  CP-Pharma Handelsges. mbH
  Ostlandring 13
  D-31303 Burgdorf

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Cepetor 1 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund och katt. Medetomidinhydroklorid

  3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


  Cepetor vet är en klar färglös, sterilvattenlösning.


  1 ml injektionsvätska, lösning innehåller:


  Aktiv substans:

  Medetomidinhydroklorid
  (motsvarande 0,85 mg medetomidin)

  1,0 mg

  Hjälpämnen:

  Metylparahydroxibensoat (E 218)

  1,0 mg

  Propylparahydroxibensoat (E 216)

  0,2 mg

  4. INDIKATIONER

  Hund och katt:
  Sedering för att underlätta handhavande av djuret. Premedicinering inför generell anestesi.


  Katt:
  I kombination med ketamin för generell anestesi vid mindre kirurgiska ingrepp med kort duration.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Får inte användas till djur med:

  • Allvarlig kardiovaskulär sjukdom eller respiratorisk sjukdom eller nedsatt lever- eller njurfunktion.

  • Mekaniska störningar i matsmältningskanalen (torsio ventriculi, inkarcerering, matstrupshinder).

  • Dräktighet, diabetes mellitus.

  • Chocktillstånd, utmärgling eller allvarlig kraftlöshet.


  Får inte användas samtidigt med sympatomimetiska aminer.
  Får inte användas i fall av känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något annat innehållsämne.
  Får inte användas hos djur med ögonproblem där en ökning av intraokulärt tryck är skadligt.

  6. BIVERKNINGAR

  Bradykardi med atrioventrikulärt block (I och II graden) och ibland extrasystolier. Vasokonstriktion i kransartärer. Minskad hjärteffekt. Blodtrycket ökar initialt efter administrering och återgår sedan till normalt, eller något under normalt. Några hundar och de flesta katter kräks inom 5 - 10 minuter efter injektion. Katter kan också kräkas under återhämtningen. Ljudkänslighet observeras hos en del individer.


  Ökad diures. Hypotermi. Mydrias. Vid sällsynta tillfällen har lungödem rapporterats. Andningsdepression, cyanos, smärta vid injektionsstället och muskeltremor kan ses. I enstaka fall reversibelhyperglykemi på grund av hämmad insulinutsöndring.


  Vid cirkulatorisk och andnings-depression kan manuell ventilation och syrgasstöd vara indicerat. Atropin kan öka hjärtfrekvensen.


  Hos hundar med en kroppsvikt på mindre än 10 kg kan ovannämnda biverkningar uppträda mer frekvent.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund och katt.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR


  Cepetor är avsett för:


  Hund:intramuskulär eller intravenösinjektion.
  Katt:intramuskulärinjektion.


  Hund:
  För sedering bör doshastigheten för läkemedlet vara 750 mikrogram medetomidinhydroklorid i.v. eller 1000 mikrogram medetomidinhydroklorid i.m. per kvadratmeter kroppsyta. Använd tabellen nedan för att bestämma rätt dos på basis av kroppsvikten:


  Maximal effekt uppnås inom 15 - 20 minuter. Klinisk effekt är dosberoende och varar under 30 - 180 minuter.


  Dos av Cepetor i ml och motsvarande mängd medetomidinhydroklorid i mikrogram/kg kroppsvikt:


  Kroppsvikt [kg]

  i.v. injektion [ml]

  motsvarande [mikro­gram/kg
  kroppsvikt]

  i.m. injektion [ml]

  motsvarande [mikro­gram/kg
  kroppsvikt]

  1

  0,08

  80,0

  0,10

  100,0

  2

  0,12

  60,0

  0,16

  80,0

  3

  0,16

  53,3

  0,21

  70,0

  4

  0,19

  47,5

  0,25

  62,5

  5

  0,22

  44,0

  0,30

  60,0

  6

  0,25

  41,7

  0,33

  55,0

  7

  0,28

  40,0

  0,37

  52,9

  8

  0,30

  37,5

  0,40

  50,0

  9

  0,33

  36,7

  0,44

  48,9

  10

  0,35

  35,0

  0,47

  47,0

  12

  0,40

  33,3

  0,53

  44,2

  14

  0,44

  31,4

  0,59

  42,1

  16

  0,48

  30,0

  0,64

  40,0

  18

  0,52

  28,9

  0,69

  38,3

  20

  0,56

  28,0

  0,74

  37,0

  25

  0,65

  26,0

  0,86

  34,4

  30

  0,73

  24,3

  0,98

  32,7

  35

  0,81

  23,1

  1,08

  30,9

  40

  0,89

  22,2

  1,18

  29,5

  50

  1,03

  20,6

  1,37

  27,4

  60

  1,16

  19,3

  1,55

  25,8

  70

  1,29

  18,4

  1,72

  24,6

  80

  1,41

  17,6

  1,88

  23,5

  90

  1,52

  16,9

  2,03

  22,6

  100

  1,63

  16,3

  2,18

  21,8


  För premedicinering:
  10 - 40 mikrogram medetomidinhydroklorid per kg kroppsvikt, motsvarande 0,1 - 0,4 ml /10 kg kroppsvikt. Den exakta dosen beror på kombinationen av använda läkemedel och de andra läkemedlens dos. Dosen skall ytterligare anpassas till typen av ingrepp, ingreppets längd och patientens temperament och vikt. Premedicinering med medetomidin minskar avsevärt den dos induktionsmedel som krävs och minskar behovet av inhalationsanestetikum för underhåll av anestesi. Alla anestesimedel som används för induktion eller underhåll av anestesi skall administreras till dess att de får effekt. Innan man använder några kombinationer skall man observera litteraturen för de andra produkterna.


  Katt:
  För medeldjup sedering av katter ska läkemedlet administreras i en dos på 50 - 150 mikrogram medetomidinhydroklorid/kg kroppsvikt (motsvarande 0,05 - 0,15 ml Cepetor/kg kroppsvikt).


  För anestesi ska Cepetor administreras i en dos på 80 mikrogram medetomidinhydroklorid/kg kroppsvikt (motsvarande 0,08 ml Cepetor/kg kroppsvikt) och 2,5 till 7,5 mg ketamin/kg kroppsvikt. Vid användande av denna dos inträder anestesi inom 3 - 4 minuter och varar i 20 - 50 minuter. För ingrepp som tar längre tid måste administreringen upprepas genom att använda halva den initiala dosen (d.v.s. 40 mikrogram medetomidinhydroklorid (motsvarande 0,04 ml Cepetor/kg kroppsvikt) och 2,5 - 3,75 mg ketamin/kg kroppsvikt eller 3,0 mg ketamin/kg kroppsvikt enbart. Alternativt, för ingrepp som tar längre tid kan anestesin utökas genom att använda inhalationsämnena isofluran eller halotan, med syre eller syre/kväveoxid. Se avsnitt 12.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Eftersom inga inkompatibilitetsstudier har utförts ska produkten inte blandas med andra läkemedel i samma spruta.

  10. KARENSTID

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Får ej frysas.


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.


  Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 28 dygn.

  12. SÄRSKILDA VARNINGAR

  Medetomidin ger eventuellt inte analgesi genom hela sederingsperioden, därför ska man överväga att ge ytterligare analgesi för smärtsamma procedurer.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
  Alla djur bör genomgå en klinisk undersökning innan veterinärmedicinska läkemedel för sedering och/eller generell anestesi ges. Högre doser medetomidin ska undvikas till stora avelshundar. Försiktighet bör iakttas då medetomidin kombineras med andra anestetika eller sedativa eftersom medetomidin betydligt minskar anestetika-behovet. Det anestetiska läkemedlets dos bör reduceras i motsvarande grad och titreras till relevant svar på grund av avsevärt varierande behov mellan patienter. Innan man använder några kombinationer ska man observera varningar och kontraindikationer i litteraturen för de andra produkterna.
  Djur bör fasta i 12 timmar före anestesi.
  Djuret ska placeras i en lugn och tyst omgivning för att låta sederingen nå sin maximala effekt. Detta tar cirka 10-15 minuter. Man ska inte starta något ingrepp eller ge annan medicin innan maximal sedering har uppnåtts.
  Behandlade djur ska hållas varma och vid konstant temperatur, både under ingreppet och återhämtningen.
  Ögonen ska skyddas med ett lämpligt smörjmedel.
  Nervösa, aggressiva eller upphetsade djur ska ges möjlighet att lugna sig innan behandlingen inleds.
  Sjuka och kraftlösa hundar och katter ska endast premedicineras med medetomidin före inledning och uppehållande av anestesi som baseras på en risk-nytta-värdering.
  Försiktighet ska iakttagas vid användning av medetomidin till djur med kardiovaskulär sjukdom, eller till äldre djur eller djur med allmänt dålig hälsa. Lever- och njurfunktion ska utvärderas före användning. Eftersom ketamin ensamt kan framkalla kramper, ska alfa-2-antagonister inte administreras inom 30 – 40 minuter efter ketamin.
  Medetomidin kan orsaka andningsdepression och under sådana omständigheter kan manuell ventilation och syre administreras.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
  Vid oavsiktligt oralt intag eller själv-injektion, sök omedelbart medicinsk hjälp och visa bipacksedeln för läkaren. KÖR INTE BIL eftersom sedering och blodtrycksförändringar kan uppstå.
  Undvik kontakt med hud, ögon eller slemhinnor.
  Efter kontamination, tvätta genast exponerad hud med stora mängder vatten.
  Avlägsna kontaminerade kläder som är i direktkontakt med hud.
  Om produkten oavsiktligt kommer in i ögonen, skölj med rikligt med färskt vatten. Om symptom uppstår, sök läkarhjälp.
  Om gravida kvinnor handhar produkten ska särskild försiktighet iakttas för att undvika själv-injektion eftersom uterina sammandragningar och sänkt blodtryck hos fostret kan uppstå efter oavsiktlig systemisk exponering.


  Råd till läkare:
  Medetomidin är en alfa-2-adrenoreceptoragonist och symptom efter absorption kan innefatta kliniska effekter inkluderande dosberoende sedation, andningsdepression, bradykardi, hypotension, muntorrhet och hyperglykemi. Ventrikulära arytmier har också rapporterats.
  Respiratoriska och hemodynamiska symptom ska behandlas symptomatiskt.


  Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning
  Produktens säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation. Den ska därför inte användas under dräktighet och laktation.


  Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
  Samtidig användning av andra CNS-dämpande medel kan förväntas potentiera såväl deras effekt som den aktiva substansen i Cepetor. Lämplig dosjustering bör göras.
  Medetomidin minskar markant anestetika-behovet. Se också avsnitt 5.
  Effekterna av medetomidin kan motverkas genom administrering av atipamezol eller yohimbin.


  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift), om nödvändigt
  I fall av överdosering ses främst utdragen anestesi eller sedering. I vissa fall kan kardiorespiratoriska effekter inträffa. För behandling av kardiorespiratoriska effekter som förorsakas av överdosering rekommenderas en alfa-2-antagonist, t.ex. atipamezol eller yohimbin, förutsatt att inte upphävande av sedering är farligt för patienten (atipamezol upphäver inte ketamins effekter vilka kan orsaka anfall hos hundar och framkalla kramper i katter när det används ensamt). Använd atipamezolhydroklorid 5 mg/ml intramuskulärt till hund i samma volym som Cepetor, använd halva volymen till katt. Erfordrad dos atipamezolhydroklorid motsvarar hos hundar 5-dubbel dos i mg av tidigare administrerat medetomidinhydroklorid och hos katter 2,5-dubbel dos. Alfa-2-antagonister ska inte administreras inom 30 - 40 minuter efter ketamin.
  Om det är nödvändigt att upphäva bradykardi men behålla sedering kan atropin användas.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2013-12-17

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Glasflaska 1x10 ml.
  Glasflaska 1x5x10 ml.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.