Wahl Elite Pro Frisörklippare
Wahl Elite Pro Frisörklippare
Wahl Elite Pro Frisörklippare
Wahl Elite Pro Frisörklippare

Wahl Elite Pro Frisörklippare

Webbpris

989:-

Finns i lager

Säljs endast online

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Med stark och tillförlitlig motor
 • 10 stycken olika distanser medföljer
 • Med självslipande skär
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Wahl Elite Pro Frisörklippare med en extremt stark och pålitlig motor. Klipparen är lättskött och ger ett utomordentligt resultat. Elite Pros tillbehör är utformade med ”Secure-fit” distanskammar, frisörsax och kam. Steglös justering av skäret ger möjlighet till individuell anpassning av klipplängder. Minsta klipphöjden är 1 mm. Elite Pro har självslipande skär och levereras med förvaringsväska, cape, rengöringsborste och olja för att bibehålla livslängd och skärpa i bladen. 10 stycken distanser medföljer för 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm och 25 mm. Tillverkad i USA.
 • Apotekets varuid

  1045274
 • EAN

  5996415034295
 • Kategori

 • Apparaten får endast användas med växelström, med den spänning som anges på typskylten. Bär aldrig apparaten i sladden och håll alltid i kontakten när du drar ut kontakten från elnätet och inte i sladden eller i själva apparaten. Linda inte sladden kring apparaten. Håll sladden och apparaten borta från heta ytor. Förvara inte apparaten med vriden eller böjd sladd. Under användning får apparaten inte placeras eller lämnas på en plats där den kan utsättas för skador orsakade av djur eller exponeras för väder. Använd inte utomhus eller vid användning av produkter i aerosolform (spray). Om nätsladden har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens serviceombud eller motsvarande behörig person för att undvika fara. Använd denna apparat endast för dess avsedda ändamål som beskrivs i denna handbok. Använd inte tillbehör som inte specificeras av tillverkaren. En apparat ska aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad. Släpp inte och för aldrig in något föremål i någon öppning. Använd inte denna apparat om ett blad eller fäste är trasigt, eftersom det kan orsaka skador i ansiktet. Håll apparaten torr. Det är viktigt att förhindra att elektrisk utrustning kommer i kontakt med vatten eller andra vätskor. Använd aldrig apparaten när den har en skadad sladd eller kontakt, när den inte fungerar ordentligt, efter att den har tappats eller skadats, eller efter att den har tappats i vatten. Lämna apparaten till ett servicecenter för undersökning och reparation. Undvik att krossa, montera isär, hetta upp över 100 ºC eller bränna upp apparaten, på grund av risken för brand, explosion eller brännskador. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.