Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Campral Enterotablett 333mg Blister, 84tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Akamprosat Varunummer: 069559 Apotekets varuid: 18255
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD CAMPRAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Campral minskar återfallsrisken efter avvänjningsbehandling hos alkoholberoende patienter.Det rekommenderas att behandlingen kombineras med rådgivning.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Campral

  333 mg enterotablett
  Akamprosat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD CAMPRAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR CAMPRAL
  3. HUR DU TAR CAMPRAL
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR CAMPRAL SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD CAMPRAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Campral minskar återfallsrisken efter avvänjningsbehandling hos alkoholberoende patienter.
  Det rekommenderas att behandlingen kombineras med rådgivning.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR CAMPRAL

  Ta inte Campral

  • om du är allergisk mot akamprosat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du har nedsatt njurfunktion

  • om du ammar

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Campral:

  • om du har starkt nedsatt leverfunktion

  Campral bör inte ges till patienter under 18 år och över 65 år.

  Intag av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet och amning

  Erfarenheten av behandling under graviditet är liten. Gravida kvinnor skall därför endast använda Campral när läkare bedömt att nyttan med behandlingen är större än den eventuella risken för fostret.

  Det är okänt om Campral utsöndras i bröstmjölk. Campral ska därför inte användas vid amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Campral påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  3. HUR DU TAR CAMPRAL

  Tabletterna skall sväljas hela.
  Patienter som väger 60 kg eller mer: 2 tabletter tre gånger dagligen, morgon, middag och kväll.
  Patienter som väger mindre än 60 kg: 2 tabletter på morgonen, 1 tablett mitt på dagen och 1 tablett till natten.
  Rekommenderad behandlingstid är ett år.

  Om du upplever att effekten av Campral är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  Om du har tagit för stor mängd av Campral

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.
  Symtom på överdosering är diarré.

  Om du glömt att ta Campral:

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Diarré.


  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Buksmärtor, illamående, kräkningar, gasbildning (flatulens), klåda, hudutslag, minskad sexuell lust, frigiditet och impotens.


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Ökad sexuell lust.


  Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Allergiska reaktioner som nässelfeber och svullnad i ansikte och svalg (angioödem) * eller allergisk chockreaktion.

  Ingen känd frekvens: Blåsor på hud eller slemhinnor.


  * Sluta att ta Campral och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.


  Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. HUR CAMPRAL SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är akamprosat

  • Övriga innehållsämnen är krospovidon, mikrokristallin cellulosa, magnesiumsilikat, natriumstärkelseglykolat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, Eudragit L30D, talk, propylenglykol.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit, bikonvex tablett, präglad ”333” på ena sidan.

  Tabletterna säljs i blisterförpackningar med 84 och 6x84 tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Merck Santé s.a.s.

  37 Rue Saint Romain

  F-69379 Lyon Cedex 08

  Frankrike

  Tillverkare

  Merck Santé s.a.s, 2 rue du Pressoir Vert, 45400 Semoy, Frankrike


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2012-02-10

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.