Milpro Vet

Milpro Vet

Milpro används för behandling av bandmask samt vuxna rundmaskar. Milpro finns i olika styrkor samt förpackningsstorlekar och innehåller filmdragerade tabletter för unga samt vuxna hundar och katter. Milpro har en smaklig köttsmak som underlättar administrering till djuren.