Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Alphagan® Ögondroppar, lösning 0,2%(2mg/ml) Droppflaska, 3x5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Brimonidin Varunummer: 174664 Apotekets varuid: 11102
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD ALPHAGAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Alphagan används för att sänka trycket i ögat.

  Det kan antingen användas som enda läkemedel, när ögondroppar innehållande beta-receptorblockerare är olämpliga, eller tillsammans med en annan ögondroppe, när en enskild medicin inte är tillräcklig för att sänka det förhöjda trycket i ögat, vid behandling av glaukom med öppen kammarvinkel eller förhöjt tryck i ögat.

  Användarinstruktioner

  Alphagan är en ögondroppe. Tvätta alltid händerna innan du applicerar ögondroppar. Apoteksetiketten anger hur många droppar du ska ta för varje dos. Om Alphagan används tillsammans med andra ögondroppar ska man vänta 5-15 minuter innan den andra typen av ögondroppar tas.

  Ta dropparna på följande sätt:

  Undvik att spetsen på flaskan kommer i kontakt med ögat eller något annat.

  Sätt tillbaka locket direkt efter användning.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Alphagan

  0,2% (2 mg/ml) ögondroppar, lösning
  Brimonidintartrat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använd detta läkemedel.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD ALPHAGAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER ALPHAGAN
  3. HUR DU ANVÄNDER ALPHAGAN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR ALPHAGAN SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD ALPHAGAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Den aktiva substansen i Alphagan är brimonidintartrat, som fungerar genom att sänka trycket i ögongloben.

  Alphagan används för att sänka trycket i ögat.

  Det kan antingen användas som enda läkemedel, när ögondroppar innehållande beta-receptorblockerare är olämpliga, eller tillsammans med en annan ögondroppe, när en enskild medicin inte är tillräcklig för att sänka det förhöjda trycket i ögat, vid behandling av glaukom med öppen kammarvinkel eller förhöjt tryck i ögat.

  2. INNAN DU ANVÄNDER ALPHAGAN

  Använd inte Alphagan

  • Om du är allergisk (överkänslig) mot brimonidintartrat eller mot något av övriga innehållsämnen i Alphagan.

  • Om du använder monoaminoxidas- (MAO) hämmare eller vissa läkemedel mot depression. Tala om för din läkare om du tar något läkemedel mot depression.

  • Om du ammar.

  • Till nyfödda och småbarn (från födseln till 2 års ålder).

  Var särskilt försiktig med Alphagan

  Innan du använder detta läkemedel, tala om för din läkare:

  • Om du har eller tidigare haft en depression, nedsatt mental förmåga, minskad blodförsörjning till hjärnan, hjärtproblem, störningar i blodförsörjningen till extremiteterna eller problem med blodtrycket.

  • Om du har eller tidigare haft problem med njurarna eller levern.

  • Om det ges till barn mellan 2 och 12 års ålder eftersom användning av Alphagan inte rekommenderas i denna åldersgrupp.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel:

  • smärtstillande, lugnande, opiater, barbiturater eller om du regelbundet konsumerar alkohol.

  • bedövningsmedel.

  • läkemedel för att behandla hjärtsjukdom eller för att sänka blodtrycket.

  • läkemedel som kan påverka metabolismen, såsom klorpromazin, metylfenidat och reserpin.

  • läkemedel som verkar på samma receptor som Alphagan, t.ex. isoprenalin och prazosin.

  • monoaminoxidas- (MAO) hämmare och andra antidepressiva.

  • läkemedel mot andra sjukdomar, även när det inte finns någon koppling till din ögonsjukom

  • eller om dosen på något av dina andra läkemedel ändras.

  Detta kan påverka din behandling med Alphagan.

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

  Alphagan ska inte användas om du ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  • Alphagan kan orsaka dimsyn eller synförändringar. Denna effekt kan framstå som värre på natten eller vid reducerad belysning.

  • Alphagan kan även orsaka dåsighet eller trötthet hos vissa patienter.

  • Om du upplever något av dessa symtom, kör inte bil eller använd maskiner förrän symtomen har klingat av.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något innehållsämne i Alphagan

  Alphagan innehåller ett konserveringsmedel (bensalkoniumklorid) som kan orsaka ögonirritation och missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik därför kontakt med mjuka kontaktlinser. Om du använder mjuka kontaktlinser, ta ut dem innan du använder ögondropparna och vänta sedan minst 15 minuter med att sätta in linserna efter det att Alphagan använts.


  3. HUR DU ANVÄNDER ALPHAGAN


  Använd alltid Alphagan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna

  Vanlig dos är en droppe två gånger dagligen i det/de påverkade ögat/ögonen, med ca 12 timmars mellanrum.


  Barn under 12 år

  Alphagan ska inte användas till spädbarn under 2 års ålder.

  Användning av Alphagan rekommenderas inte till barn (från 2 till 12 års ålder).

  Användarinstruktioner

  Alphagan är en ögondroppe. Tvätta alltid händerna innan du applicerar ögondroppar. Apoteksetiketten anger hur många droppar du ska ta för varje dos. Om Alphagan används tillsammans med andra ögondroppar ska man vänta 5-15 minuter innan den andra typen av ögondroppar tas.

  Ta dropparna på följande sätt:  alphagan_1

  alphagan_2
  alphagan_3
  alphagan_4
  1. Luta huvudet bakåt och titta i taket.

  2. Dra det under ögonlocket nedåt tills det bildas en liten ficka.

  3. Håll flaskan upp och ned och kläm tills det kommer en droppe i ögat.

  4. Släpp det nedre ögonlocket, blunda och tryck samtidigt fingret mot inre ögonvrån (sidan där ögat är närmast näsan) under 1 minut.


  Undvik att spetsen på flaskan kommer i kontakt med ögat eller något annat.

  Sätt tillbaka locket direkt efter användning.

  Om du har använt för stor mängd av Alphagan


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn i Finland: 09-471 977, tfn i Sverige 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Vuxna

  Hos vuxna som använt fler droppar än förskrivet, var de rapporterade biverkningarna de redan kända vid användning av Alphagan.


  Vuxna som av misstag råkat svälja Alphagan upplevde sänkning av blodtrycket, vilket hos vissa

  patienter följdes av en stegring av blodtrycket.


  Barn

  Allvarliga biverkningar har rapporterats hos barn som av misstag råkat svälja Alphagan. Symtomen inkluderade sömnighet, slapphet i kroppen, låg kroppstemperatur, blekhet och andningssvårigheter. Kontakta omedelbart din läkare om detta skulle inträffa.


  Vuxna och barn

  Om någon av misstag druckit av ögondropparna eller om du använt mer Alphagan än du ska, kontakta omedelbart din läkare.

  Om du har glömt att använda Alphagan

  Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Du ska däremot hoppa över den missade dosen om det nästan är tid för nästa dos. Följ därefter den normala rutinen.

  Om du slutar att använda Alphagan

  Alphagan måste användas varje dag för att vara effektivt. Sluta inte att använda Alphagan förrän din läkare säger åt dig att göra det.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan Alphagan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Risken att få biverkningar beskrivs inom följande kategorier:


  Mycket vanliga

  Förekommer hos fler än 1 av 10 användare

  Vanliga

  Förekommer hos färre än 1 av 10 användare

  Mindre vanliga

  Förekommer hos färre än 1 av 100 användare

  Sällsynta

  Förekommer hos färre än 1 av 1000 användare

  Mycket sällsynta

  Förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare


  Följande biverkningar har setts vid användning av Alphagan.


  Biverkningar som påverkar ögat

  Mycket vanliga:

  • Ögonirritation (röda ögon, brännande känsla, stickande känsla, känsla av att ha något i ögat, klåda, blåsor eller vita fläckar i den genomskinliga hinna som täcker ögats yta)

  • Grumlad syn

  • En allergisk reaktion i ögat


  Vanliga:

  • Lokal irritation (inflammation och svullnad i ögonlocket, svullnad av den genomskinliga hinnan som täcker ögats yta, klibbiga ögon, värk och ökat tårflöde)

  • Ljuskänslighet

  • Nötning på ögats yta och missfärgning

  • Torra ögon

  • Vithet i den genomskinliga hinnan som täcker ögats yta

  • Onormal syn

  • Inflammation i den genomskinliga hinna som täcker ögats yta


  Mycket sällsynta:

  • Inflammation i ögat

  • Reducerad pupillstorlek.


  Biverkningar där frekvensen inte är känd:

  • Ögonlocksklåda


  Biverkningar som påverkar övriga kroppen

  Mycket vanliga:

  • Huvudvärk

  • Muntorrhet

  • Trötthet/sömnighet.


  Vanliga:

  • Yrsel

  • Förkylningssymtom

  • Symtom från magen och matsmältningen

  • Smakpåverkan

  • Kraftlöshet


  Mindre vanliga:

  • Depression

  • Hjärtklappning eller förändringar i hjärtfrekvens

  • Torrhet i näsan

  • Allmänna allergiska reaktioner


  Sällsynta:

  • Andfåddhet


  Mycket sällsynta:

  • Sömnlöshet

  • Svimning

  • Högt blodtryck

  • Lågt blodtryck


  Biverkningar där frekvensen inte är känd:


  • Hudreaktioner inklusive rodnad, svullnad i ansiktet, klåda, utslag och vidgning av blodkärl  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR ALPHAGAN SKA FÖRVARAS


  • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  • Förvaras vid högst 25°C.

  • Använd inte flaskan om förseglingen är bruten innan första tillfället då du använder flaskan.

  • Används före utgångsdatum som anges på flasketiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Flaskan ska kasseras 28 dagar efter öppnande, även om det finns lösning kvar.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är brimonidintartrat. 1 ml lösning innehåller 2,0 mg brimonidintartrat, motsvarande 1,3 mg brimonidin.

  • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid som konserveringsmedel, poly(vinylalkohol), natriumklorid, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, renat vatten och natriumhydroxid eller saltsyra för pH-reglering.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Alphagan är en klar, gröngul till lätt gröngul ögondroppslösning i en plastflaska. Varje flaska innehåller antingen 2,5 ml, 5 ml eller 10 ml av läkemedlet.

  Alphagan är tillgängligt i förpackningsstorlekar om 1, 3 eller 6 flaskor.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, Co. Mayo, Irland.

  Tillverkare

  Allergan Pharmaceuticals Ireland, Westport, Co. Mayo, Irland.  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


  Österrike

  Alphagan 0,2% Augentropfen

  Tyskland

  Alphagan 0,2 % m/V (2 mg/ml) Augentropfen

  Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Luxemburg, Norge, Portugal

  Alphagan

  Danmark, Irland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige, Storbritannien

  Alphagan 0,2%


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  06/2014

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.