Arctic Root

Arctic Root är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid stressrelaterad nedsatt prestationsförmåga med symptom såsom trötthet, svaghetskänsla, irritabilitet och lindrig oro. Tabletterna innehåller den fleråriga örten rosenrot , Rhodiola Rosea L., som har långvarig medicinsk användning som adaptogen vid stressrelaterad nedsatt prestationsförmåga. En adaptogen anses öka välbefinnande och prestationsförmåga genom att stärka kroppen mentalt eller fysiskt när den utsätts för stress. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.