Boson antigentest för detektering av Covid-19 1st

Boson antigentest för detektering av Covid-19 1st

Webbpris

27:-

Butikspris

49:-

Finns i lager

Om produkten

  • Snabbfakta

  • CE-certifierat test för självprovtagning för Covid-19
  • Utförs genom nästopsning i främre näsan
  • Kontakta sjukvården vid positivt resultat
  • Detaljerad produktbeskrivning

  • Boson antigentest för detektering av Covid-19 är ett CE-certifierat test för självprovtagning som kan indikera pågående infektion av coronavirus. Snabbtest som utförs genom nästopsning i främre näsan. Med hög specificitet på 99,20 % samt hög sensitivitet på 96,77 %. Passar för screening av symptomfria individer exempelvis på arbetsplatser. Innehåller allt du behöver för att utföra coronatest och ger resultat inom 15-20 min. Under 13 års ålder bör provtagning ske av vårdnadshavare. Observera: Boka PCR-test om du har symtom. Kan EJ användas som reseintyg. Kontakta sjukvården vid positivt resultat. Innehåller komponenter för ett provtagningstillfälle.
  • 1st. Testkassett för SARS-CoV-2-antigen (förseglad foliepåse) 1st. Steril topspinne 1st. Extraktionsrör 1st. Extraktionslösning 1st. Bruksanvisning 1st. Provrörshållare

  • FÖRBEREDELSER Rengör och torka av en plan, fri yta. - Kontrollera testkitets innehåll - Säkerställ att inga delar är skadade eller trasiga. - Håll ett tidur redo. - Snyt dig flera gånger före provtagningen. - Tvätta händerna. 1. Öppna extraktionslösningen. VARNING: Öppna den bortvänd från ansiktet och var försiktig så att ingen vätska spills ut. 2. För över all extraktionslösning till extraktionsröret. VARNING: Se till att de båda behållarna inte vidrör varandra. 3. Leta fram den separata, förseglade förpackningen med topspinnen. Se var den mjuka textilspetsen på topspinnen är placerad. 4. Öppna förpackningen och ta försiktigt ut topspinnen. VARNING: Undvik att vidröra topspinnens mjuka textilspets med händerna. 5. För varsamt in topspinnen i ena näsborren. Topspinnens spets ska föras in minst 2,5 cm från näsborrens kant. Vrid topspinnen längs slemhinnan i näsborren så att både slem och celler samlas in. Vrid topspinnen tre till fyra (3–4) gånger. Lämna topspinnen i näsborren några sekunder. Upprepa samma förfarande med samma topspinne i den andra näsborren. VARNING: Detta kan upplevas som obehagligt. För inte topspinnen längre in om du känner ett starkt motstånd eller smärta. 6. Placera topspinnen med provet i extraktionsröret. Vrid nu topspinnen tre till fem (3–5) gånger. Lämna topspinnen i extraktionsbufferten i en minut. 7. Tryck ihop extraktionsröret med fingrarna och avlägsna så mycket av lösningen som möjligt från topspinnen samtidigt som du drar ut topspinnen. Släng sedan topspinnen. 8. Sätt på locket med droppip på extraktionsröret. 9. Se till att kitets delar har rumstemperatur innan testet genomförs. Öppna påsen och ta ut testkassetten. Lägg testkassetten på en jämn och plan yta. VARNING: När testkassetten har öppnats måste den användas omedelbart. 10. Vänd på extraktionsröret och droppa ned tre droppar (75 μl) av provet i provbrunnen (S) genom att lätt trycka ihop extraktionsröret. VARNING: Se till att det inte bildas luftbubblor i provbrunnen (S). 11. Resultatet visas efter 15–20 minuter. Varning: Efter mer än 20 minuter kan resultatet bli felaktigt. Det förbrukade kitet kan slängas i det normala hushållsavfallet i enlighet med gällande, lokala föreskrifter.