Bertolix

Bertolix är en receptfri munhålespray som används för korttidsbehandling av smärta och irritation i munhåla och svalg hos vuxna. Den verkar genom att lindra smärta, dämpar rodnad och svullnad i mun och svalg.