Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Cefadroxil Mylan Pulver till oral suspension 100mg/ml Glasflaska 100ml

193:80

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Tillfälligt slut
 • Webblager 0 st Slut i lager
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Cefadroxil Varunummer: 481499 Apotekets varuid: 7211
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD CEFADROXIL MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Ditt läkemedel innehåller den aktiva substansen cefadroxil. Cefadroxil är ett antibiotikum som tillhör en grupp läkemedel som kallas cefalosporiner.

  Cefadroxil Mylan används för behandling av vissa bakterieinfektioner i övre luftvägarna, hud- och mjukdelar samt urinvägar.

  Cefadroxil som finns i Cefadroxil Mylan kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Cefadroxil Mylan

  100 mg/ml pulver till oralsuspension
  Cefadroxil

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD CEFADROXIL MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER CEFADROXIL MYLAN
  3. HUR DU ANVÄNDER CEFADROXIL MYLAN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR CEFADROXIL MYLAN SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD CEFADROXIL MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Ditt läkemedel innehåller den aktiva substansen cefadroxil. Cefadroxil är ett antibiotikum som tillhör en grupp läkemedel som kallas cefalosporiner.

  Cefadroxil Mylan används för behandling av vissa bakterieinfektioner i övre luftvägarna, hud- och mjukdelar samt urinvägar.

  Cefadroxil som finns i Cefadroxil Mylan kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER CEFADROXIL MYLAN

  Använd inte Cefadroxil Mylan

  • om du är allergisk, eller tror att du kan vara allergisk, mot cefadroxil, något annat cefalosporinantibiotika, eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktigheter

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cefadroxil Mylan:

  • om du är allergisk mot penicilliner.

  • om du använder kemiska tester för att kontrollera glukos i urinen. Cefadroxil kan orsaka en falsk positiv reaktion. Detta sker inte om du använder enzymtest med sticka.

  • om du ska göra ett test som kallas Coombs test, som undersöker röda blodkroppar i blodet

  Andra läkemedel och Cefadroxil Mylan

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta något av nedanstående läkemedel,eller något annat läkemedel inklusive receptfria sådana:


  • antibiotika såsom tetracyklin, erytromycin, sulfonamider (t.ex. sulfametoxazol/trimetoprim), kloramfenikol, polymyxin B, vancomycin, colistin, aminoglykosider t ex gentamicin.

  • probenecid mot gikt

  • höga doser av diuretika (urindrivande läkemedel) såsom furosemid.

  • blodförtunnande läkemedel

  Användning av Cefadroxil Mylan med mat och dryck

  Cefadroxil Mylan ska tas tillsammans med mat, helst under eller efter en måltid.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tro att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


  Låga nivåer av cefadroxil kan gå över i modersmjölk men dosen som barnet får i sig är lägre än dosen som läkaren förskrivit. Det går att amma under behandlingen med cefadroxil, men amningen (eller behandlingen) bör avbrytas om barnet får diarré, svampinfektion i munnen eller hudutslag.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Cefadroxil bör inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Cefadroxil Mylan oral suspension innehåller sackaros

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  1 ml av Cefadroxil Mylan oral suspension innehåller ungefär 0,62 g sackaros. Detta bör beaktas när doser på 8 ml eller mer ges till patienter med diabetes mellitus.


  3. HUR DU ANVÄNDER CEFADROXIL MYLAN

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna och barn med kroppsvikt över 40 kg:

  Rekommenderad dos för vuxna och barn som väger mer än 40 kg är 500 mg till 1 g två gånger dagligen.


  Barn som väger mindre än 40 kg:

  Den orala suspensionen kan ges till barn som väger under 40 kg. Mängden suspension och antalet gånger per dag som du ska ge barnet denna beror på barnets vikt och vilken typ av infektion som behandlas. Din läkare kommer att tala om för dig hur du ska ge suspensionen.

  Om du, eller ditt barn har njurproblem kommer din läkare att tala om för dig exakt hur mycket suspension som ska tas. Suspensionen ska tas var 12:e till 36:e timme beroende på njurproblemets svårighetsgrad.


  Hur du ska ta den orala suspensionen:

  • Den orala suspensionen ska skakas väl före användning.

  • Ta detta läkemedel under eller efter måltid.

  Om du har tagit för stor mängd av Cefadroxil Mylan

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Kom ihåg att ta med dig förpackningen och det som finns kvar av läkemedlet. Symtom på överdosering innefattar allergisk reaktion som orsakar svårighet att andas eller som orsakar yrsel, blodtrycksfall och ökad eller minskad puls, illamående, kräkning, hudutslag, diarré, kramper, sänkt medvetandegrad, muskelsammandragningar eller koma.

  Om du har glömt att ta Cefadroxil Mylan

  Ta nästa dos så snart du kommer ihåg det, om det inte nästan är dags för nästa dos.

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Cefadroxil Mylan

  Sluta inte att ta Cefadroxil Mylan utan att ha talat med din läkare, även om du känner dig bättre. Det är viktigt att du fullföljer hela cefadroxilbehandlingen som förskrivits av din läkare. Du kommer att behöva ta Cefadroxil Mylan 2 till 3 dagar efter att symtomen förvunnit eller under minst 10 dagar för vissa typer av infektioner.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Om du råkar ut för något av nedanstående, sluta ta Cefadroxil Mylan och kontakta omedelbart läkare eller ta dig till närmaste akutmottagning: Du kan behöva behandling.

  • cefadroxil kan orsaka en minskning i antalet vita blodkroppar och din motståndskraft mot infektioner kan minska. Om du får en infektion med symtom såsom feber och allvarligt nedsatt allmäntillstånd, eller feber med lokala infektionssymtom såsom halsont, smärta i svalget eller munnen eller problem med att urinera bör du omedelbart uppsöka läkare. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera om antalet vita blodkroppar minskat (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar läkaren om din medicinering.

  • om du får symtom på en allvarlig allergisk reaktion (angioödem eller anafylaxi), såsom svullnad i ansiktet, tungan eller svalget, svårigheter att svälja, nässelutslag och/eller svårigheter att andas, tryck över bröstet

  • om du märker blod i urinen eller grumlig urin, om du producerar lite eller ingen urin eller om du har smärtor i nedre delen av ryggen. Detta kan vara symtom på njurproblem.

  Ovanstående biverkningar är sällsynta och kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare.


  Du bör också kontakta läkare omgående om du märker något av följande symtom:

  Allvarlig diarré (kolit), som kan innehålla blod

  Allvarliga hudreaktioner med blåsor på huden, munnen, ögonen och könsorganet

  Om du märker att din hud är ovanligt blek eller gulaktig och du upplever svaghet eller andfåddhet. Detta kan vara symtom på en minskning av antalet röda blodkroppar i ditt blod.


  Ovanstående biverkningar förekommer hos ett okänt antal användare.


  Övriga biverkningar:


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  - illamående

  - svår klåda

  - kräkning

  - hudutslag

  - diarré

  - allergiska hudreaktioner

  - matsmältningsbesvär

  - nässelutslag

  - magsmärta

  - öm, svullen tunga


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  - vaginal svampinfektion eller svampinfektion i munnen (torsk)


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  - oförklarliga blåmärken eller blödningar som kan ha orsakats av minskat antal blodplättar i blodet, vilka hjälper blodet att koagulera

  - en ökning av vissa vita blodkroppar, vilket kan upptäckas i ett blodprov

  - feber, allmän sjukdomskänsla med eller utan svullna körtlar i nacken eller muskelvärk (serumsjuka)

  - ledvärk

  - ändringar i leverenzym (som visar hur levern fungerar och kan upptäckas i blodprov)


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  - trötthet

  - huvudvärk

  - yrsel

  - nervositet

  - sömnlöshet


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  - ett rött, upphöjt, mässlingsliknande utslag


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR CEFADROXIL MYLAN SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvara förpackningen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Färdigberedd suspension förvaras i kylskåp (2 oC – 8 oC). Den färdigberedda suspensionen ska användas inom 14 dagar. Om suspensionen förvaras vid 25 oC måste den användas inom 7 dagar.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten, kartongen eller flaskan efter Utg. dat: Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är cefadroxil (som monohydrat). Varje milliliter av färdig suspension innehåller 100 mg cefadroxil.


  Övriga innehållsämnen är:

  Vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, guargalaktomannan, sackarin, titandioxid (E171), talk, sackaros, persiko-aprikos-smakämne.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Cefadroxil Mylan 100 mg/ml pulver till oral suspension är ett vitt till lätt gult pulver. Den färdiga suspensionen är en vit till gulaktig vätska.

  Cefadroxil Mylan 100 mg/ml pulver till oral suspension finns tillgängligt i glasflaskor på 60 ml och 100 ml.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Mylan AB

  Box 23033

  104 35 Stockholm, Sverige

  Tel. 08-555 227 50

  Fax 08-555 227 51

  E-post: inform@mylan.se


  Tillverkare:

  Generics (UK) Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Storbritannien eller

  McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-05-25

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.