SiderAl

SiderAl är ett kosttillskott med järn som har en unik sammansättning. SiderAl Fortes järn är omslutet av ett fetthölje som minskar risken för problem med magen vid intag av kosttillskott med järn.