Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Bactroban® Salva 2% Aluminiumtub, 15g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Mupirocin Varunummer: 545681 Apotekets varuid: 22777
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Bactroban är och vad det används för

  Bactroban är ett antibiotikum som är verksamt mot bakterier som förekommer vid infektioner i huden.

  Bactroban används vid behandling av impetigo (svinkoppor) orsakat av en specifik bakterie.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Bactroban

  2% salva
  mupirocin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Bactroban är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Bactroban
  3. Hur du använder Bactroban
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Bactroban ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Bactroban är och vad det används för


  Bactroban är ett antibiotikum som är verksamt mot bakterier som förekommer vid infektioner i huden.


  Bactroban används vid behandling av impetigo (svinkoppor) orsakat av en specifik bakterie.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Bactroban

  Använd inte Bactroban:

  • om du är allergisk mot mupirocin eller något hjälpämne i detta läkemedel(anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bactroban.


  Om en överkänslighetsreaktion eller svår lokal irritation skulle uppstå när du använder salvan, ska du avbryta behandlingen, tvätta av salvan och ta kontakt med läkare omgående.


  Liksom med andra salvor som innehåller makrogoler, ska du inte använda Bactroban salva på stora områden med öppna sår eller skadad hud, särskilt om du har nedsatt njurfunktion. Makrogol kan absorberas från öppna sår och skadad hud och utsöndras via njurarna.


  I likhet med andra antibakteriella medel kan långtidsbehandling resultera i tillväxt av icke-känsliga (resistenta) organismer.


  Om du får långvarig eller kraftig diarré under eller efter behandling avbryt behandlingen och kontakta din läkare.


  Använd inte Bactroban till behandling av ögon eller näsborrar. Om salvan råkar hamna i ögonen, skölj noggrant med vatten.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör med läkaren innan du använder Bactroban, om du är gravid eller tror att du kan vara det.


  Amning

  Det är okänt om Bactroban går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning. Om en sprucken bröstvårta ska behandlas måste den tvättas noggrant före amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Bactroban påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


  3. Hur du använder Bactroban


  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker


  Bactroban stryks på det infekterade området enligt läkares föreskrift.

  Tvätta händerna före och efter användning. Vanligt är att salvan påstrykes 2-3 gånger dagligen i högst 10 dagar. Om andra läkemedel används på samma hudområde som Bactroban bör de inte appliceras på huden vid samma tidpunkt som Bactroban.

  Det behandlade hudområdet kan täckas med ett förband. Använd inte Bactroban längre tid än läkaren rekommenderat.

  Om du har använt för stor mängd Bactroban än vad du borde:

  Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Särskild uppmärksamhet bör iakttagas om du har nedsatt njurfunktion och oavsiktligt har svalt en stor mängd salva då ska du kontakta läkare som kan komma att vilja kontrollera din njurfunktion (p.g.a. möjliga biverkningar av makrogol).

  Om du har glömt att ta Bactroban:

  Om du glömmer att stryka på salvan, så gör det så snart du kommer ihåg det. Fortsätt sedan som förut.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel ge biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Bactroban salva och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem och/eller anafylaxi, mycket sällsynt, förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.


  Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare):

  • brännande känsla på applicerat område


  Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

  • hudrodnad, klåda, stickande känsla eller torr hud på applicerat område. Hudreaktioner p.g.a. ökad känslighet efter användning av den aktiva substansen mupirocin eller av salvbasen


  Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10 000):

  • allmänna allergiska överkänslighetsreaktioner (utslag, nässelutslag).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Bactroban ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Använd Bactroban före det utgångsdatum som finns på förpackningen.

  Förvaras vid högst 25 °C.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är mupirocin 20 mg per gram salva (2%).

  • Övriga innehållsämnen är makrogoler.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Aluminiumtub med skruvlock innehållande 15 g salva.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna,

  tel 08-638 93 00

  E-post: info.produkt@gsk.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-04-27


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.